Moderavimo chartija

Prieš paskelbiant platformoje, kiekvienas pateiktas piliečio pasiūlymas yra moderuojamas. Tuomet „Make.org“ patvirtintos Moderavimo chartijos neatitikę pasiūlymai yra atmetami ir neskelbiami internete.


Pasiūlymas gali būti atmestas dėl šių priežasčių:

- kai jis parašytas kitiems piliečiams nesuprantamu būdu arba jame yra santrumpų ar simbolių, kuriuos sunku suprasti;

- kai jis neatitinka temos, t.y. neatsako į apklausoje iškeltą klausimą;

- kai jis parašytas kalba, kuri nėra pasirinkta šalies, kuriai jūs pateikėte pasiūlymą, kalba, t.y. oficiali Europos Sąjungos kalba, kuria kalba didžioji jūsų šalies piliečių dalis;

- kai jis nepagarbus kitiems. Pavyzdžiui, jei jis yra diskriminacinio pobūdžio arba skatina neapykantą ar smurtą;

- kai jis yra įžeidžiantis arba parašytas nepadoria kalba;

- kai jis yra šališkas. Pavyzdžiui, kai juo giriama ar juodinama politinė partija, politikas ar viešas asmuo arba kai jis yra propagandinis,

- kai jis yra komercinis. Pavyzdžiui, kai jis yra reklaminio pobūdžio arba jame siūlomos paslaugos;

- kai jame tuo pačiu metu pristatomos kelios idėjos, nes viena idėja viename pasiūlyme leidžia piliečiams lengviau pareikšti savo nuomonę, o apklausa yra suprantamesnė. Jei turite keletą idėjų, siūlome sukurti keletą pasiūlymų.


Jei dėl aukščiau nurodytų priežasčių jūsų pasiūlymas bus atmestas, apie tai būsite informuoti aiškinamuoju el. laišku.


Žinoma, nepaisant „Make.org“ komandos atliktų moderavimo veiksmų, jūsų idėja priklauso jums ir jūs neprivalote keisti nei jūsų pasiūlymo esmės, nei bendros jo sintaksės.