Tietosuojakäytäntö

Päivätty 3.1.2019

Tämä asiakirja täydentää MAKE.ORGin palveluehtoja. Se koskee Make.orgin sitoumuksia, jotka liittyvät henkilötietojen käsittelyä koskevien voimassa olevien asetusten noudattamiseen, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston 27.4.2016 hyväksymän ja 25.5.2018 voimaan astuneen asetuksen (EU) 2016/679 (jäljempänä EU:n tietosuoja-asetus) noudattamiseen.

Make.org toimii rekisterinpitäjänä tässä viitekehyksessä.

KÄSITTELYN KUVAUS

Make.org pitää erittäin tärkeänä henkilötietojen suojaamista ja erityisesti käyttäjiensä henkilötietojen suojaamista. Make.orgille se on yksi perustavanlaatuisista digitaalisista arvoista ja välttämätön edellytys omantunnonvapaudelle. Siksi Make.org on sitoutunut rajoittamaan kerättävät henkilötiedot tietoihin, jotka ovat täysin välttämättömiä sivustonsa ja palveluidensa toiminnan kannalta.

Make.org on tehnyt ilmoituksen Ranskan tietosuojaviranomaiselle CNIL:lle numerolla 2005312 ja nimittänyt tietosuojavastaavan, jotta henkilötietoja voidaan suojata mahdollisimman hyvin.

Make.org käsittelee ainoastaan henkilötietoja, jotka ovat täysin välttämättömiä sen toiminnan harjoittamiseksi.
       
Tietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:
Make.orgin sivuston ja palvelujen käyttö ja kehittäminen
Make.orgin hankkeiden toteuttaminen.

Käsiteltäviin henkilötietoihin kuuluvat:
tunnistetiedot
yhteystiedot
tiedot, jotka ovat välttämättömiä Make.orgin sivuston ja palveluiden käytön sekä hankkeiden toteuttamisen kannalta.

MAKE.ORGIN VELVOITTEET

Make.org sitoutuu
käsittelemään tietoja ainoastaan toimintaansa liittyviin tarkoituksiin
takaamaan henkilötietojen luottamuksellisuuden
varmistamaan, että henkilötietojen käsittelyyn valtuutetut kolmannet osapuolet:
ovat sitoutuneet tietojen salassapitoon tai niillä on asianmukainen oikeudellinen salassapitovelvoite
ovat saaneet tarpeellisen koulutuksen henkilötietojen suojaamisesta
ottavat huomioon sisäänrakennetun yksityisyyden suojan periaatteet, olipa kyse työkaluista, tuotteista, sovelluksista tai palveluista.

TIETOJEN SAAJAT

Seuraavilla tahoilla voi olla tehtäviensä puitteissa pääsy henkilötietoihin:
palvelun ylläpitämisestä vastaavat tahot, käyttäjien ja reklamaatioiden käsittelemisestä vastaavat tahot sekä logistisista ja IT-palveluista vastaavat tahot sekä näiden esimiehet
tietojen käsittelijät, kun tietojen käsittelijä ja Make.org ovat solmineet sopimuksen, jossa määritellään tietojen käsittelijän velvollisuudet tietojen suojauksen ja salassapidon suhteen
hankkeisiin osallistuvat kumppanit, joiden osallistumisesta on tiedotettu käyttäjille.

LUOVUTTAMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Make.orgin toiminnan yhteydessä käsiteltäviä henkilötietoja ei voida luovuttaa kolmansille osapuolille, paitsi edellä mainituissa tapauksissa tai lain tai asetusten niin edellyttäessä.

EVÄSTEET

Make.org käyttää istuntoevästeitä, jotta käyttäjä ei joudu kirjautumaan palveluun joka käyttökerralla ensimmäistä lukuun ottamatta. Nämä tiedostot tallennetaan tietokoneelle, ja niiden avulla käyttäjä voidaan tunnistaa hänen siirtyessään sivustolle. Make.org käyttää palvelunsa parantamiseksi myös kävijöiden mittausevästeitä, jotka mittaavat esimerkiksi sivun näyttökertojen määrää, käyntien määrää, kävijöiden toimia sivustolla ja käyntitiheyttä.

Nämä evästeet ainoastaan mahdollistavat sivuston toiminnan ja palveluiden parantamisen sekä tilastollisten tutkimusten laatimisen sivuston kävijämääristä. Tällaisten tutkimusten tulokset ovat täysin nimettömiä.

Yleisesti ottaen käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden käytön poistamalla evästeet käytöstä selaimen asetuksista. (Ohjeet ovat selaimen ohjevalikossa.)

KÄYTTÄJÄN OIKEUKSIEN HARJOITTAMINEN

Make.org toteuttaa kaikki käyttäjän oikeudet, kuten oikeuden tietojen tarkistamiseen, oikaisemiseen, poistamiseen ja käsittelyn vastustamiseen, oikeuden käsittelyn rajoittamiseen ja tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen sekä oikeuden kieltäytyä automatisoitujen päätöksien (mukaan lukien profiloinnin) kohteena olemisesta.

Näitä oikeuksia voi harjoittaa millä tahansa menetelmällä, erityisesti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen contact@make.org

KÄSITTELYN TURVALLISUUS JA LUOTTAMUKSELLISUUS

Make.org ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen henkilötietojen eheyden ja luottamuksellisuuden.

Make.org on erityisesti sitoutunut käyttämään teknisiä ja organisatorisia keinoja, joiden avulla se voi mahdollisuuksien mukaan varmistaa asianmukaisen suojaus- ja luottamuksellisuustason henkilötietojen käsittelyyn ja luonteeseen liittyviin riskeihin nähden.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Tietoja säilytetään
niin pitkään kuin on tarpeen hankkeen toteuttamista varten
kolmen vuoden ajan sivuston tai palvelujen käytön lopettamisesta tai käyttäjän rekisteröitymisen peruuttamisesta.

Tietoja ei säilytetä pidempään kuin laki edellyttää, jos käyttäjä pyytää tätä.

TIETOSUOJAVASTAAVA

EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 37 mukaisesti nimitetty tietosuojavastaava on asianajotoimisto FWPA, osoite 18 Rue des Pyramides, 75001, Pariisi, Ranska, edustajanaan Jean-Baptiste Soufron.
Tietosuojavastaavaan voi ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia seuraavaan osoitteeseen: contact@make.org

TIEDOT KÄSITTELYTOIMENPITEISTÄ

Make.org vakuuttaa säilyttävänsä kirjalliset tiedot kaikista käsittelytoimenpiteistä, jotka suoritetaan sen toiminnan harjoittamisen puitteissa.