Modereerimisreeglid

Iga esitatud kodanikuettepanekut modereeritakse enne selle platvormil avaldamist. Ettepanekud, mis ei vasta Make.orgi kehtestatud modereerimisreeglitele, lükkab Make.org sel hetkel tagasi ning neid internetis ei avaldata.


Ettepaneku võib tagasi lükata järgmistel põhjustel:

- kui see on kirjutatud teistele kodanikele mittearusaadaval viisil või kui see sisaldab lühendeid või sümboleid, millest on raske aru saada,

- kui see ei vasta teemale, s.t kui see ei vasta arutelu ajal esitatud küsimusele,

- see on kirjutatud keeles, mis ei ole valitud selle riigi arutelukeeleks, mille nimel te ettepaneku tegite, s.t see ei ole Euroopa Liidu ametlik keel, mida räägib võimalikult palju teie riigi kodanikke,

- see läheb vastuollu kõigi austamise põhimõttega. Eelkõige kui see on diskrimineerivat laadi või sisaldab üleskutset vihale või vägivallale,

- see on solvav või kirjutatud toorutsevalt,

- kui see on erapoolik. Näiteks kui selles ülistatakse või halvustatakse poliitilist parteid, poliitika- või avaliku elu tegelast või sellel on jutlustav iseloom,

- kui see on kaubanduslikku laadi. Näiteks kui sellel on reklaamiv iseloom või kui sellega edendatakse teenuseid,

- kui see sisaldab korraga mitut mõtet, sest see, kui ühe ettepaneku kohta on üksainus idee, võimaldab kodanikel oma arvamust lihtsaini avaldada ning arutelu mõistetavamaks muuta. Kui teil on mitmeid mõtteid, soovitame teil luua mitu ettepanekut.


Kui teie ettepanek lükatakse ülaltoodud põhjustel tagasi, teavitatakse teid selgitava e-kirjaga.


Loomulikult kuulub olenemata sellest, kuidas Make.orgi meeskonnad ettepanekut modereerivad, idee teile ja meie ülesanne ei ole teie ettepaneku mõtet ega üldist süntaksi muuta.