MAKE.ORGin palveluehdot

– päivätty 30.10.2017 –

Make.org on täysin puolueeton järjestö, joka julkaisee internetsivustoa ja tuo palveluja kansalaisten saataville.


Tässä yhteydessä se tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden tehdä ehdotuksia sivustolla. Muut käyttäjät voivat tukea näitä ehdotuksia äänestämällä tai kommentoimalla niitä. Tavoitteena on luoda yhteiskunnallisia keskusteluja yleistä etua koskevista kysymyksistä. Painopisteenä ovat erityisesti taloudelliset, sosiaaliset, kansalaistoimintaan liittyvät ja kansalaisuuteen liittyvät aiheet. Make.orgin kumppanit voivat tarttua ehdotuksiin ja auttaa konkretisoimaan ja toteuttamaan ne.

1. PALVELUN TARKOITUS

Nykyisten palveluehtojen tarkoitus on määrittää Make.orgissa tarjottujen palvelujen (jäljempänä ”palvelut”) käyttöä koskevat ehdot sekä määrittää osapuolten oikeudet ja velvoitteet tässä yhteydessä.


Ehdot voi lukea ja tulostaa käyttämällä sivuston etusivun alalaidassa olevaa linkkiä.


Niitä voidaan tarvittaessa täydentää palveluita tai käyttäjiä koskevilla erityisillä palveluehdoilla. Mikäli ristiriitoja ilmenee, täydentävät palveluehdot ovat etusijalla yleisiin palveluehtoihin nähden.

2. SIVUSTON JA PALVELUJEN YLLÄPITÄJÄ

Sivustoa ja palveluja (yhteisesti ”palvelut”) ylläpitää Make.org, osakeyhtiö, jonka osakepääoma on 1 000 € ja kotipaikka 4 Rue René Villermé, 75011, Pariisi, Ranska, ja joka on rekisteröity Pariisin kauppa- ja yritysrekisteriin (RCS) numerolla 820 016 095 (jäljempänä ”Make.org”).

3. SIVUSTON JA PALVELUJEN KÄYTTÖ

Sivuston ja palvelujen käyttö on maksutonta.


Ne ovat seuraavien tahojen käytettävissä sivustolla esitettyjen rajoitusten mukaisesti:


Luonnolliset henkilöt, joilla on täysi oikeustoimikelpoisuus sitoutua näihin yleisiin palveluehtoihin. Muut kuin täysin oikeustoimikelpoiset luonnolliset henkilöt voivat käyttää sivustoa ja palveluja ainoastaan laillisen edustajansa suostumuksella.

Alaikäiset laillisten huoltajiensa suostumuksella ja valvonnassa.

Oikeushenkilöt edustajanaan luonnollinen henkilö, jolla on lailliset valtuudet solmia sopimus kyseisen oikeushenkilön nimissä ja puolesta.


4. YLEISTEN PALVELUEHTOJEN HYVÄKSYMINEN

Nykyisten yleisten palveluehtojen (jäljempänä ”palveluehdot”) tavoitteena on määrittää tavat, joilla käyttäjä voi käyttää palveluja. Ne muodostavat Make.orgin ja palvelun käyttäjän välisen sopimuksen. Ne mitätöivät ja korvaavat kaikki aiemmat ehdot ja muodostavat kaikki osapuolten väliset oikeudet ja velvoitteet. Palveluehdot ilmoitetaan jokaiselle käyttäjälle, ja käyttäjän vastuulla on olla tietoinen niistä.


Palvelujen käyttö katsotaan nykyisten palveluehtojen hyväksymiseksi täysimääräisesti ja varauksetta. Ehtojen hyväksymättä jättäminen tarkoittaa siis, että palvelun käyttöoikeutta ei anneta.


Lisäksi palvelun käyttö katsotaan Make.orgin tietosuojakäytännön täysimääräiseksi ja varauksettomaksi hyväksymiseksi. Kyseinen käytäntö on olennainen osa näitä palveluehtoja ja saatavilla täältä.


Make.org voi muokata nykyisiä palveluehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Muutokset astuvat voimaan heti kun palveluehtojen uusi versio on julkaistu sivustolla. Siksi käyttäjän tulee säännöllisesti tutustua sivustolla olevaan palveluehtojen uusimpaan versioon. Muussa tapauksessa käyttäjän katsotaan hyväksyneen yleisten palveluehtojen uuden version varauksetta.

5.0 SIVUSTON KÄYTTÖ

5.1 Sivuston käyttö

Sivusto on avoin yleisölle, ja kaikki käyttäjät voivat käydä sillä ja äänestää ehdotuksista.


5.2 Rekisteröityneet käyttäjät

Kaikki käyttäjät voivat äänestää sivustolla, mutta vain rekisteröityneet käyttäjät voivat tehdä kansalaisehdotuksia. Jos käyttäjä haluaa tehdä ehdotuksia, hän voi rekisteröityä sivustolle täyttämällä siihen tarkoitetun lomakkeen. Käyttäjän tulee antaa kaikki pakollisiksi merkityt tiedot. Puutteellisia rekisteröitymisiä ei hyväksytä.


Sivustolle rekisteröityneistä käyttäjistä käytetään termiä ”rekisteröitynyt käyttäjä”.


Rekisteröitynyt käyttäjä takaa, että kaikki lomakkeella annetut tiedot ovat paikkansapitäviä, ajantasaisia ja vilpittömiä ja että ne eivät ole harhaanjohtavia.


Rekisteröitynyt käyttäjä sitoutuu pitämään profiilitietonsa ajan tasalla lähettämällä Make.orgille sähköpostia osoitteeseen contact@Make.org.


Rekisteröitynyt käyttäjä on tietoinen ja hyväksyy, että käyttäjätilin luomisen tai päivittämisen yhteydessä annettavat tiedot toimivat todisteena henkilöllisyydestä. Käyttäjän antamat tiedot sitovat käyttäjää heti kun ne on vahvistettu.

5.3 Käyttäjätili ja profiili

Rekisteröitymisen yhteydessä luodaan automaattisesti käyttäjätili (jäljempänä ”tili”), josta pääsee profiiliin (jäljempänä profiili”). Profiilissa voi hallita palveluja Make.orgin sopiviksi katsomilla tavoilla ja teknisillä keinoilla. Näissä palveluissa voi tapahtua muutoksia ajan mittaan.


Rekisteröityneet käyttäjät pääsevät profiiliinsa kirjautumalla sisään käyttäjätunnuksella ja salasanalla.


Rekisteröityneet käyttäjät sitoutuvat käyttämään palveluja ainoastaan henkilökohtaisiin tarkoituksiin eivätkä salli kolmansien osapuolten käyttää niitä sijastaan tai puolestaan. Mikäli näin kuitenkin tapahtuu, rekisteröitynyt käyttäjä on yksin vastuussa tällaisesta käytöstä.


Rekisteröityneet käyttäjät ovat vastuussa myös käyttäjätunnuksensa ja salasanansa pitämisestä salassa. Jos rekisteröitynyt käyttäjä huomaa, että tiliä on käytetty luvatta, hänen tulee välittömästi ottaa yhteys Make.orgiin. Rekisteröitynyt käyttäjä hyväksyy, että Make.orgilla on oikeus ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin tällaisissa tapauksissa.


5.4 Annettujen tietojen totuudenmukaisuus ja identiteettivarkaus

Käyttäjä vahvistaa palvelujen kautta siirrettyjen tietojen totuudenmukaisuuden ja paikkansapitävyyden. Tiedot eivät saa olla vilpillisiä, epärehellisiä, virheellisiä tai harhaanjohtavia.


Make.org muistuttaa, että Ranskan rikoslain artiklassa 226-4-1 määrätään seuraavaa: ”Kolmanneksi osapuoleksi tekeytyminen tai tietojen käyttö henkilön yksilöimiseksi tarkoituksena häiritä henkilöä tai muita tahoja tai kyseenalaistaa henkilön tai muiden tahojen kunnia tai harkintakyky ovat rikoksia, joista langetetaan vuoden vankeustuomio ja 15 000 € sakot.


Rangaistus on sama, jos rikos suoritetaan julkisessa tietoliikenneverkossa.”


Identiteettivarkaudesta tai sen yrityksestä epäillyn käyttäjän käyttöoikeus palveluun voidaan keskeyttää tai päättää rajoittamatta Make.orgin mahdollisesti vaatimia korvauksia tai korkoa.

6.0 PALVELUJEN KUVAUS

6.1 Kansalaisehdotukset

Palvelu tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden äänestää muiden käyttäjien tekemistä kansalaisehdotuksista.


Jokaisella Make.orgiin lähetetyllä kansalaisehdotuksella on yhtäläiset mahdollisuudet edetä konkreettisiksi toimenpiteiksi.


Äänellään käyttäjä voi mahdollistaa ehdotuksen muuttumisen kansalaistoiminnaksi, jonka edistämiseen Make.org sitoutuu.


Make.org toimii kansalaisehdotusten ja toteutuskumppaniensa välikätenä. (Katso kohta 6.8 Toteutuskumppanit)


6.2 Kansalaisehdotuksen muotoilu

Rekisteröityneet käyttäjät voivat luoda omia kansalaisehdotuksia, jotka julkaistaan muiden kommentoitavaksi, analysoitavaksi ja keskusteltavaksi. Käyttäjät voivat äänestää näistä ehdotuksista.


6.3 Kansalaisehdotusten muoto ja sisältö

Kansalaisehdotuksen tulee alkaa sanoilla ”Meidän tulisi” ja olla enintään 140 merkkiä pitkä. Kansalaisehdotuksen tulee olla lukukelpoinen ja kirjoitettu suomeksi kaikille ymmärrettävällä tavalla. Siinä ei saa käyttää lyhenteitä eikä liikaa isoja kirjaimia.


Ehdotus ei saa sisältää lain, julkisen moraalin tai näiden palveluehtojen vastaisia elementtejä.

6.4 Kansalaisehdotusten moderointi ja julkaiseminen

Käyttäjien kansalaisehdotukset moderoidaan ennen julkaisua nykyisten palveluehtojen mukaisesti. Make.orgin tiimit käsittelevät kansalaisehdotuksen julkaisupyynnön mahdollisimman pian, ja tavoitteena on reagoida alle 48 tunnin kuluessa.


Make.orgin moderointitiimi tarkistaa kaikki kansalaisehdotukset ennen niiden julkaisemista verkossa. Siksi käyttäjän tulee varmistaa, että hän lähettää kansalaisehdotuksen vain kerran eikä lähetä jo tehtyä ehdotusta. Käyttäjät eivät myöskään saa kuormittaa palvelua lähettämällä samoja ratkaisuja eri sähköpostiosoitteista.


Kun kansalaisehdotus on tarkistettu, se julkaistaan ja tekijälle ilmoitetaan asiasta.


Jos kansalaisehdotus hylätään, siitä ilmoitetaan käyttäjälle sähköpostitse. Käyttäjä voi tällöin lähettää uuden kansalaisehdotuksen.


Julkaistu ehdotus nostetaan esille palvelussa, mutta Make.org ei anna takuita esittämistiheydestä tai katselijoiden määrästä.


Make.org sitoutuu olemaan tekemättä mielivaltaisia muutoksia voimassa olevien moderointisääntöjen mukaiseen käyttäjän luomaan sisältöön. Mahdolliset kirjoitusvirheet voidaan korjata.


6.5 Rekisteröityneen käyttäjän tekemä kansalaisehdotuksen poistopyyntö

Jos rekisteröitynyt käyttäjä haluaa poistaa lähettämänsä kansalaisehdotuksen, poistoa voi pyytää lähettämällä sähköpostia Make.orgille osoitteeseen contact@Make.org.


Make.org käsittelee käyttäjän tekemän poistopyynnön kohtuullisessa ajassa.


6.6 Kansalaisehdotuksesta äänestäminen

Kaikki käyttäjät voivat saada äänensä kuuluviin äänestämällä sivustolla esitetyistä kansalaisehdotuksista. Äänestämiseen ei tarvita käyttäjätiliä, ja se tapahtuu klikkaamalla Samaa mieltä-, Eri mieltä- tai Äänestän tyhjää -painiketta.

6.7 Kansalaisehdotusten käyttö

Käyttö tilastollisiin tarkoituksiin. Make.org voi käyttää kansalaisehdotuksia, joista on poistettu kaikki henkilötiedot, koostettuna tai koostamattomana (mukaan lukien kokoelmina ja yhdistelminä) tilastollisiin, tutkimus- tai muihin tarkoituksiin.


Käyttö keskusteluja varten. Make.org voi valita palvelussa julkaistuja ehdotuksia analysoitavaksi, kommentoitavaksi ja/tai keskusteltavaksi julkisiin keskusteluihin, joita Make.org tai sen kumppanit järjestävät.


Käyttö raportointi- ja tutkimustarkoituksiin. Make.org voi valita palvelussa julkaistuja kansalaisehdotuksia sekä niille annettuja ääniä ja käyttää niitä erityisesti tilastollisissa ja tutkimustarkoituksissa laadittavia analyyseja, raportteja ja tutkimuksia varten tai uudistushankkeiden luomista varten.


White Paper -asiakirjojen julkaiseminen. Make.org voi julkaista ei-kaupallisiin tarkoituksiin White Paper -asiakirjoja, joissa hyödynnetään kansalaisehdotuksia kokonaan tai osittain.


Toimituksellinen käyttö. Make.org ja/tai kumppanitoimittajat voivat myös käyttää, kommentoida ja analysoida kansalaisehdotuksia ja niille annettuja ääniä luodessaan toimituksellista sisältöä.


Käyttö viestintätarkoituksiin. Lisäksi Make.org voi käyttää kansalaisehdotuksia sivustolla ja esittelytarkoituksiin Make.orgin kumppanien ylläpitämissä mainostiloissa. Mikäli kansalaisehdotus julkaistaan tällaisissa mainostiloissa, se julkaistaan nimettömänä riippumatta siitä, julkaistiinko se sivustolla nimettömänä vai käyttäjän nimen, iän ja alueen kera, mikäli käyttäjä oli antanut tällaiset tiedot.


Kansalaisehdotusten toimeenpaneminen. Lopulta ehdotukset voidaan toteuttaa joko suoraan käyttäjien toimesta tai Make.orgin toteutuskumppanien kanssa. Ehdotuksia tehneet käyttäjät ja ehdotusten äänestäjät ymmärtävät ja nimenomaisesti hyväksyvät tämän.


6.8 Toteutuskumppanit

Make.org aktivoi kansalaisyhteiskunnan toimijoita (yhtiöitä, instituutioita ja kansalaisjärjestöjä) tarttumaan palvelussa eniten kannatusta saaneisiin ehdotuksiin ja toteuttamaan ne.


Nämä toteutuskumppanit voivat milloin tahansa ja ilman Make.orgin pyyntöä tarttua mihin tahansa toimenpidetilassa olevaan ehdotukseen ja yrittää suoraan toteuttaa sen.


Make.org toimii kansalaisehdotusten ja toteutuskumppaniensa välikätenä.


Make.org varmistaa, että ehdotukset toimeenpannaan tehokkaasti ja että ne saavat asianmukaista medianäkyvyyttä.

7.0 TODISTEET

Käyttäjä ymmärtää ja nimenomaisesti hyväksyy, että


Make.org-sivustolla ja sen IT-laitteistojen kautta kerätyt tiedot vastaavat hankkeen puitteissa suoritettuja toimenpiteitä todenmukaisesti ja että nämä tiedot ovat ainoa osapuolten tunnustama todistustapa.


8.0 KÄYTTÄJÄN VELVOITTEET

Käyttäjä sitoutuu täyttämään seuraavat velvoitteet rajoittamatta muita tässä yhteydessä mainittuja velvoitteita:


8.1 Lakien ja asetusten noudattaminen

Käyttäessään palveluja käyttäjä sitoutuu noudattamaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia, olemaan loukkaamatta kolmansien osapuolten oikeuksia ja olemaan toimimatta yleisen järjestyksen vastaisesti. Käyttäjä on yksin vastuussa palvelun käyttöön liittyvien mahdollisten pakollisten muodollisuuksien suorittamisesta, erityisesti hallinnollisista, verotuksellisista ja/tai sosiaalisista muodollisuuksista, sekä vastuullaan mahdollisesti olevien maksujen ja verojen maksamisesta. Make.org ei ota minkäänlaista vastuuta tällaisista seikoista.

8.2 Sivuston ja palvelujen käyttö

Käyttäjä vahvistaa olevansa tietoinen kaikkien palveluiden ominaisuuksista ja rajoituksista, erityisesti teknisistä. Käyttäjä on yksin vastuussa palveluiden käytöstään.


Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että palveluiden käyttöön tarvitaan internetyhteys ja että palveluiden laatu riippuu suoraan tästä yhteydestä, josta käyttäjä on yksin vastuussa.


Käyttäjä sitoutuu olemaan julkaisematta ehdotuksia markkinointitarkoituksissa tai mainostaakseen palveluita kaupallisen hyödyn saamiseksi. Käyttäjä sitoutuu olemaan julkaisematta ehdotuksia, jotka eivät ole vakavia tai liity aiheeseen. Käyttäjä sitoutuu käyttämään palveluita ainoastaan henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Näin ollen tässä yhteydessä mainituista oikeuksista tai velvollisuuksista ei voi millään tavalla luopua eikä niitä voi antaa tai siirtää kokonaisuudessaan tai osittain kolmannelle osapuolelle.


Käyttäjä sitoutuu olemaan julkaisematta ehdotuksia, jotka tukevat tai mustamaalaavat puolueita, organisaatioita tai julkisuuden henkilöitä.


Lisäksi käyttäjä vastaa yksin mahdollisista muiden käyttäjien kanssa solmimistaan suhteista ja tiedoista, jotka mahdollisesti antaa muille käyttäjille palvelujen puitteissa. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan asianmukaista varovaisuutta ja harkintaa tällaisissa suhteissa ja viestinnässä. Lisäksi käyttäjä sitoutuu noudattamaan tavanomaista kohteliaisuutta ja huomaavaisuutta keskusteluissa muiden käyttäjien kanssa.


Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä kommentteja tai ehdotuksia, jotka ovat lain tai julkisen moraalin vastaisia ja erityisesti seuraavanlaisia kommentteja näihin kuitenkaan rajoittumatta:


rotuvihaa lietsovia tai esimerkiksi antisemitistisiä, muukalaisvastaisia tai homofobisia kommentteja

luonteeltaan väkivaltaisia, pornografisia tai pedofiilisiä kommentteja

loukkaavia, mustamaalaavia, herjaavia tai kolmansien osapuolen henkilöllisiä oikeushyviä loukkaavia kommentteja

kommentteja, jotka kieltävät tunnustetut kansanmurhat tai ihmisyyden vastaiset rikokset tai puolustavat rikoksia

kommentteja, jotka yllyttävät muita lainvastaisiin toimiin, kuten väkivaltaan, terrorismiin tai huumausaineiden myyntiin

kommentteja, jotka rikkovat kolmansien osapuolten oikeutta yksityisyyteen tai immateriaalioikeuksia

syyttömyysolettamaa tai salassapitosääntöä rikkovia kommentteja

ihmisarvoa loukkaavia kommentteja

kommentteja, jotka voidaan katsoa sananvapauden väärinkäytöksi.

8.3 Suhde Make.orgin kanssa

Käyttäjä sitoutuu toimittamaan Make.orgille kaikki tarvittavat tiedot palvelujen asianmukaista toimittamista varten. Yleisesti ottaen käyttäjä sitoutuu tekemään aktiivisesti yhteistyötä Make.orgin kanssa, jotta palvelut voidaan toimittaa asianmukaisesti.


Käyttäjä hyväksyy, että palveluntarjoajana Make.org toisintaa käyttäjän ehdotukset Make.orgin indeksointi-, asettelu- ja korostusstandardien mukaisesti.

9.0 KÄYTTÄJÄN ANTAMAT TAKUUT

9.1 Sisältö

Käyttäjä on yksin vastuussa kaikesta sisällöstä (toimituksellisesta, visuaalisesta, audiovisuaalisesta tai muusta sisällöstä, mukaan lukien nimestä ja/tai kuvasta, jolla käyttäjä yksilöi itsensä sivustolla), jota hän jakelee palvelujen puitteissa (jäljempänä ”sisältö”).


Käyttäjä vakuuttaa Make.orgille omistavansa kaikki tämän sisällön jakeluun vaadittavat oikeudet ja valtuudet.


Käyttäjä vakuuttaa, että kyseinen sisältö on lainmukaista, että se ei ole yleisen järjestyksen tai julkisen moraalin vastaista ja että se ei riko kolmansien osapuolten oikeuksia tai lakeja tai asetuksia. Käyttäjä myös vakuuttaa, että kyseinen sisältö ei yleisesti ottaen voi aiheuttaa Make.orgille siviili- tai rikosoikeudellista vastuuta.


Täten käyttäjä pidättäytyy jakelemasta seuraavanlaista sisältöä näihin kuitenkaan rajoittumatta:


Pornografista, rivoa, säädytöntä, shokeeraavaa, lapsille sopimatonta, herjaavaa, loukkaavaa, väkivaltaista, rasistista, muukalaisvastaista tai kansanmurhat kieltävää sisältöä

Tekijänoikeuksia rikkovaa sisältöä

Kolmannen osapuolen julkisuuskuvalle haitallista sisältöä

Sisältöä, joka on tietoisesti valheellista tai petollista tai esittää tai tukee laittomia, vilpillisiä tai petollisia toimia

Sisältöä, joka voi vahingoittaa kolmannen osapuolen IT-järjestelmiä (esimerkiksi virukset, madot tai troijalaiset)

Yleisesti ottaen sisältöä, joka saattaisi rikkoa kolmansien osapuolten oikeuksia tai olla haitallista kolmansille osapuolille millä tahansa tavalla tai missä tahansa muodossa.

9.2 Palvelujen käytön rajoitukset

Käyttäjä ymmärtää, että palvelut tarjoavat hänelle täydentävän ratkaisun keinoille, joita hän jo käyttää saman tavoitteen saavuttamiseen. Tämä ratkaisu ei kuitenkaan ole vaihtoehto kyseisille keinoille eikä korvaa niitä.


Käyttäjän tulee suojata kaikin tarpeellisiksi katsominsa keinoin profiilissaan olevia tietoja, joiden katsoo olevan suojaamisen tarpeessa.


Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että palveluiden käyttöön tarvitaan internetyhteys ja että palveluiden laatu riippuu suoraan tästä yhteydestä, josta käyttäjä on yksin vastuussa.

9.3 Vaateet ja korvaukset

Käyttäjä suojaa Make.orgia kaikenlaisilta valituksilta, vaateilta, oikeuskanteilta ja vaatimuksilta, joita Make.orgiin saattaa kohdistua, mikäli käyttäjä rikkoo näiden nykyisten palveluehtojen mukaisia velvoitteitaan tai takuitaan.


Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Make.orgille sen mahdollisesti kärsimät tappiot ja maksamaan mahdollisesti aiheutuvat maksut, veloitukset ja/tai sakot.

10.0 KIELLETTY TOIMINTA

Palveluiden käyttö seuraaviin tarkoituksiin on ankarasti kielletty:


laittomat, vilpilliset tai kolmansien osapuolten oikeuksia tai turvallisuutta rikkovat toimet

yleisen järjestyksen häiritseminen tai lakien ja asetusten rikkominen

murtautuminen kolmannen osapuolen IT-järjestelmään tai muu toiminta, jolla voidaan vahingoittaa tai häiritä kolmannen osapuolen IT-järjestelmää kokonaan tai osittain tai ottaa se hallintaan tai puuttua siihen tai rikkoa kyseisen järjestelmän eheyttä tai suojausta

ei-toivottujen sähköpostiviestien lähettäminen ja/tai kampanjointi kaupallisessa tarkoituksessa

manipulointiyritykset, joiden tarkoituksena on parantaa kolmannen osapuolen sivuston sijoitusta hakukoneissa

muodosta ja tavasta riippumatta toimet, joissa autetaan tai yllytetään suorittamaan yksi tai useampi yllä kuvatuista toimenpiteistä

yleisesti ottaen toimenpiteet, joissa hyödynnettäisiin palveluja muihin tarkoituksiin kuin mihin ne on tarkoitettu.

Käyttäjiä kielletään ankarasti kopioimasta ja/tai hyödyntämästä Make.org-sivuston konseptia, teknologioita tai muita elementtejä omiin tai kolmannen osapuolen tarkoituksiin.


Myös seuraavat toimet ovat ankarasti kiellettyjä: (i) kaikki toimet, joilla voidaan häiritä palveluita, keskeyttää ne, hidastaa niitä tai estää niiden jatkuvuus, (ii) murtautuminen Make.orgin järjestelmiin tai sen yrittäminen, (iii) sivuston järjestelmäresurssien väärinkäyttö, (iv) toimenpiteet, jotka voivat kuormittaa sivuston infrastruktuuria kohtuuttomasti, (v) suojaus- ja todentamiskeinoihin kohdistuvat hyökkäykset, (vi) toimenpiteet, jotka voivat rikkoa Make.orgin tai sivuston käyttäjien taloudellisia, kaupallisia tai moraalisia oikeuksia tai etuja, ja yleisesti ottaen (vii) nykyisten palveluehtojen rikkominen.


Palveluiden tai sivuston käyttöoikeudella tai sen osalla rahastaminen tai käyttöoikeuden tai sen osan myyminen tai siitä luopuminen on ankarasti kielletty. Sama pätee palveluissa tai sivustolla oleviin ja/tai jaettuihin tietoihin.


11.0 MAKE.ORGIN TAKUUN RAJOITUKSET

11.1 Palvelun laatu

Make.org ei voi taata palvelun häiriötöntä toimintaa. Make.org sitoutuu tarjoamaan palvelun tunnollisesti ja parhaan käytännön mukaisesti mutta kuitenkin nimenomaisesti vain parhaansa mukaan, minkä käyttäjät nimenomaisesti ymmärtävät ja hyväksyvät.


Make.org sitoutuu tarkistamaan sivuston toiminnan ja käytettävyyden säännöllisesti. Tätä varten Make.org pidättää oikeuden keskeyttää sivustolle pääsyn tilapäisesti ylläpitotarkoituksissa. Make.org ei myöskään ole vastuussa sivuston tilapäisistä käyttövaikeuksista tai toimimattomuudesta, jotka saattavat johtua ulkoisista olosuhteista, ylivoimaisesta esteestä tai tietoliikenneverkkojen ongelmista.


Make.org ei takaa käyttäjille, (i) että palveluissa, jotka ovat jatkuvan tutkimuksen kohteena niiden suorituskyvyn parantamiseksi ja kehityksen edistämiseksi, ei ole virheitä tai vikoja ja (ii) että palvelut, jotka ovat vakiomuotoisia eivätkä suunnattuja kenellekään tietylle käyttäjälle tämän henkilökohtaisten rajoitusten perusteella, täyttävät tietyt tarpeet ja odotukset.

11.2 Sisältö

Vaikka palvelut ovat moderoituja, Make.org ei vastaa sisällöstä, joka on kolmansien osapuolten tekemää. Mahdolliset valitukset tulee ensisijaisesti osoittaa kyseisen sisällön tekijälle.


Kolmannelle osapuolelle mahdollisesti haitallisesta sisällöstä voidaan ilmoittaa Make.orgille käyttämällä menetelmiä, jotka on mainittu 21.6.2004 voimaan astuneen digitaloudessa vallitsevaa luottamusta koskevan lain 2004-575 artiklassa 6.I.5. Make.org pidättää oikeuden ryhtyä artiklassa 12 mainittuihin toimenpiteisiin.


11.3 Tietojen menettäminen

Koska palvelu tarjotaan veloituksetta, Make.org ei ota vastuuta käyttäjän profiilissa olevien tietojen menettämisestä. Käyttäjä on vastuussa näiden tietojen varmuuskopioinnista eikä siten voi vaatia korvauksia tietojen menettämisestä.

11.4 Vahingonkorvaukset

Make.orgille näiden ehtojen perusteella syntyvä vahingonkorvausvastuu ei missään tilanteessa voi olla käyttäjän kärsimiä todistettuja välittömiä vahinkoja suurempi.


12.0 IMMATERIAALIOMAISUUS


12.1 Make.orgin omaisuus

Make.org ei vaadi omistusoikeutta käyttäjien toimittamiin tietoihin ja sisältöön.


Kaikki voimassa olevat immateriaalioikeudet tai tietokannan tuottajan oikeudet suojaavat Make.orgin käyttämiä ja ylläpitämiä sivustolla olevia järjestelmiä, ohjelmistoja, rakenteita, infrastruktuuria, tietokantoja ja kaikenlaista sisältöä (tekstejä, kuvia, visuaalisia elementtejä, musiikkia, logoja, brändejä, tietokantoja jne.).


Kaikenlainen palvelun tai sen osan tai sen sisältämien tietojen jäljentäminen, esittäminen, julkaiseminen, jakeleminen tai yleisesti ottaen mikä tahansa luvaton hyödyntäminen ilman Make.orgin nimenomaista lupaa johtaa käyttäjän korvausvastuuseen.


Näiden elementtien purkaminen, hajottaminen, salauksen purkaminen, poiminta, uudelleenkäyttö, kopiointi ja yleisesti ottaen mikä tahansa jäljentämis-, esittämis- tai jakelutoimenpide ja tällaisen elementin tai sen osan käyttö ilman Make.orgin lupaa on ankarasti kielletty ja saattaa johtaa oikeustoimiin.


12.2 Kansalaisehdotusten omistajuus

Itse kansalaisehdotukset ovat tekijöidensä omaisuutta, ja tekijät antavat Make.orgille ei-yksinomaisen, siirrettävän ja ilmaisen käyttöoikeuden niihin Ranskassa ja koko maailmassa. Käyttöoikeus koskee kaikkea käyttöä verkossa kaikkiin näiden palveluehtojen mukaisiin tarkoituksiin ja kaikkia jakelutapoja näiden palveluehtojen ollessa voimassa.

13.0 LINKIT JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOT

Make.org ei missään tilanteessa vastaa sivustolla linkitettyjen kolmansien osapuolten (mukaan lukien mahdollisten kumppanien) ylläpitämien internetsivustojen tai matkapuhelinsovellusten toiminnasta.


Make.org ei ota mitään vastuuta mistään tällaisilla kolmannen osapuolen sivustoilla ja matkapuhelinsovelluksissa saatavilla olevasta sisällöstä, mainoksista, tuotteista ja/tai palveluista. Käyttäjän tulee muistaa, että näillä sivustoilla ja sovelluksilla on omat palveluehdot.


Make.org ei myöskään vastaa käyttäjän ja sivustolla linkitettyjen mainostajien, ammattilaisten tai jälleenmyyjien (mukaan lukien mahdollisten kumppaniensa) välisistä transaktioista. Make.org ei missään tilanteessa ole osapuolena näihin kolmansiin osapuoliin liittyvissä oikeuskanteissa, jotka koskevat varsinkin tuotteiden ja/tai palveluiden toimittamista, takuita, vakuutuksia tai muita tällaisten kolmansien osapuolten velvoitteita.


14.0 RANGAISTUKSET JA IRTISANOMINEN

Mikäli käyttäjä ei noudata nykyisten palveluehtojen määräyksiä tai yleisesti ottaen rikkoo voimassa olevia lakeja tai asetuksia, Make.org pidättää oikeuden ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin ja erityisesti pidättää oikeuden


keskeyttää tai päättää palveluiden käyttöoikeuden rikkomuksen tehneen tai sääntöjä rikkoneen tai tällaiseen toimintaan osallistuneen käyttäjän osalta

poistaa sivustolla julkaistun sisällön

julkaista sivustolla minkä tahansa hyödylliseksi katsomansa tiedotteen

ilmoittaa asianomaisille viranomaisille

ryhtyä oikeustoimiin.

Yleisesti ottaen jos käyttäjä ei täytä nykyisissä palveluehdoissa määritettyjä velvoitteitaan ja/tai rikkoo mitä tahansa sovellettavaa lakia tai asetusta, Make.orgilla on oikeus irtisanoa yleiset palveluehdot kyseisen käyttäjän osalta ilman ennakkovaroitusta tai muodollisuuksia.


Yleisten palveluehtojen irtisanominen johtaa kyseisen käyttäjän käyttöoikeuden päättymiseen sekä hänen tietojensa ja sisältönsä poistamiseen. Käyttäjä saa tiedon tällaisesta irtisanomisesta rekisteröitymisen yhteydessä antamaansa sähköpostiosoitteeseen. Irtisanominen ei rajoita vahingonkorvauksia ja korkoja, joita Make.org voi vaatia korvauksena käyttäjän tekemistä rikkomuksista aiheutuneesta haitasta. Make.org voi estää kyseistä käyttäjää luomasta uutta tiliä palveluun.


Koska palvelut ovat maksuttomia, Make.org voi milloin tahansa ja mistä tahansa syystä varoituksetta poistaa julkaistun kansalaisehdotuksen tilapäisesti tai pysyvästi.


Koska palvelut ovat maksuttomia, Make.org voi myös milloin tahansa ja mistä tahansa syystä varoituksetta muokata palveluja tai poistaa ne osittain tai kokonaan tilapäisesti tai pysyvästi.


Käyttäjällä ei ole oikeutta saada korvauksia palvelujen irtisanomisesta, keskeyttämisestä, muuttamisesta tai poistamisesta.

15.0 PALVELUJEN KESTO REKISTERÖITYMISESTÄ LUKIEN

Palvelujen tilaus on voimassa toistaiseksi.


Rekisteröitynyt käyttäjä voi peruuttaa rekisteröitymisensä palveluihin milloin tahansa lähettämällä Make.orgille sähköpostitse pyynnön osoitteeseen contact@make.org


Rekisteröitymisen peruutus astuu voimaan välittömästi. Rekisteröityneen käyttäjän tili ja ehdotukset poistetaan peruutuksen yhteydessä automaattisesti.

16.0 MUUTOKSET

Make.org pidättää oikeuden muuttaa nykyisiä palveluehtoja milloin tahansa.


Käyttäjälle ilmoitetaan näistä muutoksista asianmukaisilla tavoilla.


Jos käyttäjä ei hyväksy muuttuneita palveluehtoja, hänen tulee peruuttaa rekisteröitymisensä palveluihin käyttämällä nykyisissä palveluehdoissa mainittuja menetelmiä.


Jos käyttäjä käyttää palveluja muutettujen palveluehtojen astuttua voimaan, hänen katsotaan hyväksyneen kyseiset muutokset.

17.0 EROTETTAVUUS

Jos yksi tai useampi näiden ehtojen määräyksistä katsotaan mitättömäksi lain tai asetuksen perusteella tai julistetaan sellaiseksi toimivaltaisen tuomioistuimen päätöksellä, kyseinen määräys tai määräykset mitätöidään. Nykyisten ehtojen muiden määräysten voimassaolo ja soveltamisala säilyvät suurimmassa mahdollisessa laajuudessa. Osapuolet sitoutuvat tarvittaessa sopimaan mitättömän lausekkeen korvaamisesta mahdollisimman samankaltaisella ja -henkisellä lausekkeella.

18.0 LUOPUMISLAUSEKE

Jos jompikumpi osapuoli jättää tietyllä hetkellä hyödyntämättä jonkin nykyisten palveluehtojen määräyksen, tätä ei voida tulkita tai katsoa luopumiseksi näiden ehtojen sisältämistä oikeuksista. Tämä ei myöskään millään tavalla vaikuta näiden ehtojen tai niiden osan voimassaoloon eikä loukkaa kyseisen osapuolen oikeutta ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin.


Osapuolten ei voida katsoa luopuneen mistään sopimusehtoihin perustuvista oikeuksistaan, ellei kirjallista ja allekirjoitettua luopumisilmoitusta ole.

19.0 YLIVOIMAINEN ESTE

Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan osapuolten ulkopuolinen odottamaton tapahtuma, johon osapuolet eivät voi vaikuttaa, kuten rajoituksetta sotatoimet tai terrorismi, rikolliset toimet, mellakat, luonnon- tai teollisuuskatastrofit, räjähdykset, pakkolunastukset tai muut lakiin tai asetuksiin perustuvat määräykset, jotka rajoittavat Make.orgin toimintaa, sekä tietoliikenneverkkojen häiriöt, joihin Make.org ei voi vaikuttaa. Ylivoimaisen esteen tapauksessa Make.org saattaa joutua keskeyttämään palvelun. Tällöin myös sopimusvelvoitteet keskeytyvät ja voivat astua jälleen voimaan ylivoimaisen esteen poistuttua jatkuen sopimuksen päättymiseen asti. Ne saattavat myös pysyä mitättöminä.

20.0 KIELI

Mikäli nämä palveluehdot on käännetty yhdelle tai usealle kielelle, niiden tulkintaan käytetään ranskan kieltä, mikäli ehdon tai määräyksen merkitys on ristiriitainen tai epäselvä.

21.0 SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA OIKEUSTOIMIPAIKKA

Nykyisiin palveluehtoihin sovelletaan Ranskan lakia.


Mikäli nykyisten palveluehtojen voimassaolosta, tulkinnasta ja/tai toimeenpanosta on kiistaa, osapuolet hyväksyvät, että Pariisin tuomioistuimilla on asiassa yksinomainen tuomiovalta, ellei pakottavia menettelysääntöjä ole.

22.0 VOIMAANASTUMINEN

Nykyiset palveluehdot astuivat voimaan 31.10.2017.