Moderācijas noteikumi

Pirms katra pilsoniskā ierosinājuma publicēšanas tiešsaistē tam veic moderāciju. Ierosinājumi, kas neatbilst Make.org moderācijas noteikumiem, tajā brīdī tiek noraidīti un tiešsaistē publicēti netiek.


Ierosinājumu var noraidīt šādu iemeslu dēļ:

– ja ierosinājums ir uzrakstīts citiem pilsoņiem nesaprotamā veidā, tajā ir iekļauti saīsinājumi vai grūti saprotami simboli,

– ja ierosinājums neatbilst tematam, t. i. tas neatbild uz apspriedē uzdoto jautājumu,

– ja ierosinājums ir uzrakstīts valodā, kas neatbilst valodai tajā valstī, kuras apspriedē esat nolēmis piedalīties, t. i. tā nav oficiālā Eiropas Savienības valoda, kurā runā iespējami vairāk jūsu valsts pilsoņu,

– ierosinājumā tiek pārkāpta cieņa pret citiem. Proti, ja ierosinājums ir diskriminējošs vai tajā ir iekļauts aicinājums uz naidu vai vardarbību,

– ja ierosinājums ir aizskarošs vai uzrakstīts ar nepieklājīgiem vārdiem,

– ja ierosinājums ir politisks. Piemēram, ja ierosinājumā attaisno vai nomelno politisku partiju, politiķi vai sabiedrībā zināmu personu, vai ierosinājums ir sludinošs,

– ja ierosinājums ir komerciāls. Piemēram, ierosinājums ir reklāmu saturošs vai tajā tiek reklamēti pakalpojumi,

– ja tajā vienlaicīgi ir iekļautas vairākas idejas, jo vienas idejas iekļaušana ierosinājumā pilsoņiem sniedz iespēju vieglāk paust savu viedokli un apspriešanos padarīt saprotamāku. Ja jums ir vairākas idejas, aicinām jūs iesniegt vairākus ierosinājumus.


Ja jūsu ierosinājums tiek noraidīts šeit norādīto iemeslu dēļ, jūs saņemsiet e-pastu ar paskaidrojumu.


Protams, neatkarīgi no Make.org komandu moderācijas darbībām, jūsu ideja ir jūsu, un mēs neizmainīsim jūsu ierosinājuma jēgu vai pamata sintaksi.