Pravne odredbe

Uređivač mrežnog mjesta: MAKE.ORG, jednostavno dioničko društvo s kapitalom od 1000 eura i sjedištem na adresi 4 rue René Villermé, 75011, PARIZ, upisano u Registar trgovačkih društava grada PARIZA pod brojem 820 016 095 (u daljnjem tekstu „MAKE.ORG”).


Adresa elektroničke pošte: contact@make.org


Broj telefona: 01.44.74.77.46


Direktor izdavaštva: Axel Dauchez


Mrežno mjesto pohranjuje se na glavnom računalu poduzeća: OVH, 2 rue Kellermann, 59100, ROUBAIX


Broj telefona: 08 99 70 17 61