Moderations-charter

Der udføres en moderation af alle fremsendte borgerforslag før deres publicering på platformen. Forslag, som ikke lever op til den udarbejdere Moderations-charter af Make.org, afvises på dette tidspunkt og bliver ikke lagt ud på nettet.


Et forslag kan blive afvist med følgende begrundelser:

- når det er redigeret på en måde, der er uforståelig for andre borgere, eller som indeholder forkortelser eller symboler, der er vanskelige at forstå,

- når det er irrelevant, det vil sige, at det ikke svarer på det stillede spørgsmål under konsultationen,

- når det er redigeret på et sprog, der ikke er det valgte sprog for konsultationen i det land, hvor forslaget er fremlagt, det vil sige det officielle sprog i Unionen, som tales af flest mulige borgere i det pågældende land,

- når det er i modstrid med respekten for andre. Især hvis det har en diskriminerende karakter eller opfordrer til had eller vold,

- når det er fornærmende eller redigeret med vulgære udtryk,

- når det er partisk. For eksempel når det forherliger eller nedgør et politisk parti, en politisk eller en offentlig figur eller når det søger at hverve tilhængere,

- når det er kommercielt. For eksempel når det bærer præg af reklame eller promoverer tjenester,

- når det indeholder flere ideer samtidigt, fordi kun én ide pr. forslag giver borgerne mulighed for at udtrykke deres mening på en nem måde og det gør konsultationen mere forståelig. Hvis du har flere ideer, foreslår vi at du udarbejder flere forslag.


Hvis dit forslag bliver afvist af en af de nævnte årsager ovenfor, vil du blive underrettet om det med en forklarende e-mail.


Ligegyldigt hvilken modererende handling Make.org-teamene udfører, så er det din ide og vi vil ikke ændre dens betydning eller dit forslags globale opbygning.