A MAKE.ORG használati feltételei

- 2017. október 30. -

A Make.org egy pártfüggetlen szervezet, mely egy weboldallal és számos nyilvános szolgáltatással rendelkezik.
A Felhasználók a weboldalon Javaslatokat tehetnek. A többi Felhasználó megjegyzéseket fűzhet a Javaslatokhoz, vagy szavazataikkal támogathatják azokat, ezáltal fokozatosan kialakítva egy egységes véleményt bizonyos közérdekű kérdésekben, különösen gazdasági, társadalmi, polgári és civil témakörökben. A Make.org partnerei ezután a kapott válaszok alapján valós megoldásokat dolgoznak ki.


1. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA

A jelen általános feltételek a Make.org által kínált szolgáltatások (a továbbiakban: a „Szolgáltatások”) használati módjait és feltételeit írják le, illetve meghatározzák az érintett felek jogait és kötelezettségeit.

A szabályzat elérhető és kinyomtatható a kezdőoldal alján található link segítségével.

Az általános felhasználási feltételeket az adott Szolgáltatásokra, illetve felhasználókra vonatkozó külön szabályzatok egészíthetik ki. A szabályzatok közötti ellentmondás esetén a külön szabályzatok előnyt élveznek az általános feltételekkel szemben.


2. AZ OLDAL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK ÜZEMELTETŐJE

Az Oldal és a Szolgáltatások (közösen a „Szolgáltatások”) üzemeltetője a Make.org egyszerűsített részvénytársaság 1000 euró tőkével, 4 rue René Villermé, 75011, PÁRIZS székhellyel, 820 016 095 PÁRIZSI RCS regisztrációs számmal (a továbbiakban „Make.org”).

3. HOZZÁFÉRÉS AZ OLDALHOZ ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ
Az Oldalhoz és a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés ingyenes.

A hozzáférés az oldalra vonatkozó korlátozások betartásával nyitott:
minden, a jelen használati feltételek betartásához szükséges cselekvőképessége birtokában lévő természetes személy számára. Az Oldalhoz és a Szolgáltatásokhoz cselekvőképességének nem teljes birtokában lévő természetes személy jogi képviselője beleegyezésével,
kiskorú kizárólag jogi képviselői beleegyezésével és felügyelete alatt,
jogi személy kizárólag a képviseletéhez szükséges cselekvőképessége birtokában lévő természetes személy képviseletén keresztül férhet hozzá.


4. AZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

Jelen általános felhasználási feltételek (a továbbiakban „ÁFF”) a Felhasználónak a Szolgáltatásokhoz való hozzáférésére vonatkozó szabályokat határozzák meg. A feltételek a Make.org és a Szolgáltatások Felhasználói között létrejövő szerződésnek minősülnek. A feltételek minden korábbi rendelkezést érvénytelenítenek és helyettesítenek, és a felek valamennyi jogát és kötelezettségét tartalmazzák. Az ÁFF szövegét minden Felhasználóval közöljük, és minden Felhasználónak el kell fogadnia azt.

A Szolgáltatások használatával a Felhasználók elfogadják az ÁFF-ben foglalt összes szabályt. A feltételek elutasításával a Felhasználó lemond a Szolgáltatások használatának jogáról.

A Szolgáltatások használatával emellett a Felhasználó elfogadja a Make.org teljes adatfelhasználási szabályzatát, mely az ÁFF részét képezi, és itt érhető el.

A Make.org fenntartja a jogot az ÁFF előzetes értesítés nélküli módosítására. Az ÁFF bármely módosítása a legfrissebb változat online közzétételével azonnal életbe lép. Minden Felhasználónknak javasoljuk, hogy rendszeresen olvassák el az ÁFF legújabb változatát az Oldalon. Az Általános felhasználási feltételek legújabb változatát tekintjük a Felhasználó által elfogadottnak.


5.0 AZ OLDAL HASZNÁLATA

5.1 Hozzáférés az oldalhoz

Az oldal nyilvánosan hozzáférhető, minden Felhasználó felkeresheti azt és szavazhat a Javaslatokra.


5.2 Regisztrált felhasználók

Minden Felhasználó szavazhat az oldalon, azonban Javaslatokat kizárólag a regisztrált felhasználók írhatnak. A regisztráláshoz ki kell tölteni az oldalon elérhető regisztrációs űrlapot. Az űrlapon meg kel adni minden kötelező adatot. A hiányosan kitöltött űrlapok nem fogadhatók el.

Az oldalon regisztráló felhasználók „Regisztrált felhasználónak” minősülnek.

A Regisztrált felhasználók igazolják, hogy az űrlapon megadott összes adatuk pontos, naprakész és érvényes, és semmilyen félrevezető információt nem tartalmaz.

Vállalják, hogy szükség esetén adataik frissítése érdekében kapcsolatba lépnek a Make.org felelős személyzetével a contact@Make.org címen.

A Regisztrált felhasználók tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Fiók létrehozásához vagy frissítéséhez szükséges információk személyazonosításra alkalmasak. A Felhasználó által megadott adatok a jóváhagyás után véglegesnek minősülnek.


5.3 Személyes felhasználói fiók és oldal

A regisztrációval a Felhasználó automatikusan nyit egy felhasználói fiókot (a továbbiakban: „Fiók”), mellyel hozzáférhet személyes oldalához (a továbbiakban: „Személyes oldal”), ahol a Szolgáltatások használatával kapcsolatos beállításokat módosíthatja a Make.org által meghatározott mértékig és módon, melyek idővel változhatnak.

A Regisztrált felhasználók felhasználónevük és jelszavuk segítségével bármikor hozzáférhetnek Személyes oldalukhoz.

A Regisztrált felhasználók vállalják, hogy a Szolgáltatásokat kizárólag személyesen veszik igénybe, és nem engedélyezik harmadik személyeknek, hogy helyettük, vagy a nevükben használják azokat, kivéve, ha ezért teljes felelősséget vállalnak.

A Regisztrált felhasználók ezen felül felelősek a felhasználónevük és jelszavuk titokban tartásáért. A Fiók illetéktelen használata esetén az érintett Felhasználónak azonnal kapcsolatba kell lépnie a Make.org személyzetével. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Make.org személyzetének ilyen esetekben jogában áll megtenni minden szükséges intézkedést.


5.4 Az információk érvényessége és személyazonossággal való visszaélés

A Felhasználók igazolják, hogy a Szolgáltatásokon keresztül benyújtott adataik pontosak és érvényesek. Ezek az adatok semmilyen esetben nem lehetnek félrevezetőek, hamisak, helytelenek vagy hibásak.

A Make.org felhívja a Felhasználók figyelmét a Büntetőjogi törvénykönyv 226-4-1 cikkére: „Személyazonossággal, illetve egy vagy több személyazonosításra alkalmas adattal való visszaélés, mely harmadik személy vagy más személyek nyugalmának megzavarására, becsületsértésre vagy jó hírnév lerombolására irányul, egy év börtönnel, illetve 15 000 € bírsággal büntetendő.

Ez a kihágás azonos mértékű büntetést von maga után, ha nyilvános online kommunikációs hálózaton követik el”.

Minden, személyazonossággal való visszaéléssel vagy annak kísérletével gyanúsított Felhasználó fiókját felfüggeszthetjük, illetve a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést letilthatjuk, a Make.org érdekei és az esetleges károkra vonatkozó követelések sérelme nélkül.


6.0 A SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA

6.1 Polgári Javaslatok

A platform lehetővé teszi a Felhasználók számára, hogy szavazzanak a más Felhasználók által beküldött Javaslatokra.

A Make.org oldalán közzétett minden javaslat azonos esélyt kap a megvalósulásra.

A felhasználók szavazataikkal dönthetik el, a Make.org mely javaslatokat valósítsa meg.

A Make.org ezután közvetíti a sikeres javaslatokat a megvalósításért felelős partnerei felé. (Lásd 6.8, Cselekvő partnerek)


6.2 Polgári javaslat megfogalmazása

A Regisztrált felhasználók Javaslatokat küldhetnek be, melyeket közzéteszünk, és amelyekhez más Felhasználók megjegyzéseket fűzhetnek, elemezhetik és megvitathatják, illetve szavazataikkal támogathatják azokat.


6.3 A Polgári javaslatok formája és tartalma

Minden Polgári javaslatot az „Il faut” szó nyit, egy javaslat legfeljebb 140 karakter hosszú lehet. A Polgári javaslatokat olvasható formában, magyar nyelven, közérthető megfogalmazással kell megírni, rövidítések és helytelen nagybetűk nélkül.

A javaslat nem tartalmazhat törvényellenes, erkölcstelen, valamint a jelen Általános felhasználási feltételekbe ütköző elemeket.


6.4 A Polgári javaslatok moderálása és közzététele

A közzététel előtt a Felhasználók Polgári javaslatait közzététel előtt a jelen ÁFF-ben foglalt szabályok szerint moderáljuk. A Make.org személyzete igyekszik a lehető leggyorsabban, lehetőleg 48 órán belül elbírálni az egyes Polgári javaslatok közzétételét.

A Make.org moderátorai minden Polgári javaslatot ellenőriznek az online közzététel előtt. Ennek megfelelően a Felhasználó vállalja, hogy nem küldi be kétszer ugyanazt a javaslatot, vagy egy korábbi javaslattal azonos tartalmú javaslatot. Emellett tilos ugyanazokat a Javaslatokat több különböző e-mail címről többször is beküldeni, mivel ez levélszemetelésnek minősül.

A Javaslatot elfogadása után közzéteszik a Szolgáltatásban, melyről szerzőjét e-mailben értesítik.A Javaslat elutasítása esetén a Make.org szintén e-mailben értesíti az adott Javaslatot beküldő Felhasználót. A Felhasználó ebben az esetben új Javaslatot küldhet be.

A közzététel után a Javaslat megjelenhet a Szolgáltatás főoldalán, azonban a Make.org nem vállal garanciát a megjelenés gyakoriságára, illetve az elért közönség méretére.

A Make.org vállalja, hogy nem módosítja indokolatlanul a Javaslatok tartalmát, és minden esetben betartja a moderálásra vonatkozó szabályokat, ez alól kivételt csak a helyesírási hibák javítása képez.


6.5 Polgári javaslat törlésére irányuló kérelem Regisztrált felhasználók részéről

Amennyiben egy Regisztrált felhasználó egy közzétett Javaslata törlését kívánja kérelmezni, kérelmét a Make.org személyzetének kell benyújtania a következő e-mail címen: contact@Make.org.

A törlési kérelmeket a Make.org a lehető legrövidebb időn belül feldolgozza.


6.6 Szavazás egy Polgári javaslatra

A Felhasználók az Oldalon való regisztrálás nélkül is szavazhatnak a beküldött Javaslatokra az „Egyetértek”, „Nem értek egyet”, vagy „Semleges” lehetőségekre kattintva.


6.7 A Polgári javaslatok felhasználása

Statisztikai elemzésekre való felhasználás. A Make.org a személyes adatok eltávolítása után, aggregált vagy nem aggregált formában, összegyűjtött adathalmazokban, statisztikai elemzésekhez készült összefoglalásokban, tanulmányokban, és hasonló célokból felhasználhatja a Polgári javaslatokat.

Vitákban való felhasználás. A Szolgáltatásban közzétett Polgári javaslatokat a Make.org kiválaszthatja elemzésre, megjegyzések hozzáfűzésére, illetve a Make.org vagy partnerei által rendezett nyilvános vitákban való megtárgyalásra.Jelentésekben és tanulmányokban való felhasználás. A Make.org kiválaszthatja a Szolgáltatásban közzétett Polgári javaslatokat statisztikai és elemzésekben, jelentésekben és tanulmányokban, illetve reformtervek összeállításában való felhasználásra.

Fehér könyvek kiadása. A Make.org szerkeszthet nem kereskedelmi célú, a Polgári javaslatok egészét vagy részeit tartalmazó fehér könyveket, vagy részt vehet ezek szerkesztésében.

Szerkesztési felhasználás. A Polgári javaslatokat, illetve az azokhoz kapcsolódó szavazatokat a Make.org és/vagy újságíró partnerei kiadványok összeállítása céljából elemezhetik, és megjegyzéseket fűzhetnek azokhoz.

Kommunikációs célokra való felhasználás. A Make.org ezen felül közzéteheti a Polgári javaslatokat a partnerei által üzemeltetett nyilvános helyeken. A Polgári javaslatokat névtelen beküldés esetén név nélkül, az adatok megadása esetén pedig vezetéknévvel, korral, és részleggel ellátva teszik közzé az említett nyilvános helyeken.

A Polgári javaslatok megvalósítás. A javaslatok egy konkrét változtatási kezdeményezés alapját is képezhetik, melyeket vagy közvetlenül a Felhasználók, vagy a Make.org, illetve partnerei indíthatnak, és amelyhez mind a Javaslat szerzője, mind az arra szavazatokat adó Felhasználók hozzájárulnak.


6.8 Cselekvő partnerek

A Make.org a legnagyobb támogatottságú javaslatok megvalósítása érdekében civil társadalmi szereplők (vállalatok, szövetségek, civil szervezetek) segítségét veszi igénybe.

A cselekvő partnerek a Make.org közvetlen felkérése nélkül bármikor kiválaszthatnak egy, megfelelő támogatottságot kapott javaslatot, és megtehetik a szükséges lépéseket annak megvalósítása érdekében.

A Make.org ezután szerepe a sikeres javaslatok közvetítése a megvalósításért felelős partnerei felé.

A Make.org felügyeli a polgári javaslatok gyakorlatba való átültetését és médiában való megjelenését.


7.0 BIZONYÍTÁS

A Felhasználók tudomásul veszik és elfogadják a következőket:

az oldalon begyűjtött és a Make.org számítástechnikai eszközein tárolt adatok a jelen szabályzatban taglalt tevékenységek bizonyítékának minősülnek;
ezek az adatok a felek közötti tevékenységek kizárólagos bizonyítékai.


8.0 A FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

A jelen szabályzatban foglalt egyéb kötelezettségek sérelme nélkül a Felhasználó a következő kötelezettségeket vállalja:


8.1 A vonatkozó törvények és rendelkezések betartása

A Szolgáltatások használata során a Felhasználó vállalja, hogy betartja a vonatkozó törvényeket és rendelkezéseket, és semmilyen módon nem sérti meg harmadik felek jogait, illetve a közrendet. A Felhasználó továbbá felelős valamennyi adminisztratív, pénzügyi és/vagy szociális kötelezettsége teljesítéséért, valamint a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos minden őt terhelő adó, adósság és egyéb pénzösszeg kifizetéséért. Az említett ügyekben a Make.org semmilyen esetben nem vonható felelősségre.


8.2 Az Oldal és a Szolgáltatások használata

A Felhasználó igazolja, hogy tisztában van a Szolgáltatások jellemzőivel és korlátozásaival, különös tekintettel azok műszaki korlátaira. A Szolgáltatások használatának módjáért kizárólag a Felhasználó a felelős.

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatások igénybe vételéhez internetkapcsolat szükséges, és a kapcsolat minősége, melyért kizárólag a Felhasználó a felelős közvetlenül befolyásolja a Szolgáltatások minőségét.

A Felhasználó vállalja, hogy nem tesz közzé reklám jellegű, vagy for profit szolgáltatásokat reklámozó javaslatokat. A Felhasználó vállalja, hogy nem tesz közzé komolytalan vagy a tárgytól eltérő javaslatokat. A Felhasználó vállalja, hogy kizárólag személyesen veszi igénybe a Szolgáltatásokat. Ennek megfelelően a Felhasználó semmilyen módon nem ruházhatja át harmadik személyre a jelen szabályzatban foglalt jogait és kötelezettségeit.

A Felhasználó vállalja, hogy nem tesz közzé politikai pártokat, szervezeteket vagy közszereplőket népszerűsítő vagy becsmérlő javaslatokat.

A Felhasználó ezen felül kizárólagosan felelős a más Felhasználókkal fenntartott kapcsolatáért és a Szolgáltatások keretein belül velük közölt információkért. A Felhasználó felelőssége, hogy megfelelő elővigyázatosságot és józan ítélőképességet tanúsítson az ilyen kommunikáció közben. A Felhasználó ezen kívül vállalja, hogy a más Felhasználókkal való érintkezése során betartja az alapvető udvariassági szabályokat.

A Felhasználó vállalja, hogy nem küld be törvénybe vagy erkölcsbe ütköző javaslatokat és megjegyzéseket, beleértve többek között:fajgyűlöletre buzdító, rasszista, antiszemita, xenofób, homofób, stb.;

erőszakos, pornográf, pedofíliát terjesztő, stb.;
sértő, becsmérlő, becsületsértő, vagy harmadik személy jogait egyéb módon sértő;
emberiségellenes bűncselekményeket és bizonyított népirtást tagadó, illetve ezeket védelmező;
törvényellenes cselekedetekre, például erőszakos cselekmények, terrorcselekmények elkövetésére, kábítószerrel való kereskedelemre, stb. buzdító;
harmadik személyek magánéletét vagy szellemi tulajdonjogait sértő;
feltételezett ártatlanságot vagy egy nyomozás titkosságát sértő
emberi méltóságot sértő;
illetve a szabad véleménynyilvánítás jogával való visszaélésnek tekinthető tartalmak.


8.3 Kapcsolat a Make.org-gal

A Felhasználó vállalja, hogy biztosítja a Make.org számára a Szolgáltatások megfelelő biztosításához szükséges információkat. A Felhasználó vállalja, hogy együttműködik a Make.org személyzetével a jelen szabályzat betartásában.

A Felhasználó vállalja, hogy javaslatait a Make.org mint a Szolgáltatás üzemeltetője szabályzatában meghatározott módon és formában küldi be.


9.0 A FELHASZNÁLÓRA VONATKOZÓ GARANCIÁK

9.1 Tartalom

A Felhasználó kizárólagosan felelős minden tartalomért (sajtótermékek, grafikák, audiovizuális vagy egyéb tartalmak, beleértve a Felhasználó azonosítására szolgáló felhasználónevet és/vagy profilképet) melyet a Szolgáltatások keretein belül közzétesz (a továbbiakban: „Tartalmak”).

A Felhasználó igazolja a Make.org felé, hogy rendelkezik minden, a tartalmak közzétételéhez szükséges joggal és felhatalmazással.

A Felhasználó garantálja, hogy az említett Tartalmak törvényesek, a közrend megzavarására illetve erkölcsi alapelvek és harmadik személyek jogainak megsértésére nem alkalmasak, nem ütköznek semmilyen jogi rendelkezésbe, illetve nem vetik fel a Make.org polgári jogi vagy büntetőjogi felelősségre vonásának lehetőségét.

A Felhasználó ezen felül nem tehet közzé többek között:

pornográf, obszcén, erkölcstelen, nyugalom megzavarására alkalmas, nem családbarát, jó hírnevet romboló, sértő, erőszakos, rasszista, xenofób vagy revizionista tartalmakat,
jogsértő tartalmakat,
egy harmadik fél hírnevét sértő tartalmakat,
hamis, félrevezető, illetve illegális, csalárd vagy félrevezető tevékenységekre buzdító tartalmakat,
a számítástechnikai berendezések működésére káros tartalmakat (pl. vírusok, férgek, trójai falovak, stb.),
illetve bármely egyéb, harmadik felek jogait sértő vagy harmadik felek számára bármely egyéb formában vagy módon káros tartalmakat.

9.2 A Szolgáltatások használatára vonatkozó korlátozások

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások kiegészítéséül szolgálnak az azonos célok elérésére alkalmas egyéb módszereknek, azonban nem helyettesítik azokat.

A Felhasználó vállalja, hogy megtesz minden szükségesnek ítélt lépést a Személyes oldalán szereplő információk védelme érdekében.

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatások igénybe vételéhez internetkapcsolat szükséges, és a kapcsolat minősége, melyért kizárólag a Felhasználó a felelős közvetlenül befolyásolja a Szolgáltatások minőségét.


9.3 Panaszkezelés és felelősségvállalás

A Felhasználó biztosítja a Make.org-ot minden, a jelen általános felhasználási feltételek és garanciák megszegéséből adódó panasz, reklamáció, eljárás és követelés ellen.

A Felhasználó vállalja, hogy kártalanítja a Make.org-ot, és megfizet minden, ilyen esetekben kiszabott összeget, költséget és/vagy büntetést.


10.0 TILTOTT VISELKEDÉS

A Szolgáltatásokat szigorúan tilos a következő célokból használni:

illegális, csalárd vagy harmadik felek jogait vagy biztonságát sértő tevékenységek,
a közrendet sértő vagy az érvényes jogszabályokba és rendelkezésekbe ütköző tevékenységek,
harmadik személy számítógépe rendszerének feltörése zaklatás, irányítás, zavarás, vagy a rendszer működésének teljes vagy részleges akadályozása céljából a rendszer biztonságának megsértésével,
kéretlen e-mailek és/vagy reklámok és kereskedelmi anyagok küldése,
külső oldalak forgalmának növelésére irányuló manipuláció,
a fentebb leírt egy vagy több tevékenység és cselekedet bármely módon való elősegítése vagy azokra való felbujtás,
valamint bármely egyéb, a Szolgáltatás rendeltetésének nem megfelelő egyéb felhasználási mód.

A Make.org weboldalának technológiáját vagy bármely egyéb elemét lemásolni és/vagy nem rendeltetésszerű célra felhasználni szigorúan tilos.

Ezen felül szigorúan tilos: (i) minden, a Szolgáltatások működését megzavaró, felfüggesztő, lassító vagy akadályozó tevékenység, (ii) a Make.org rendszereibe való bármely betörés vagy erre tett bármely kísérlet, (iii) az oldalhoz tartozó rendszerek erőforrásaival való visszaélés, (iv) az oldal rendszereit aránytalan mértékben leterhelő tevékenységek, (v) a biztonsági vagy hitelesítési funkciók működésének akadályozása, (vi) a Make.org vagy az oldal felhasználóinak pénzügyi, kereskedelmi és erkölcsi érdekeit veszélyeztető bármely tevékenység, illetve általánosságban (vii) a jelen általános felhasználási feltételek bármely megszegése.

Szigorúan tilos a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést vagy az oldalon tárolt és/vagy megosztott adatokat értékesíteni, eladni vagy továbbadni harmadik feleknek.


11.0 A MAKE.ORG GARANCIÁJÁNAK KORLÁTOZÁSAI

11.1 A szolgáltatás minősége

A Make.org nem garantálja a Szolgáltatás zavartalan működését. A Make.org vállalja, hogy kellő gondossággal és a vonatkozó rendelkezéseket betartva üzemelteti a Szolgáltatást, felhívva a Felhasználók figyelmét, hogy ez a kötelezettségvállalás kizárólag a Szolgáltatás üzemeltetésének módjára terjed ki.

A Make.org vállalja, hogy rendszeresen ellenőrzi az oldal elérhetőségét és működését. A Make.org fenntartja a jogot az oldal hozzáférhetőségének ideiglenes megszakítására karbantartás céljából. A Make.org nem tehető felelőssé az oldal rajta kívül álló okokból, vis maiorból, vagy a telekommunikációs hálózatok meghibásodásából bekövetkező ideiglenes elérhetetlenné válásáért.

A Make.org nem garantálja a Felhasználóknak, hogy (i) a Szolgáltatás a teljesítmény növelésére irányuló folyamatos fejlesztések ellenére mindenféle hibától mentes, (ii) hogy a Szolgáltatások, lévén szabvány szerint készültek, megfelelnek egy adott felhasználó konkrét igényeinek vagy elvárásainak.


11.2 Tartalmak

Bár a Szolgáltatásokban megjelenő Tartalmakat moderálásnak vetik alá, mivel szerzőik harmadik felek, a Make.org nem tehető felelőssé ezekért, és a Tartalmakkal kapcsolatos bármely esetleges panaszok az adott Tartalom szerzőjének címzendők.

A harmadik felek jogait sértő Tartalmak esetében a Make.org a 2004. június 21-i, a digitális gazdaságra vonatkozó 2004-575 sz. törvény 6 I 5 cikke értelmében fenntartja a jogot a 12. pontban foglalt intézkedések megtételére.


11.3 Adatvesztés

Mivel a szolgáltatás ingyenes, a Make.org semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználók Személyes oldalán található információk elvesztése esetén. Az érintett információkról a Felhasználó felelőssége biztonsági másolatot készíteni, és elvesztésük esetén a szolgáltatóval szemben semmilyen követelést nem nyújthat be.

11.4 Károkozás
A Make.org kizárólag a Felhasználót érintő, bizonyított, közvetlen kár esetén kötelezhető kártérítés megfizetésére.


12.0 SZELLEMI TULAJDON


12.1 A Make.org tulajdona
A Make.org nem követel tulajdonjogot a Felhasználók által beküldött Adatokkal és Tartalmakkal kapcsolatosan.

A Make.org által üzemeltetett és biztosított berendezések, szoftverek, rendszerek, infrastruktúrák, adatbázisok és tartalmak (szövegek, képek, grafikák, zene, logók, márkák, adatbázisok, stb.) a szellemi tulajdonjogokra, szerzői jogokra, illetve adatbázisokra vonatkozó jogszabályok védelme alatt állnak.

A Szolgáltatás és a benne foglalt információk bármely másolása, közzététele, terjesztése, illetve egyéb illetéktelen felhasználása a Make.org kifejezett engedélye nélkül a Felhasználó felelősségre vonását eredményezi.

A Szolgáltatás egészének, vagy annak bármely elemének a Make.org engedélye nélküli visszafejtése, dekódolása, kicsomagolása, újra felhasználása, másolása, és bármely egyéb lemásolása, terjesztése és felhasználása szigorúan tilos, és büntetőjogi eljárást vonhat maga után.


12.2 A Polgári javaslatok tulajdonjoga

Maguk a Polgári javaslatok a szerzőik tulajdonát képezik, akik Franciaország területén és az egész világon érvényes, nem kizárólagos, átruházható és ingyenes felhasználási engedélyt biztosítanak a Make.org számára, mely érvényes minden online felhasználásra és egyéb terjesztési módra, és amely a jelen ÁFF hatályosságának idejéig marad érvényben.


13.0 LINKEK ÉS KÜLSŐ OLDALAK

A Make.org semmilyen esetben nem tehető felelőssé a harmadik felek (beleértve a partnerei) által üzemeltetett weboldalak és mobil alkalmazások elérhetőségéért, melyekhez a Felhasználó ezen az oldalon keresztül fér hozzá.

A Make.org nem vállal semmiféle felelősséget a harmadik felek által üzemeltetett oldalakon és alkalmazásokban elérhető tartalmakért, reklámanyagokért, termékekért és/vagy szolgáltatásokért, és emlékezteti a felhasználókat, hogy ezekre a tulajdonosaik saját felhasználási feltételei vonatkoznak.

A Make.org ezen kívül nem tehető felelőssé semmilyen, a Felhasználó és bármely, az oldalon keresztül elérhető hirdető, szakember vagy kereskedő (beleértve partnereinket) között létrejövő tranzakcióért, és nem vesz részt semmilyen, harmadik féllel folytatott jogvitában, különös tekintettel a termékek és/vagy szolgáltatások biztosítására, garanciákra, vagy egyéb, az adott harmadik feleket érintő garanciákra, kijelentésekre és kötelezettségekre.


14.0 SZANKCIÓK ÉS FELBONTÁS

A jelen általános felhasználási feltételek bármely pontjának a Felhasználó általi megsértése, illetve általánosságban bármely érvényes törvény vagy rendelkezés megsértése esetén a Make.org fenntartja a jogot a megfelelő intézkedések megtételére, beleértve többek között:

a Felhasználó, illetve a kihágás elkövetője vagy résztvevői Szolgáltatásokhoz való hozzáférésének felfüggesztése vagy korlátozása
az általuk közzétett tartalmak törlése az oldalról,
a Make.org által szükségesnek ítélet tájékoztatás közzététele az oldalon,
az illetékes hatóságok értesítése,
jogi eljárás kezdeményezése.Amennyiben a Felhasználó nem teljesíti a jelen szabályzatban foglalt kötelezettségeit, illetve megsért bármely vonatkozó törvényt vagy rendelkezést, a Make.org előzetes értesítés nélkül felbonthatja a jelen Általános felhasználási feltételek értelmében létrejött szerződést.

Az Általános felhasználási feltételek értelmében létrejött szerződés felbontása az érintett Szolgáltatásokhoz való hozzáférés azonnali elvesztését, illetve a kapcsolódó adatok és tartalmak törlését vonja maga után. A Felhasználót a szerződés felbontásáról a regisztrációkor megadott e-mail címen értesítjük. A szerződé felbontása nem mentesíti a Felhasználót a Make.org kártalanítása alól a Felhasználó kihágásai által okozott károk és követelések tekintetében. A Make.org megtagadhatja a felhasználótól az új felhasználói fiók létrehozását.

Mivel a Szolgáltatások díjmentesek, a Make.org bármikor, bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül ideiglenesen vagy véglegesen törölhet egy Polgári javaslatot az oldalról.

Ezen felül, mivel a Szolgáltatások díjmentesek, a Make.org bármikor, bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül ideiglenesen vagy véglegesen módosíthatja vagy megszüntetheti a Szolgáltatásokat.

A Szolgáltatások felfüggesztése, megszakítása, módosítása vagy megszüntetése semmilyen esetben nem jogosítja fel a Felhasználót kártérítés követelésére.


15.0 A SZOLGÁLTATÁSOK IDŐTARTAMA, LEIRATKOZÁS

A Szolgáltatásokra való feliratkozás határozatlan idejű.A Regisztrált felhasználók bármikor leiratkozhatnak a Szolgáltatásokról a contact@make.org címre írt kérelemben

A leiratkozás azonnali hatályú. Leiratkozás esetén a Regisztrált felhasználó Fiókja és Javaslatai automatikusan törlődnek.


16.0 MÓDOSÍTÁSOK

A Make.org fenntartja a jogot a jelen általános feltételek módosítására.

A Felhasználót a legmegfelelőbb módon értesítjük a módosításokról.

Amennyiben egy Felhasználó nem fogadja el az általános felhasználási feltételek módosítását, az ÁFF-ben leírt módon le kell iratkoznia a Szolgáltatásokról.

A módosított általános felhasználási feltételek hatályba lépését követően minden, a Szolgáltatásokat továbbra is igénybe vevő Felhasználó hallgatólagosan elfogadja azokat.


17.0 RÉSZLEGES ÉRVÉNYESSÉG

Amennyiben a jelen feltételek egy vagy több pontja egy vonatkozó jogszabály vagy rendelkezés értelmében, illetve egy illetékes bíróság ítélete szerint érvénytelennek minősül, a továbbiakban nem tekinthető a szerződés részének. A szerződés minden egyéb pontja változatlanul érvényes és a lehető legteljesebb mértékig hatályos marad, a Felek pedig megtesznek minden szükséges erőfeszítést, hogy az érvénytelennek nyilvánított záradékot egy, jelentésében a lehető leginkább megegyező, érvényes záradékkal helyettesítsék.


18.0 LEMONDÁS ELUTASÍTÁSA

Amennyiben bármelyik Fél nem él a jelen szerződésben foglalt bármely jogával, az nem tekinthető a szerződésben foglalt jogairól való lemondásnak, nem befolyásolja a szerződési feltételeket sem egészükben, sem részben, és nem függeszti fel az érintett Fél megfelelő intézkedésekhez való jogát.

Írásos, aláírással ellátott jogfeladás hiányában egyik Fél szerződéses jogai sem tekinthetők feladottnak.


19.0 VIS MAIOR

Vis maiornak minősül minden előre nem látható, a Felektől független és általuk meg nem akadályozható esemény, beleértve (többek között) a háborút, terrorcselekményeket, bűncselekményeket, zavargásokat, természeti vagy ipari katasztrófákat, robbanásokat, jogi követeléseket és egyéb jogszabályban vagy rendeletben meghatározott, a Make.org tevékenységeit korlátozó rendelkezéseket, az elektronikus kommunikációs hálózatoknak a Make.org tevékenységétől független meghibásodását, stb. Vis maior esetén a Make.org felfüggesztheti a Szolgáltatásokat. A szerződés ebben az esetben ideiglenesen hatályát veszti, majd a vis maior okának megszűnésekor a szerződés fennmaradó idejére ismét hatályba lép. A szerződési feltételek hatályon kívül is maradhatnak.


20.0 NYELV

Amennyiben a jelen általános felhasználási feltételekről egy vagy több nyelven fordítás készül, az értelmezésben egy kifejezés vagy rendelkezés jelentésével kapcsolatos vita vagy ellentmondás esetén a francia nyelvű változat a mérvadó.


21.0 VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ÉS ILLETÉKES HATÓSÁGOK

A jelen általános felhasználási feltételekre Franciaország törvényei vonatkoznak.

A felek megállapodnak, hogy a jelen általános felhasználási feltételek érvényességével, értelmezésével és/vagy végrehajtásával kapcsolatos jogvitákban ellentétes eljárási rendelet hiányában a párizsi bíróságok az illetékesek.


22.0 HATÁLYBA LÉPÉS

A jelen általános felhasználási feltételek 2017/10/31 dátummal lépnek érvénybe.