Pravila o varovanju osebnih podatkov

3. januarja 2019

Ta dokument dopolnjuje Splošne pogoje družbe MAKE.ORG in predstavlja zaveze družbe Make.org glede spoštovanja veljavnih predpisov, ki se uporabljajo za obdelavo osebnih podatkov in zlasti Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016, ki se uporablja od 25. maja 2018 (v nadaljevanju "GDPR").

V tem kontekstu bo Make.org odgovoren za njihovo obdelavo.

OPIS OBDELAVE

Make.org je še posebej zaskrbljen zaradi varstva osebnih podatkov na splošno in zlasti zaradi varstva osebnih podatkov uporabnikov. Za Make.org je to ena temeljnih vrednot digitalne tehnologije in bistveni pogoj za svobodo vesti. V ta namen se Make.org zavezuje, da bo omejil količino zbranih osebnih podatkov na tisto, kar je potrebno le za delovanje njegove spletne strani in njenih storitev.

Make.org je vložil izjavo pri CNIL pod številko 2005312 in se odločil imenovati uradno osebo za varstvo podatkov, da bi zagotovil najboljšo možno raven zaščite.

Make.org bo lahko obdeloval osebne podatke le ob strogem izvajanju svojega poslanstva.
       
Namene iskanj so naslednje :
uporaba in izboljšanje spletne strani in storitvi družbe Make.org
izvajanje kampanj družbe Make.org
Podatki, ki se obdelujejo kot osebni podatki, so naslednji :
identifikacijski elementi
kontaktni podatki
podatki potrebni za uporabo spletne strani in storitvi družbe Make.org kot tudi za izvajanje kampanj

OBVEZNOSTI DRUŽBE MAKE.ORG

Make.org se zavzema za :
obdelavo podatkov samo za namene njenega poslanstva ;
zagotoviti zaupnost osebnih podatkov ;
zagotoviti, da tretje osebe ob obdelovi osebnih podatkov :
upoštevajo zaupnost ali da za njih veljajo ustrezne pravne obveznosti zaupnosti ;
bodo ustrezno usposobljene za varstvo osebnih podatkov ;
upoštevajo, glede svojih orodja, izdelkov, aplikacij in storitev, ki izhajajo iz načel vgrajenega varstva podatkov.

(Privacy By Design).

PREJEMNIKI

V okviru svojih pristojnosti se dostop do osebnih podatkov dodeli :
osebam, odgovornim za izvajanje storitve, osebam odgovornim za ravnanje z uporabniki in pritožbami, odgovornim za logistične in računalniške storitve ter kot njihovim vodsgtvenim delavcem ;
podizvajalcem, ko se v pogodbi, podpisani med podizvajalci in družbo Make.org, omenjajo obveznosti podizvajalcev v zvezi z varovanjem varnosti in zaupnosti podatkov ;
partnerjem za kampanje, kjer so bili uporabniki obveščeni o njihovi udeležbi.

SPOROČILO TRETJIMI OSEBAMI

Osebni podatki, ki se obdelujejo pri izvedbi prenosa, se ne smejo razkriti tretjim osebam, razen kot je določeno zgoraj, ali s zakonsko določbo ali predpisom.

PIŠKOTKI

Da bi uporabniku omogočili, da se ne identificira z vsakim dostopom do storitve, razen pri prvem dostopu, Make.org uporablja sejne piškotke. Te datoteke, shranjene na računalniku, omogočajo identifikacijo uporabnika med vsako njegovo povezavo s spletnim mestom. Poleg tega, da bi izboljšala storitev, družba Make.org uporablja piškotke za merjenje občinstva, kot so število ogledanih strani, število obiskov, aktivnost obiskovalcev spletne strani in pogostost njihovega vračanja.

Ti piškotki omogočajo le izboljšanje delovanja spletne strani in storitev ter vzpostavitev statističnih študij o prometu obiskovalcev spletne strani, katerih rezultati so popolnoma anonimni.

Na splošno lahko vsak uporabnik, če želi, nasprotuje uporabi piškotkov tako, da izbere ustrezne nastavitve svojega brskalnika, da onemogoči piškotke (v oddelku za pomoč uporabljenega brskalnika je določen postopek) .

UPORABA PRAVIC UPORABNIKOV

Make.org uporablja vse pravice uporabnikov, kot so : pravica do dostopa, popravka, izbrisa in do ugovora, pravica do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica ne bo predmet individualnega avtomatičnega priznavanja (vključno z profiliranjem).

Ta vaja se lahko izvede na kakršen koli način, vključno s pošiljanjem e-pošte na naslov : contact@make.org

VARNOST IN ZAUPNOST ZDRAVILA

Make.org bo sprejela vse potrebne ukrepe za ohranitev in uveljavljanje integritete in zaupnosti osebnih podatkov

Družba Make.org se zavezuje, da bo zlasti izvajala tehnične in organizacijske ukrepe, da bi zagotovila, glede na stanje tehnike, stopnjo varnosti in zaupnosti, ki ustreza tveganjem, ki jih predstavlja obdelava in narava obdelanih osebnih podatkov.

IZHOD PODATKOV

Podatki se hranijo :
za čas, ki je potreben za izvedbo kampanje ;
za obdobje treh let po koncu uporabe spletne strani ali storitev ali po brisanju uporabnika iz registra.

Podatki ne bodo presegli zakonskih obveznosti, če bo uporabnik to zahteval.

URADNA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV

Uradna oseba za varstvo podatkov, imenovana v skladu s členom 37 Evropske uredbe o varstvu podatkov, je družba SELARL FWPA Avocats, 18 rue des Pyramides, 75001, Paris, ki jo zastopa Maître Jean-Baptiste Soufron.
Dostopen je na adresi : contact@make.org

REGISTAR KATEGORIJ POSTOPKOV OBDELAVE PODATKOV

Make.org izjavlja, da pisno vodi evidenco vseh teh kategorij dejavnosti obdelave podatkov, ki se izvajajo v zvezi z njenim poslanstvom.