Karta dwar id-data personali

Bid-data tat-03/01/2019

Dan id-dokument jissupplimenta l-Kundizzjonijiet Ġenerali ta’ MAKE.ORG u jirrappreżenta l-obbligi ta’ Make.org fir-rigward tar-rispett tar-regolamenti fis-seħħ applikabbli għall-ipproċessar ta’ data personali u, b’mod partikulari, tar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 applikabbli mill-25 ta’ Mejju 2018 (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “l-RGPD”).

F’dan ir-rigward, Make.org hija responsabbli mill-ipproċessar.

DESKRIZZJONI TAL-IPPROĊESSAR

Make.org tagħti attenzjoni partikulari lill-protezzjoni tad-data personali b’mod ġenerali u lil dak tal-utenti tagħha b’mod partikulari. Għal Make.org din il-protezzjoni hija wieħed mill-valuri fundamentali tat-teknoloġija diġitali u kundizzjoni essenzjali tal-libertà tal-kuxjenza. Għal dan il-għan, Make.org tintrabat li tillimita l-ammont ta’ data personali miġbura għal dak li jkun strettament meħtieġ għall-funzjonament tas-sit web u tas-servizzi tagħha.

Make.org ippreżentat dikjarazzjoni lis-CNIL bin-numru 2005312 u għażlet li taħtar Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Data (DPO) sabiex tiggarantixxi l-aqwa livell ta’ protezzjoni possibbli.

Make.org tista’ tipproċessa data personali biss fl-eżerċizzju strett tal-missjoni tagħha.
       
L-għanijiet mixtieqa huma dawn:
l-użu u t-titjib tas-sit u tas-servizzi ta’ Make.org
l-implimentazzjoni tal-kampanji ta’ Make.org

Id-data personali pproċessata hija:
l-elementi tal-identifikazzjoni
id-dettalji tal-kuntatt
id-data meħtieġa biex jintużaw is-sit u s-servizzi ta’ Make.org u biex jiġu implimentati l-kampanji

L-OBBLIGI TA’ MAKE.ORG

Make.org tintrabat li:
tittratta d-data għall-finijiet uniċi tal-missjoni tagħha;
tiggarantixxi l-kunfidenzjalità tad-data personali;
tiżgura li l-partijiet terzi awtorizzati li jipproċessaw id-data personali:
jintrabtu li jirrispettaw il-kunfidenzjalità jew ikunu soġġetti għal obbligu legali xieraq tal-kunfidenzjalità;
jirċievi t-taħriġ meħtieġ fil-protezzjoni tad-data personali;
iqis, fir-rigward ta’ dawn l-għodod, prodotti, applikazzjonijiet jew servizzi, il-prinċipji tal-protezzjoni tad-data mid-disinn u tal-protezzjoni tad-data b’mod awtomatiku (Privacy By Design).

DESTINATARJI

Jistgħu, fil-limiti tal-poteri rispettivi tagħhom, ikollhom aċċess għal data personali:
il-persuni responsabbli mit-tħaddim tas-servizz, dawk inkarigati biex jittrattaw ir-relazzjoni mal-utenti u l-ilmenti, dawk responsabbli mis-servizzi loġistiċi u informatiċi kif ukoll id-diriġenti ġerarkiċi tagħhom;
il-proċessuri meta l-kuntratt iffirmat bejn il-proċessuri u Make.org isemmi l-obbligi li jkollhom il-proċessuri fir-rigward tal-protezzjoni tas-sigurtà u tal-kunfidenzjalità tad-data;
sħab fil-kampanji li fihom l-utenti jkunu ġew notifikati bil-parteċipazzjoni tagħhom.

KOMUNIKAZZJONI LILL-PARTIJIET TERZI

Data personali pproċessata fil-qadi tal-missjoni ma tistax tiġi żvelata lil partijiet terzi ħlief kif ipprovdut hawn fuq, jew permezz ta’ dispożizzjoni legali jew regolatorja.

COOKIES

Sabiex l-Utent ma jkollux għalfejn jidentifika ruħu kull meta jaċċessa s-Servizz, ħlief fl-ewwel aċċess, Make.org tuża cookies tas-sessjoni. Dawn il-fajls iddepożitati fuq il-kompjuter jippermettu li l-Utent jiġi identifikat waqt kull waħda mill-konnessjonijiet tiegħu mas-Sit Web. Barra minn hekk, sabiex ittejjeb is-Servizz, Make.org tuża cookies li jikkwantifikaw l-udjenza bħall-għadd ta’ paġni miżjura, l-għadd ta’ żjarat, l-attività tal-viżitaturi fuq is-Sit u l-frekwenza tar-ritorn tagħhom.

Dawn il-cookies jippermettu biss it-titjib tal-funzjonament tas-sit u tas-servizzi kif ukoll l-istabbiliment ta’ studji statistiċi dwar it-traffiku tal-viżitaturi tas-Sit li r-riżultati tagħhom huma totalment anonimi.

B’mod ġenerali, kwalunkwe Utent jista’, jekk ikun jixtieq, jopponi l-użu tal-cookies billi jagħżel il-konfigurazzjoni xierqa tal-brawżer tiegħu biex jiddiżattiva l-cookies (it-taqsima tal-għajnuna tal-brawżer użat tispeċifika l-proċedura li jkollha tiġi segwita).

EŻERĊIZZJU TAD-DRITTIJIET TAL-UTENTI

Make.org tapplika d-drittijiet kollha tal-utenti, fosthom id-dritt ta’ aċċess, ta’ rettifika, ta’ tħassir u ta’ oġġezzjoni, id-dritt għar-restrizzjoni tal-ipproċessar, id-dritt għall-portabbiltà tad-data, id-dritt li ma jkunux soġġetti ta’ deċiżjoni individwali awtomatizzata (inkluż il-profiling).

Dan l-eżerċizzju jista’ jsir bi kwalunkwe mezz, inkluż b’email fuq: contact@make.org

IS-SIGURTÀ U L-KUNFIDENZJALITÀ TAL-IPPROĊESSAR

Make.org tieħu l-passi kollha meħtieġa sabiex tippreżerva u tinforza l-integrità u l-kunfidenzjalità tad-data personali.

Make.org tintrabat b’mod partikulari li timplimenta l-miżuri tekniċi u organizzattivi sabiex tiżgura, fid-dawl tal-aħħar teknoloġiji, livell ta’ sigurtà u kunfidenzjalità adattat għar-riskji ppreżentati mill-ipproċessar u min-natura tad-data personali pproċessata.

XI JSIR MID-DATA

Id-data tinżamm tul:
iż-żmien meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-kampanji;
perjodu ta’ tliet snin wara t-tmiem tal-użu tas-sit web jew tas-servizzi, jew mid-dereġistrazzjoni tal-utent.

Id-data ma tibqax tinżamm lil hinn mill-obbligi legali kemm-il darba l-utent jitlob dan.

UFFIĊJAL TAL-PROTEZZJONI TAD-DATA

L-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data maħtur skont l-Artikolu 37 tar-Regolament Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data huwa SELARL FWPA Avocats, 18 rue des Pyramides, 75001, Paris, irrappreżentat minn Dr Jean-Baptiste Soufron.
Huwa jista’ jiġi kkuntattjat fuq: contact@make.org

REĠISTRU TAL-KATEGORIJI TAL-ATTIVITAJIET TAL-IPPROĊESSAR

Make.org tiddikjara li żżomm bil-miktub reġistru tal-kategoriji kollha tal-attivitajiet tal-ipproċessar imwettqa bħala parti mill-qadi tal-missjonijiet tagħha.