Modereringsregler

Varje medborgarförslag som lämnas in kommer att modereras innan det publiceras på plattformen. De förslag som inte uppfyller Modereringsreglerna som Make.org fastställt, kommer att avslås i detta skede och kommer inte att publiceras.


Ett förslag kan avslås av följande skäl:

- när det är obegripligt för andra medborgare eller har svårförståeliga förkortningar eller symboler,

- när det är utanför ämnet, dvs. när det inte svarar på frågan som ställts i samrådet,

- när det skrivits på ett språk som inte är det språk som talas i landet du valt att lägga fram förslag från i samrådet, dvs. det officiella EU-språk som pratas av de flesta medborgare i ditt land,

- när det inte är respektfullt mot alla. Särskilt när det är diskriminerande eller uppmuntrar till hets eller våld,

- när det är förolämpande eller använder grova ord,

- när det är partiskt. Till exempel om det förhärligar eller smutskastar ett politiskt parti, en politiker eller offentlig person, eller när det har en väckelsekaraktär,

- när det är kommersiellt Till exempel när det har en marknadsföringskaraktär eller gör reklam för tjänster,

- när det innehåller flera idéer på samma gång, för en idé per förslag gör det lättare för medborgarna att ge sin åsikt och gör samrådet mer lättförståeligt. Om du har flera idéer, rekommenderar vi att du skapar flera förslag.


Om ditt förslag avslås av ovanstående skäl, kommer du att få en förklaring med e-post.


Oavsett vad Make.org modererat, är det givetvis din idé och det är inte vi som ska ändra vare sig meningen eller den allmänna lydelsen i ditt förslag.