Personas datu noteikumi

03/01/2019

Šajā dokumentā ir iekļauti MAKE.ORG vispārīgie noteikumi un tajā ir iekļautas Make.org saistības attiecībā uz spēkā esošajiem personas datu apstrādes noteikumiem, jo īpaši, 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679, kas stājās spēkā 2018. gada 25. maijā (turpmāk tekstā – "VDAR").

Šajā kontekstā Make.org ir atbildīga par personas datu apstrādi.

APSTRĀDES APRAKSTS

Make.org īpaši rūpējas par vispārēju, un jo īpaši, tās lietotāju personas datu apstrādi. Tā ir viena no Make.org digitālajām pamatvērtībām un svarīgs priekšnosacījums apziņas brīvībai. Tāpēc Make.org apņemas ierobežot iegūto personas datu apmēru tikai tādā apjomā, kāds ir nepieciešams tās vietnes vai pakalpojumu darbībai.

Make.org CNIL komisijā ir iesniegusi deklarāciju ar numuru 2005312 un ir izvēlējusies nominēt datu aizsardzības speciālistu, lai nodrošinātu iespējami labāko aizsardzības līmeni.

Make.org personas datus varēs apstrādāt tikai sava mērķa izpildei.

Šie mērķi ir šādi:
Make.org vietnes un pakalpojumu izmantošana un uzlabošana
Make.org kampaņu īstenošana

Apstrādātie personas dati ir:
identifikācijas dati
kontaktinformācija
dati, kas ir nepieciešami Make.org vietnes un pakalpojumu izmantošanai, kā arī kampaņu īstenošanai

MAKE.ORG PIENĀKUMI

Make.org apņemas:
apstrādāt datus tikai sava mērķa izpildei;
garantēt personas datu konfidencialitāti;
uzraudzīt, lai pilnvarotās trešās personas veiktu personas datu apstrādi:
apņemas ievērot konfidencialitāti vai tām tiek piemērots atbilstošs juridisks konfidencialitātes pienākums;
saņem nepieciešamo apmācību par personas datu aizsardzību;
attiecībā uz saviem rīkiem, produktiem, lietotnēm un pakalpojumiem ņem vērā integrētās datu aizsardzības un datu aizsardzības pēc noklusējuma principus (integrētā privātuma princips).

SAŅĒMĒJI

savu attiecīgo pilnvaru apmērā var iegūt piekļuvi personas datiem:
personas, kas ir atbildīgas par pakalpojuma izpildi, par attiecību ar lietotājiem un sūdzību izskatīšanu, par loģistikas un informātikas pakalpojumiem, kā arī to hierarhiskie vadītāji;
apakšuzņēmēji, ja līgumā, kas noslēgts starp apakšuzņēmējiem un Make.org, ir minēti apakšuzņēmēju pienākumi attiecībā uz datu drošības aizsardzību un datu konfidencialitāti;
kampaņu partneri, par kuru dalību ir brīdināti lietotāji.

NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

Personas datus, ko apstrādā, izpildot uzdevumu, nedrīkst izpaust trešajām personām, izņemot iepriekš noteiktus gadījumus vai ievērojot juridisku vai reglamentējošu nosacījumu.

SĪKDATNES

Lai lietotājam, izmantojot pakalpojumu, nevajadzētu pierakstīties katru reizi, bet tikai pirmajā piekļuves reizē, Make.org izmanto sesijas sīkdatnes. Šie dati tiek saglabāti datorā un ļauj atpazīt lietotāju ikreiz, kad tas pieslēdzas vietnei. Tāpat, lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti, Make.org izmanto sīkdatnes, lai novērtētu apmeklējumu, piemēram, skatīto lapu skaitu, apmeklējumu skaitu, lietotāju darbības vietnē un atgriešanās biežumu.

Šīs sīkdatnes ļauj tikai uzlabot vietnes un pakalpojumu darbību, kā arī izveidot statistiskus pētījumus par vietnes apmeklētāju plūsmu, kuru rezultāti ir pilnīgi anonīmi.

Kopumā jebkurš lietotājs, ja to vēlas, var iebilst pret sīkdatņu izmantošanu, izvēloties atbilstošus sava pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atspējotu sīkfailus (izmantotās pārlūkprogrammas palīdzības sadaļā ir norādīti veicamie soļi).

LIETOTĀJU TIESĪBU IZPILDE

Make.org ievēro visas lietotāja tiesības, piemēram, piekļuves tiesības, tiesības uz labošanu, dzēšanu un iebildumiem, tiesības uz apstrādes ierobežošanu, tiesības uz datu pārnesamību, tiesības nebūt pakļautam individuālam automātiskam lēmumam (ieskaitot profilēšanu).

Šīs tiesības var izpildīt ar visiem līdzekļiem, un jo īpaši, nosūtot e-pastu uz e-pasta adresi contact@make.org

APSTRĀDES DROŠĪBA UN KONFIDENCIALITĀTE

Make.org veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai saglabātu un nodrošinātu personas datu integritāti un konfidencialitāti.

Make.org jo īpaši apņemas īstenot tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai, ņemot vērā labāko praksi, nodrošinātu drošības līmeni un konfidencialitāti, kas atbilst riskam, ko rada personas datu apstrāde un to specifika.

DATU UZGLABĀŠANA

Dati tiek uzglabāti:
kampaņas īstenošanai nepieciešamo laiku;
trīs gadus pēc vietnes vai pakalpojumu lietošanas beigām vai lietotāja atrakstīšanās.

Pēc lietotāja pieprasījuma dati netiks uzglabāti ilgāk, kā to prasa likums.

DATU AIZSARDZĪBAS DELEĢĒŠANA

Datu aizsardzība ir deleģēta, ievērojot Eiropas datu aizsardzības regulas 37. pantu, uzņēmumam SELARL FWPA Avocats, 18 rue des Pyramides, 75001, Parīzē, kuru pārstāv Maître Žans Batists Sufrons (Jean-Baptiste Soufron).
Sazināties ir iespējams, rakstot e-pastu uz contact@make.org

APSTRĀDES DARBĪBU KATEGORIJU REĢISTRS

Make.org norāda, ka rakstiski reģistrēs visu savu uzdevumu izpildes laikā veikto apstrāžu darbību kategorijas.