Pravila moderiranja

"Posredovanje vsakega predloženega predloga državljanov se opravi pred vsako objavo na platformi.  Predlogi, ki ne ustrezajo pravilniku o moderiranju družbe Make.org, so trenutno zavrnjeni in niso objavljeni na spletu.


Predlog se lahko zavrne zaradi naslednjih razlogov:

-- če je napisan na način, ki je nerazumljiv drugim državljanom ali vsebuje okrajšave ali simbole, ki jih je težko razumeti;

-- kadar je zunaj konteksta, tj. ne odgovarja na vprašanje, zastavljeno med posvetovanjem;

-- kadar je napisan v jeziku, ki ni jezik, izbran za posvetovanje z državo, za katero ste dali predlog, tj. kadar je uradni jezik Evropske unije, ki ga v Vaši državi govori čim več državljanov;

-- kadar je to v nasprotju s spoštovanjem vseh, še posebej, če gre za diskriminatorni značaj ali poziv k sovraštvu ali nasilju;

- kadar je žaljiv ali napisan v grobem jeziku;

-- kadar je pristran. Še posebej, če gre za diskriminatorni značaj ali poziv k sovraštvu ali nasilju;                    - kadar je žaljiv ali napisan v grobem jeziku;

-- kadar je pristran. Na primer, ko se opraviči ali očrni politično stranko, politično ali javno osebnost ali ko ima preobrazbeni značaj;

-- ko je komercijalen.  Na primer, če ima oglaševalski značaj ali promovira storitve;

-- kadar vsebuje več idej hkrati, ker ima samo ena ideja na en predlog državljanov možnost, da državljani lažje podajo svoje mnenje in se posvetujejo bolj razumljivo. Če imate več idej, vam predlagamo, da ustvarite več predlogov.


Če je vaš predlog zavrnjen zaradi zgornjih razlogov, boste obveščeni z razlago po e-pošti.


Seveda, ne glede na to, kakšna je zmernost, ki jo opravljajo ekipe Make.org, je vaša zamisel odvisna od vas in ne moremo spremeniti pomena ali splošne sintakse vašega predloga.