Kodeks moderacji

Przed publikacją na platformie każdy złożony projekt obywatelski jest moderowany. Projekty, które nie spełniają warunków Kodeksu moderacji ustalonego przez Make.org, są odrzucane i nie zostają opublikowane online.


Projekt może zostać odrzucony z następujących przyczyn:

- jest napisany w sposób niezrozumiały dla innych obywateli lub zawiera trudne do zrozumienia skróty lub symbole;

- jest nie na temat, tzn. nie odpowiada na pytanie zadane podczas konsultacji;

- jest napisany w języku, który nie jest językiem wybranym do konsultacji w kraju, wobec którego złożono wniosek, tj. w języku urzędowym Unii Europejskiej, którym posługuje się możliwie jak najwięcej obywateli danego kraju;

- jest sprzeczny z zasadą powszechnego szacunku. Zwłaszcza jeśli zawiera dyskryminujące wypowiedzi lub nawoływanie do nienawiści lub przemocy;

- jest obraźliwy lub napisany w sposób wulgarny;

- ma stronniczy charakter. Jeśli na przykład popiera lub oczernia partię polityczną, polityka lub osobę publiczną lub jeśli ma charakter prozelityczny,

- ma charakter komercyjny. Jeśli na przykład ma charakter reklamowy lub promuje usługi;

- zawiera kilka pomysłów jednocześnie – przedstawienie tylko jednego pomysłu na jeden wniosek ułatwia obywatelom wyrażanie opinii i sprawia, że konsultacje są bardziej zrozumiałe. Jeśli masz kilka pomysłów, zachęcamy do przesłania kilku projektów.


Jeśli Twój projekt zostanie odrzucony z któregoś z powyższych powodów, otrzymasz powiadomienie e-mail z wyjaśnieniem.


Oczywiście bez względu na to, jakie działania moderacyjne zostaną wdrożone przez zespoły Make.org, Twój pomysł należy do Ciebie i nie jest naszym zadaniem zmiana znaczenia lub ogólnej składni Twojego projektu.