Moderointiohjeistus

Kaikki tehdyt kansalaisehdotukset moderoidaan ennen niiden julkaisua palvelussa. Make.orgin moderointiohjeistuksen vastaiset ehdotukset hylätään tässä vaiheessa, eikä niitä julkaista verkossa.


Ehdotus voidaan hylätä seuraavista syistä:

– Se on kirjoitettu tavalla, joka ei ole ymmärrettävä muille kansalaisille, tai sisältää vaikeaselkoisia lyhenteitä tai merkkejä.

– Se ei liity aiheeseen eli ei vastaa selvityksessä esitettyyn kysymykseen.

– Se on kirjoitettu muulla kielellä kuin selvityksessä esityksen tekemiseen valitun maan kielellä, eli muulla kuin sillä Euroopan unionin virallisella kielellä, jota enemmistö maassasi puhuu.

– Se on epäkunnioittava, erityisesti jos se on syrjivä tai siinä lietsotaan vihaa tai väkivaltaa.

– Se on loukkaava tai sisältää rivoa kielenkäyttöä.

– Se on puolueellinen, esimerkiksi jos se puolustaa tiettyä poliittista puoluetta, poliittista henkilöä tai julkista henkilöä tai hyökkää tällaista tahoa vastaan tai on lähetetty käännytystarkoituksessa.

– Se on kaupallinen, esimerkiksi jos se on lähetetty mainostarkoituksessa tai markkinoi palveluja.

– Se sisältää useita ideoita: yksi idea ehdotusta kohden helpottaa mielipiteen ilmaisemista ja tekee selvityksestä helppotajuisemman. Jos sinulla on useita ideoita, kehotamme luomaan useita ehdotuksia.


Jos ehdotuksesi hylätään edellä mainituista syistä, saat perustelut sähköpostitse.


Make.org-tiimien suorittamista moderointitoimista riippumatta ideasi kuuluu sinulle, emmekä muuta sen merkitystä tai yleistä muotoa.