Informacje prawne

Wydawca witryny: MAKE.ORG, spółka akcyjna uproszczona z kapitałem 1000 euro, z siedzibą pod adresem 4 rue René Villermé, 75011, PARYŻ, zarejestrowana w PARYSKIM Rejestrze Handlowym pod numerem 820 016 095 (dalej zwana „MAKE.ORG”).


Adres e-mail: contact@make.org


Numer telefonu: 01 44 74 77 46


Dyrektor ds. publikacji: Axel Dauchez


Dostawca usług hostingowych witryny: OVH, 2 rue Kellermann, 59100, ROUBAIX


Numer telefonu: 08 99 70 17 61