Wettelijke vermeldingen

Uitgever van de website: MAKE.ORG, Vereenvoudigde Vennootschap op Aandelen met een kapitaal van 1.000 euro, met maatschappelijke zetel in Rue René Villermé 4, 75011, PARIJS, ingeschreven in het handelsregister van PARIJS onder het nummer 820 016 095 (hierna “MAKE.ORG”).


E-mailadres: contact@make.org


Telefoonnummer: 01.44.74.77.46


Publicatiedirecteur: Axel Dauchez


Host van de website: OVH, rue Kellermann 2, 59100 ROUBAIX


Telefoonnummer: 08 99 70 17 61