Ανακοινώσεις νομικού περιεχομένου

Συντάκτης του ιστοτόπου: MAKE.ORG, απλουστευμένη κεφαλαιουχική εταιρεία του γαλλικού δικαίου με κεφάλαιο 1.000 ευρώ, η οποία έχει την εταιρική έδρα της στη διεύθυνση 4 rue René Villermé, 75011, στο Παρίσι, με αριθμό μητρώου εταιρειών Παρισιού 820 016 095 (εφεξής «MAKE.ORG»).


Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@make.org


Τηλέφωνο: 01.44.74.77.46


Διευθυντής έκδοσης: Axel Dauchez


Φιλοξενία του ιστοτόπου: OVH, 2 rue Kellermann, 59100, ROUBAIX


Τηλέφωνο: 08 99 70 17 61