Carta datelor personale

La data de 03/01/2019

Prezentul document completează Condițiile Generale ale MAKE.ORG și reprezintă angajamentul Make.org cu privire la respectarea reglementării în vigoare aplicabile prelucrării datelor cu caracter personal și, în special, a regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 aplicabil începând cu 25 mai 2018 (denumit în continuare „GDPR”).

În acest cadru, Make.org va fi responsabilă pentru prelucrare.

DESCRIEREA PRELUCĂRII

Make.org manifestă grijă mai ales cu privire la protecția datelor cu caracter personal în general și ale utilizatorilor săi în particular. Pentru Make.org este vorba despre una dintre valorile fundamentale ale digitalului și de o condiție esențială a libertății de conștiință. În acest scop, Make.org se angajează să limiteze cantitatea de date cu caracter personal culese doar la ceea ce este necesar pentru funcționarea site-ului său și a serviciilor sale.

Make.org a depus o declarație la CNIL cu numărul 2005312 și a ales să numească un DPO (Responsabil cu Protecția Datelor) pentru a garanta cel mai bun nivel de protecție posibil.

Make.org nu va putea proceda la o prelucrare a datelor cu caracter personal decât în stricta exercitare a misiunii sale.
       
Scopurile urmărite sunt următoarele:
utilizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor Make.org
implementarea campaniilor Make.org

Datele cu caracter personal prelucrate sunt:
elemente de identificare
coordonate
datele necesare utilizării site-ului și servicii Make.org, precum și implementarea campaniilor

OBLIGAȚIILE MAKE.ORG

Make.org se angajează să:
prelucreze datele doar pentru scopurile misiunii sale;
garanteze confidențialitatea datelor cu caracter personal;
vegheze ca terții autorizați să prelucreze datele cu caracter personal:
să se angajeze să respecte confidențialitatea sau să fie supuși unei obligații legale corespunzătoare de confidențialitate;
să beneficieze de formarea necesară în materie de protecție a datelor cu caracter personal;
ia în considerare, fiind vorba despre instrumentele, produsele, aplicațiile sau serviciile sale, principiile de protecție a datelor chiar de la concepție și protecția datelor implicit (Privacy By Design).

DESTINATARI

În limitele atribuțiilor lor respective, pot avea acces la datele cu caracter personal:
persoane însărcinate cu executarea serviciului, cele însărcinate cu tratarea relației cu utilizatorii și reclamațiile, cele însărcinate cu serviciile logistice și informatice, precum și responsabilii lor ierarhici;
subcontractanții imediat ce contractul semnat între subcontractanți și Make.org menționează obligații care le revin subcontractanților în materie de protecție a securității și a confidențialității datelor;
parteneri pentru campaniile în care utilizatorii vor fi preveniți de participarea lor.

COMUNICAREA CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate la executarea misiunii nu vor putea face obiectul niciunei divulgări către terți în afara cazurilor prevăzute mai sus sau printr-o dispoziție legală sau reglementară.

COOKIE-URI

Pentru a-i permite Utilizatorului să nu trebuiască să se identifice la fiecare accesare a Serviciului, în afară de primul său acces, Make.org utilizează cookie-uri de sesiune. Aceste fișiere plasate pe computer permit identificarea Utilizatorului la fiecare conectare a sa pe Site. De altfel, pentru a îmbunătăți Serviciul, Make.org utilizează cookie-uri de măsurare a audienței, cum ar fi numărul de pagini văzute, numărul de vizite, activitatea vizitatorilor pe Site și frecvența revenirii lor.

Aceste cookie-uri permit doar îmbunătățirea funcționării site-ului și a serviciilor, precum și stabilirea unor studii statistice privind traficul vizitatorilor Site-ului ale căror rezultate sunt total anonime.

La modul general, orice Utilizator poate dacă dorește, să se opună utilizării cookie-urilor selectând parametrii corespunzători ai browserului său pentru a dezactiva cookie-urile (rubrica de ajutor a browserului utilizat precizează ordinea care trebuie urmată).

EXERCITAREA DREPTURILOR UTILIZATORULUI

Make.org aplică toate drepturile utilizatorilor cum ar fi: dreptul de accesare, de rectificare, de ștergere și de opoziție, dreptul la limitare a prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la a nu face obiectul unei decizii individuale automatizate (inclusiv profilarea).

Această exercitare poate fi făcută prin orice mijloc și mai ales trimițând un e-mail la adresa: contact@make.org

SECURITATEA ȘI CONFIDENȚIALITATEA PRELUCRĂRII

Make.org va lua orice măsură necesară pentru prezervarea și respectarea integrității și a confidențialității datelor cu caracter personal.

Make.org se angajează mai ales să implementeze măsuri tehnice și organizaționale care să permită asigurarea, având în vedere regulile domeniului, unui nivel de securitate și de confidențialitate adecvat cu privire la riscurile prezentate de prelucrarea și natura datelor cu caracter personal prelucrate.

SOARTA DATELOR

Datele sunt păstrate:
pe durata necesară implementării campaniei;
pe o durată de trei ani, de la sfârșitul perioadei de utilizare a site-ului sau a serviciilor sau de la dezabonarea utilizatorului.

Datele nu vor fi păstrate dincolo de obligațiile legale dacă utilizatorul face o cerere în acest sens.

DELEGATUL PENTRU PROTECȚIA DATELOR

Delegatul pentru protecția datelor desemnat prin aplicarea articolului 37 din regulamentul european privind protecția datelor este SELARL FWPA Avocats, 18 rue des Pyramides, 75001, Paris, reprezentată de avocatul Jean-Baptiste Soufron.
El poate fi contactat la adresa: contact@make.org

REGISTRUL CATEGORIILOR DE ACTIVITĂȚI DE PRELUCRARE

Make.org declară că ține în scris un registru cu toate categoriile de activități de prelucrare efectuate în cadrul executării misiunilor sale.