Κανόνες διαχείρισης

Για κάθε πρόταση πολίτη που υποβάλλεται προηγείται διαχείρισή της πριν από τη δημοσίευσή της στην πλατφόρμα. Οι προτάσεις που δεν πληρούν τους κανόνες διαχείρισης που καθορίζονται από την Make.org απορρίπτονται εκείνη τη στιγμή και δεν δημοσιεύονται στο διαδίκτυο.


Μια πρόταση μπορεί να απορριφθεί για τους εξής λόγους:

- όταν συντάσσεται με τρόπο ακατανόητο για τους άλλους πολίτες ή περιέχει συντομεύσεις ή σύμβολα που είναι δύσκολο να κατανοηθούν,

- όταν είναι εκτός θέματος, δηλαδή δεν απαντά στο ερώτημα που τίθεται κατά τη διαβούλευση,

- όταν συντάσσεται σε γλώσσα που δεν η επιλεγμένη γλώσσα για τη διαβούλευση της χώρας για την οποία υποβάλατε την πρόταση, δηλαδή στην επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ομιλείται από την πλειοψηφία των πολιτών της χώρας σας,

- όταν αντίκειται στον σεβασμό όλων των ανθρώπων. Ιδιαίτερα εάν εισάγει δυσμενείς διακρίσεις ή υποκινεί μίσος ή βία,

- όταν είναι προσβλητική ή χρησιμοποιεί αισχρή γλώσσα,

- όταν είναι μεροληπτική. Για παράδειγμα, όταν προωθεί ή διασύρει κάποιο πολιτικό κόμμα, πολιτικό ή δημόσιο πρόσωπο ή όταν προσπαθεί να προσηλυτίσει,

- όταν έχει εμπορικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, όταν έχει διαφημιστικό χαρακτήρα ή προωθεί υπηρεσίες,

- όταν περιέχει πολλές ιδέες ταυτόχρονα, καθώς η ύπαρξη μίας μόνο ιδέας σε κάθε πρόταση επιτρέπει στους πολίτες να εκφράζουν την άποψή τους πιο εύκολα και στη διαβούλευση να είναι πιο κατανοητή. Εάν έχετε πολλές ιδέες, σας συστήνουμε να δημιουργήσετε περισσότερες από μία προτάσεις.


Εάν η πρότασή σας απορριφθεί για τους παραπάνω λόγους, θα ειδοποιηθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Φυσικά, όποια κι αν είναι η απόφαση της ομάδας διαχείρισης της Make.org, η ιδέα σας σάς ανήκει και δεν είναι δική μας υπόθεση να αλλάξουμε ούτε το νόημα ούτε τη γενική σύνταξη της πρότασής σας.