Databeskyttelsespolitik

Den 03/01/2019

Nærværende dokument supplerer MAKE.ORG’s Generelle Betingelser og beskriver Make.org’s forpligtelser vedrørende overholdelsen af den gældende lovgivning om behandling af personoplysninger og i særdeleshed Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016, som er gældende efter den 25. maj 2018 (herefter ”GDPR”).

Inden for disse rammer er Make.org ansvarlig for behandlingen.

BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN

Make.org er meget omhyggelig med beskyttelse af personoplysninger helt generelt og i særdeleshed med beskyttelse af sine brugeres personoplysninger. For Make.org er det en grundlæggende værdi for digitale systemer og en væsentlig betingelse for samvittighedsfriheden. Med henblik herpå forpligter Make.org sig til at begrænse mængden af indsamlede personoplysninger til dem, der er nødvendige for webstedets og tjenesternes drift.

Make.org har indgivet en erklæring til CNIL (fransk datatilsynsmyndighed) under nummer 2005312 og har valgt at udpege en DPO for at sikre det bedst mulige beskyttelsesniveau.

Make.org kan udelukkende behandle personoplysninger inden for rammerne af udførelsen af sin opgave.
       
De tilstræbte målsætninger er følgende:
anvendelse og forbedring af Make.org’s websted og tjenester
iværksættelse af Make.org’s kampagner

De behandlede personoplysninger er:
identificerende elementer
adresser
nødvendige data til anvendelse af Make.org’s websted og tjenester samt iværksættelse af kampagner

MAKE.ORG’S FORPLIGTELSER

Make.org forpligter sig til:
udelukkende at behandle personoplysningerne til sin opgaves formål;
at garantere personoplysningernes fortrolighed;
at sørge for at tredjeparter, som er autoriseret til at behandle personoplysninger:
forpligter sig til at overholde fortroligheden eller er underlagt en passende lovbestemt forpligtelse til fortrolighed;
modtager den nødvendige uddannelse vedrørende beskyttelse af personoplysninger;
tager hensyn til principperne om at databeskyttelse og sikkerhed skal være indarbejdet som standard i udformningen af værktøjer, produkter, apps eller tjenester helt fra starten (Privacy By Design).

MODTAGERE

Inden for rammerne af deres respektive beføjelser kan følgende personer have adgang til personoplysninger:
personer, som sørger for iværksættelsen af tjenesten, som tager sig af forbindelsen med brugerne og reklamationer, som varetager logistik-afdelingen og it-afdelingen såvel som deres overordnede;
underleverandører, når den indgåede aftale mellem underleverandører og  Make.org nævner underleverandørernes forpligtelser vedrørende beskyttelse af personoplysningernes sikkerhed og fortrolighed;
partnere i forbindelse med kampagner, hvor brugerne er blevet underrettet om deres deltagelse.

KOMMUNIKATION TIL TREDJEPARTER

Personoplysninger, som behandles i forbindelse med udførelsen af opgaven, kan ikke afsløres for tredjeparter ud over de forudsete tilfælde i det ovenstående eller som følge af en lovbestemt eller forskriftsmæssig bestemmelse.

COOKIES

Make.org bruger sessions-cookies, så det ikke er nødvendigt for Brugeren at identificere sig, hver gang han/hun logger på Tjenesten ud, over første gang. Disse filer, som placeres på computeren, giver mulighed for at identificere Brugeren, hver gang han/hun logger på Webstedet. For at forbedre Tjenesten bruger Make.org desuden cookies, som måler publikum, hvor mange gange siderne er blevet set, antallet af besøg, de besøgendes aktivitet på Webstedet og hvor ofte de vender tilbage.

Disse cookies giver udelukkende mulighed for at forbedre webstedets og tjenesternes virkemåde samt for at udarbejde statistiske undersøgelser om de besøgendes trafik på Webstedet, med fuldstændig anonyme resultater.

Enhver Bruger kan helt generelt, hvis han/hun ønsker det, modsætte sig brugen af cookies ved at vælge passende indstillinger i sin browser for at deaktivere cookies (fremgangsmåden forklares i rubrikken hjælp til den anvendte browser).

UDØVELSE AF BRUGERNES RETTIGHEDER

Make.org overholder alle brugernes rettigheder: ret til adgang, rettelse, sletning og indsigelse, ret til begrænsning af behandling, ret til portabilitet af data, ret til ikke at være genstand for en automatiseret individuel beslutning (inklusiv profilering).

Denne udøvelse kan ske med ethvert middel og især ved at sende en e-mail til adressen: contact@make.org

BEHANDLINGENS SIKKERHED OG FORTROLIGHED

Make.org tager alle de nødvendige forholdsregler for at beskytte og bevare personoplysningernes integritet og fortrolighed.

Make.org forpligter sig blandt andet til at iværksætte tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som i henhold til god praksis giver mulighed for at sikre et passende niveau for sikkerhed og fortrolighed vedrørende de risici, som udgøres af behandlingen og de behandlede personoplysningers natur.

DATAENES OPBEVARING

Dataene opbevares:
i det nødvendige tidsrum for at iværksætte kampagnen;
i en varighed på tre år efter anvendelsen af webstedet eller tjenesterne, eller brugerens framelding.

Dataene vil ikke blive opbevares ud over de lovbestemte forpligtelser, hvis brugeren anmoder om det.

DATABESKYTTELSESRÅDGIVER

Den udpegede databeskyttelsesrådgiver iht. artikel 37 i den europæiske forordning er SELARL FWPA Avocats, 18 rue des Pyramides, 75001, Paris, repræsenteret ved advokat Jean-Baptiste Soufron.
Han kan kontaktes på følgende adresse: contact@make.org

FORTEGNELSE OVER KATEGORIER FOR BEHANDLINGSAKTIVITETER

Make.org erklærer at holde en skriftlig fortegnelse over alle kategorier for udførte behandlingsaktiviteter inden for rammerne af udførelsen af sine opgaver.