Pravilnik za osobne podatke

Dana 3. siječnja 2019. godine

Ovaj dokument, kojim se nadopunjuju Opći uvjeti inicijative MAKE.ORG-a, predstavlja obveze inicijative Make.org-a kada je riječ o pridržavanju važećih propisa koji se odnose na obrađivanje osobnih podataka, a posebice Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine (u daljnjem tekstu „GDPR”).

U tom je kontekstu inicijativa Make.org odgovorna za postupak obrade.

OPIS POSTUPKA OBRADE

Inicijativa Make.org posebnu pozornost posvećuje zaštiti osobnih podataka, a posebice zaštiti osobnih podataka svojih korisnika. Navedeni postupak predstavlja za inicijativu Make.org jednu od temeljnih vrijednosti digitalne tehnologije i predstavlja uvjet slobode savjesti. U tu se svrhu inicijativa Make.org obvezuje ograničiti količinu prikupljanih osobnih podataka samo na podatke potrebne za funkcioniranje njegove mrežne stranice i pružanje njezinih usluga.

Inicijativa Make.org podnijela je izjavu CNIL-om (Nacionalna komisija za informatiku i slobode) pod brojem 2005312 i odlučila postaviti DPO-a (službenik za zaštitu podataka) kako bi se jamčila najbolja moguću razinu zaštite.

Inicijativa Make.org obrađuje osobne podatke isključivo za potrebe postizanja vlastitih ciljeva.
       
Željeni ciljevi:
korištenje i poboljšavanje mrežnog mjesta i usluga inicijative Make.org
provođenje kampanja inicijative Make.org

Obrađuju se sljedeći osobni podaci:
identifikacijski elementi
adresa
podatci potrebni za korištenje mrežnog mjesta i usluga inicijative Make.org te provođenje kampanja

OBVEZE INICIJATIVE MAKE.ORG

Inicijativa Make.org obvezuje se:
obrađivati podatke isključivo u svrhe postizanja ciljeva;
jamčiti povjerljivost osobnih podataka;
jamčiti da su treće strane ovlaštene za obrađivanje osobnih podataka:
poštovati povjerljivost ili podlijegati odgovarajućoj zakonskoj obvezi povjerljivosti;
proći potrebnu obuku o zaštiti osobnih podataka;
uzeti u obzir, kada je riječ o proizvodima, aplikacijama ili uslugama, načela zaštite podataka prilikom njihovog osmišljavanja i zaštite podataka prema zadanim postavkama (Privacy By Design).

KORISNICI PODATCIMA

Mogu, u granicama svojih ovlasti, imati pristup osobnim podacima:
osobe zadužene za pružanje službe, osobe zadužene za odnos s korisnicima i pritužbe, osobe zadužene za logističke i računalne usluge kao i njihovi nadređeni;
podugovaratelji kada se potpiše ugovor između podizvođača i inicijative Make.org u kojem se navode obveze koje imaju podizvođači u pogledu zaštite sigurnosti i povjerljivosti podataka;
partneri za provođenje kampanja kada se korisnici obavijeste o njihovom sudjelovanju.

KOMUNIKACIJA S TREĆIM STRANAMA

Osobni podaci koji se obrađuju tijekom trajanja misije ne smiju se otkrivati trećim stranama, osim u prethodno navedenim slučajevima ili ako se otkrivanje zahtijeva pravnom ili regulatornom odredbom.

KOLAČIĆI

Kako se omogućilo Korisniku da se ne mora identificirati prilikom svakog pristupanja Usluzi, osim prilikom prvog pristupanja, kolačići serije upotrebljavaju se na mrežnom mjestu inicijative Make.org. Ovim se datotekama pohranjenim na računalu omogućava identificiranje Korisnika tijekom svakog povezivanja na Mrežno mjesto. Osim toga, kako bi se poboljšala Usluga, na mrežnom se mjestu inicijative Make.org upotrebljavaju kolačići za praćenje posjećenosti, broja pregledanih stranica, broja posjeta, aktivnosti posjetitelja Mrežnog mjesta i učestalosti njihova ponovnog posjeta.

Ovim se kolačićima omogućava samo poboljšanje funkcioniranja mrežnog mjesta i usluga, kao i stvaranje statističkih studija o prometu posjetitelja Mrežnog mjesta čiji su rezultati u cijelosti anonimni.

Općenito, bilo koji Korisnik može, ako želi, odbiti uporabu kolačića odabirom odgovarajućih postavki unutar preglednika kako bi onemogućio kolačiće (u odjeljku za pomoć korištenog preglednika navodi se pripadajući postupak).

PRIMJENA PRAVA KORISNIKA

Inicijativa Make.org pruža sva sljedeća korisnička prava kao što su: pravo na pristupanje, ispravljanje, brisanje i protivljenje, pravo na ograničavanje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo neobuhvaćanja automatskom pojedinačnom odlukom (uključujući profiliranje).

Navedeno primjenjivanje može se obavljati na bilo koji način, uključujući slanje elektroničke poruke na adresu elektroničke pošte: contact@make.org

SIGURNOST I POVJERLJIVOST POSTUPKA OBRADE

Inicijativa Make.org poduzima sve potrebne korake za očuvanje i poštovanje integriteta i povjerljivosti osobnih podataka.

Inicijativa se Make.org posebno obvezuje na provedbu tehničkih i organizacijskih mjera kako bi se jamčio, s obzirom na pravila, stupanj sigurnosti i povjerljivosti koji je prikladan rizicima koji nastaju zbog obrađivanja i prirode obrađenih osobnih podataka.

PODATCI NAKON OBRAĐIVANJA

Podaci se čuvaju:
tijekom vremena potrebnog za provođenje kampanje;
tijekom razdoblja od tri godine nakon završetka korištenja mrežnog mjesta ili usluga ili poništavanja registracije korisnika.

Podatci se ne zadržavaju izvan zakonskih obveza ako korisnik to ne zatraži.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Službenik za zaštitu podataka koji je imenovan u skladu s člankom 37. europske uredbe o zaštiti podataka je društvo SELARL FWPA Avocats, 18 rue des Pyramides, 75001, Pariz, koje zastupa gospodin Jean-Baptiste Soufron.
Službeniku se možete obratiti slanjem elektroničke poruke na adresu elektroničke pošte: contact@make.org

ZAPISNIK KATEGORIJA AKTIVNOSTI OBRAĐIVANJA

Inicijativa Make.org izjavljuje da izraditi zapisnik svih kategorija obrađivanja koje provodi u sklopu svojih misija.