Moderatorrichtlijnen

Alle ingediende voorstellen worden voor publicatie op het platform bekeken door een moderator. De voorstellen die niet voldoen aan de door Make.org opgestelde moderatorrichtlijnen worden op dat moment afgewezen en niet gepubliceerd.

Een voorstel kan om de volgende redenen worden afgewezen:
- indien deze voor andere burgers onbegrijpelijk is of afkortingen en/of symbolen bevat die lastig zijn te begrijpen,
- indien het offtopic is, het voorstel geen antwoord geeft op de vraag gesteld bij de raadpleging,
- als deze is opgesteld in een taal die niet de gekozen taal is voor de raadpleging van het land waarvoor u het voorstel heeft gedaan, dat wil zeggen de meest gesproken officiële taal van de Europese Unie in uw land,
- als er niet respectvol over anderen wordt gesproken. Vooral als deze een discriminatoir karakter heeft of aanzet tot haat of geweld,
- als deze beledigend is of scheldwoorden bevat,
- als deze partijdig is. Bijvoorbeeld in het geval van verheerlijking of zwart maken van een politieke partij, politiek of publiek figuur of in een poging anderen te bekeren,
- als het voorstel een commercieel karakter heeft. Bijvoorbeeld als de tekst een commercieel karakter heeft of diensten promoot,
- als het voorstel meerdere ideeën bevat. Alleen als er slechts een idee per voorstel is, kunnen burgers eenvoudig hun mening geven en wordt de raadpleging begrijpelijker. Mocht u meerdere ideeën hebben, dan raden wij u aan om voor elk idee een apart voorstel in te dienen.

Als uw voorstel is geweigerd om een van de reden hierboven genoemd, zult u hierover een e-mail met uitleg ontvangen.

Natuurlijk blijft het idee uw eigendom, ongeacht of uw voorstel door de moderators van Make.org is gewijzigd. Wij zullen niet de betekenis of de algemene zinsbouw van uw voorstel aanpassen.