Condiții de utilizare ale MAKE.ORG

- în data de 30 octombrie 2017 -
Make.org este o organizație independentă de orice partid care editează un site internet și servicii deschise publicului.

În acest scop, le permite Utilizatorilor să facă Propuneri pe site. Ceilalți Utilizatori care doresc pot deci comenta sau vota pentru aceste Propuneri pentru a le susține, obiectivul fiind de a reuși emergența în societate a reflexiilor pe marginea întrebărilor de interes general, mai ales pe probleme economice, sociale, civice și cetățenești. Aceste reflecții vor putea fi reluate de partenerii Make.org care vor ajuta la concretizarea și la realizarea lor.

1. OBIECTUL SERVICIULUI

Prezentele condiții generale au ca obiect definirea modalităților și a condițiilor de utilizare a serviciilor propuse pe Make.org (denumite în continuare „Servicii”), precum și definirea drepturilor și obligațiilor părților din acest cadru.

Ele pot fi accesate și imprimate în orice moment printr-un link direct aflat în partea de jos a paginii principale a site-ului

Ele pot fi completate, după caz, prin condiții de utilizare particulare pentru anumite Servicii sau prin condiții de utilizare particulare pentru anumiți utilizatori specifici. În caz de contradicție, condițiile particulare prevalează asupra acestor condiții generale.

2. OPERATORUL SITE-ULUI ȘI AL SERVICIILOR

Site-ul și Serviciile  (denumite colectiv „Serviciile”) sunt exploatate de societatea Make.org, Societate pe Acțiuni Simplificate cu capital de 1000 euro, având sediul social în 4 rue René Villermé, 75011, PARIS, înscrisă în RCS din PARIS cu numărul 820 016 095 (denumită în continuare „Make.org”).

3. ACCESAREA SITE-ULUI ȘI A SERVICIILOR

Accesarea Site-ului și a Serviciilor este gratuită.

Ea este deschisă, sub rezerva unor restricții prevăzute pe site:

oricărei persoane fizice care dispune de întreaga capacitate juridică pentru a se angaja în temeiul prezentelor condiții generale. Persoana fizica ce nu dispune de întreaga capacitate juridică nu poate accesa Site-ul și Serviciile decât cu acordul reprezentantului său legal,
oricărui minor care dispune de autorizația reprezentanților săi legali, precum și sub controlul lor, oricărei persoane juridice care acționează prin intermediul unei persoane fizice care dispune de capacitatea juridică pentru contactare în numele și în contul persoanei juridice.

4. ACCEPTAREA CONDIȚIILOR GENERALE

Prezentele Condiții Generale de Utilizare (numite în continuare „CGUS”) au ca obiect definirea modalităților potrivit cărora Utilizatorul va putea accesa și utiliza Serviciile. Ele constituie un contract între Make.org și Utilizatorii Serviciului. Ele anulează și înlocuiesc orice dispoziții anterioare și constituie integralitatea drepturilor și obligațiilor părților. CGUS sunt comunicate fiecărui Utilizator care ia cunoștință de ele.

Utilizarea Serviciului implică acceptarea integrală și fără rezervă a prezentelor CGUS. Neacceptarea antrenează astfel renunțarea la utilizarea acestuia.  

Utilizarea Serviciului implică de asemenea acceptarea integrală și fără rezerve a Politicii de utilizare a datelor Make.org care este parte integrantă a prezentelor CGUS și este disponibilă aici.

Prezentele CGUS pot fi modificate în orice moment și fără preaviz de către Make.org. Orice modificare va intra în vigoare imediat, începând cu publicarea online a noii versiuni a CGUS pe Site. Utilizatorul este deci invitat să consulte cu regularitate cea mai recentă versiune a CGUS de pe Site. Implicit, se va considera că acceptă fără rezerve noua versiune a Condițiilor Generale de Utilizare.

5.0 UTILIZAREA SITE-ULUI

5.1 Accesarea site-ului
Site-ul este deschis publicului și toți Utilizatorii îl pot vizita și pot vota Propunerile.

5.2 Utilizatori înscriși
Toți Utilizatorii pot vota pe site, dar numai Utilizatorii înscriși pot face Propuneri cetățenești. În acest scop, cei care doresc, se pot înscrie pe site, completând formularul special prevăzut. Ei trebuie să furnizeze toate informațiile marcate ca obligatorii. Nicio înscriere incompletă nu va fi validată.

Utilizatorii înscriși pe site sunt specific definiți drept „Utilizatori înscriși”.

Utilizatorii înscriși garantează că toate informațiile indicate în formularul de înscriere sunt exacte, la zi și sincere și nu au caracter înșelător.

Ei se angajează să actualizeze aceste informații în Spațiul lor personal, contactând Make.org prin e-mail la adresa contact@Make.org.

Utilizatorul înscris este informat și acceptă că informațiile introduse în scopul creării sau al actualizării Contului său acționează ca dovadă a identității sale Informațiile introduse de Utilizator îl angajează chiar de la validarea lor.

5.3 Contul și Spațiul personal
Înscrierea antrenează automat deschiderea unui cont (denumit în continuare „Contul”), care dă acces la un spațiu personal (denumit în continuare „Spațiul personal”) care permite gestionarea utilizării Serviciilor sub o formă și conform mijloacelor tehnice pe care Make.org le consideră cele mai adecvate și care pot evolua în timp.

Utilizatorii înscriși pot accesa în orice moment Spațiul lor personal după ce s-au identificat cu ajutorul datelor sale de identificare de conectare, precum și cu parola.

Utilizatorii înscriși se angajează să aibă o utilizare doar personală a Serviciilor și să nu permită niciunui terț să le utilizeze în locul sau în numele lor, cu excepția cazului în care suportă întreaga responsabilitate.

Utilizatorii înscriși sunt de asemenea responsabili pentru menținerea confidențialității ID-ului lor și a parolei. Ei trebuie să contacteze imediat Make.org dacă observă că Contul a fost utilizat fără știrea lor. Ei recunosc Make.org dreptul de a lua toate măsurile adecvate într-un astfel de caz.

5.4 Autenticitatea informațiilor furnizate și uzurparea identității
Utilizatorii atestă autenticitatea și exactitatea informațiilor transmise prin intermediul Serviciilor, numitele informații neputând în niciun caz să se dovedească amăgitoare, mincinoase, incorecte sau susceptibile de a induce în eroare.

Make.org reamintește că, în temeiul articolului 226-4-1 din Codul penal: „Uzurparea identității unui terț sau utilizarea uneia sau mai multor date de orice natură care permit identificarea sa în vederea tulburării liniștii sale sau a altuia, sau pentru a atinge onoarea sau considerația acestuia, se pedepsește cu un an de închisoare și 15.000 EUR amendă.

Această infracțiune este pedepsită cu aceleași pedepse atunci când este comisă pe o rețea de comunicare cu publicul online.”

Orice Utilizator suspectat de uzurparea sau tentativa de uzurpare de identitate i se va putea suspenda sau interzice accesul la Serviciu, fără să se afecteze orice pretenții de despăgubire de care s-ar putea prevala Make.org.

6.0 DESCRIEREA SERVICIILOR

6.1 Propuneri cetățenești

Platforma propusă Utilizatorilor de a vota Propunerile cetățenești care au fost propuse de alți Utilizatori.

Propunerile cetățenești trimise pe Make.org au toate o șansă egală de a fi transformate în acțiuni.

Prin votul său, utilizatorul poate permite unei propuneri să devină Acțiune cetățenească pe care se angajează Make.org.

Make.org concepe apoi rolul său ca pe un intermediar între propuneri cetățenești și partenerii de acțiuni. (Vezi la 6.8 Parteneri de Acțiuni)

6.2 Formularea unei Propuneri cetățenești

Utilizatorii înscriși pot emite propriile Propuneri cetățenești care sunt destinate publicării, comentării, analizării și dezbaterii și care vor fi supuse votului Utilizatorilor.

6.3 Forma și conținutul Propunerilor cetățenești

Fiecare Propunere cetățenească trebuie să înceapă neapărat cu „Trebuie” și să conțină un număr maxim de 140 de caractere. Propunerea cetățenească trebuie să fie lizibilă și redactată în franceză, într-o formă care să permită a fi înțeleasă de toți, fără limbaj abreviat și fără abuz de majuscule.

Propunerea nu trebuie să conțină elemente care ar contraveni legii, bunelor moravuri sau ai căror termeni au contraveni dispozițiilor prezentelor Condiții Generale de Utilizare.

6.4 Moderarea și publicarea Propunerii cetățenești

Publicarea Propunerii cetățenești a Utilizatorului este supusă moderării în condițiile definite de prezentele CGUS. Solicitarea de publicare a unei Propuneri cetățenești va fi tratată cât mai rapid posibil de către echipele Make.org, cu obiectivul de a răspunde în maximum 48 de ore.

Serviciul de moderare Make.org examinează fiecare Propunere cetățenească primită înainte de publicarea ei online. În consecință, Utilizatorul trebuie să vegheze să nu reitereze inutil transmiterea unei propuneri de Propunere cetățenească și să nu trimită din nou aceeași propunere de Propunere cetățenească. Nu va trebui nici să trimită mesaje nesolicitate Serviciilor, propunând aceleași Soluții cu adrese de e-mail diferite.

Imediat după validarea Propunerii cetățenești a Utilizatorului, aceasta va face obiectul unei publicări în Serviciu și o notificare de publicare îi va fi adresată autorului.

În cazul refuzării Propunerii cetățenești a Utilizatorului, Make.org îi va trimite un e-mail, cuprinzând notificarea numitului refuz. Utilizatorul va putea atunci să trimită în mod liber o nouă Propunere cetățenească.

După publicarea acestora în Serviciu, va putea fi expusă în Servicii, fără ca Make.org să garanteze frecvența apariției sale sau audiența.

Make.org se angajează să nu modifice arbitrar conținuturile licite care îi vor fi propuse și care respectă regulile sale de moderare, în afara eventualelor corecturi legate de ortografie.

6.5 Cererea de ștergere a unei Propuneri cetățenești de către un utilizator înscris

În ipoteza în care un Utilizator înscris dorește ca Propunerea sa cetățenească publicată să facă obiectul unei ștergeri, va adresa solicitarea prin e-mail către Make.org la următoarea adresă: contact@Make.org.

Cererea de ștergere a Utilizatorului va fi tratată în termen rezonabil de către Make.org.

6.6 Votarea unei Propuneri cetățenești

Toți Utilizatorii se pot pronunța prin intermediul voturilor asupra propunerilor cetățenești prezente pe Site, fără să trebuiască să creeze un cont, făcând clic pe butoanele „De acord”, „Împotrivă” sau „Vot nul”.

6.7 Utilizarea Propunerilor cetățenești

Utilizarea în scopuri strategice. Make.org va putea utiliza Propunerile cetățenești, agreate sau nu și din care s-au eliminat datele personale, inclusiv compilările, sintezele în scopuri statistice, de studiu sau în orice alte scopuri.

Utilizarea pentru dezbateri. Propunerile cetățenești publicate pe Serviciu vor putea fi selectate de către Make.org pentru a fi analizate, comentate și/sau dezbătute cu ocazia dezbaterilor publice organizate de Make.org sau de partenerii săi.

Utilizarea în scopul raportării și al studiilor. Propunerile cetățenești publicate pe Serviciu, precum și voturile aferente acestora vor putea fi selectate de Make.org pentru realizarea mai ales a unor analize, rapoarte și studii în scopuri statistice și de cercetare și pentru a oferi ocazia pentru crearea unor proiecte de reforme.

Publicarea cărților albe. Make.org va putea edita sau coedita cărțile albe cu vocație necomercială care reiau, parțial sau integral, Propunerile cetățenești.

Utilizarea editorială. Propunerile cetățenești și voturile aferente vor putea fi reluate, între altele, comentate și analizate de către Make.org și/sau de jurnaliștii parteneri pentru a se realiza conținuturi editoriale.

Utilizarea în scopul comunicării. Propunerile cetățenești vor putea de asemenea fi utilizate de către Make.org pe Site și vor putea face obiectul afișării în spații publicitare exploatate de parteneri Make.org. În acest caz, utilizarea unei Propuneri cetățenești în așa-numitele spații publicitare va oferi prilejul pentru publicarea anonimă a Propunerii dacă aceasta a fost publicată anonim sau menționând  prenumele, vârsta și departamentul, dacă Utilizatorul furnizează aceste informații.

Realizarea Propunerilor cetățenești În fine, propunerile vor putea face obiectul unei acțiuni concrete de transformare, fie direct de către Utilizatori, fie prin intermediul partenerilor de acțiune ai Make.org, ceea ce Utilizatorul aflat la originea Propunerii, precum și Utilizatorii care au votat asupra acesteia înțeleg și acceptă în mod expres.

6.8 Parteneri de Acțiuni

Make.org va mobiliza actorii societății civile (companii, asociații, ONG etc.) pentru a prelua propunerile cele mai susținute pe platformă și a le concretiza.

În orice moment și fără ca Make.org să le pornească în mod sistematic, acești parteneri de acțiuni vor putea să preia direct orice propunere prezentă în „spațiul Acțiuni” pentru a o pune mai apoi în practică.

Make.org concepe rolul său ca intermediar între propuneri cetățenești și partenerii săi de acțiuni.

Make.org se asigură apoi de implementarea efectivă a acțiunilor cetățenești și de mediatizarea lor.

7.0 PROBA

Utilizatorul recunoaște și acceptă în mod expres:

că datele culese pe site și pe echipamentele informatice ale Make.org atestă autenticitatea operațiunilor intervenite în cadrul celor prezente;
că aceste date constituie singurul mod de probă admis între părți.

8.0 OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

Fără prejudicierea celorlalte obligații prevăzute în prezentele condiții, Utilizatorul se angajează să respecte obligațiile următoare:

8.1 Respectarea legilor și a regulamentelor

Utilizatorul se angajează, în utilizarea sa a Serviciilor, să respecte legile și regulamentele în vigoare și să nu aducă atingere drepturilor unor terți sau ordinii publice. El este mai ales singurul responsabil de buna îndeplinire a tuturor formalităților mai ales administrative, fiscale și/sau sociale și de toate plățile de cotizații, taxe sau impozite de orice natură care îi revin, dacă este cazul, în relație cu utilizarea sa a Serviciilor. Responsabilitatea Make.org nu va putea fi, în niciun caz, angajată în acest scop.

8.2 Utilizarea Site-ului și a Serviciilor

Utilizatorul recunoaște că a luat la cunoștință pe site de caracteristicile și constrângerile, mai ales de cele tehnice, ale tuturor Serviciilor. El este singurul responsabil de utilizarea sa a Serviciilor.

Utilizatorul este informat și acceptă că implementarea Serviciilor necesită ca el să fie conectat la internet și calitatea Serviciilor depinde direct de această conexiune, de care este singurului responsabil.

Utilizatorul se angajează să nu publice propuneri cu caracter publicitar sau care promoveze servicii cu scop lucrativ. Utilizatorul se angajează să nu publice propuneri neserioase sau în afara subiectului. Utilizatorul se angajează să utilizeze strict personal Serviciile. Este interzis în consecință să cedeze, să acorde sau să transfere integral sau parțial drepturile sau obligațiile sale în temeiul prezentelor condiții unui terț, indiferent de modalitate.

Utilizatorul se angajează să nu publice propuneri care promovează sau denigrează partide, organizații sau personalități publice.

Utilizatorul este de asemenea singurul responsabil pentru relațiile pe care le-ar putea lega cu alți Utilizatori și pentru informațiile pe care le comunică în cadrul Serviciilor. Îi revine sarcina de a exercita prudență și discernământ adecvate în aceste relații și comunicări. Utilizatorul se angajează de asemenea în interacțiunile sale cu ceilalți Utilizatori să respecte regulile uzuale de politețe și curtoazie.

Utilizatorul se angajează să nu facă aluzii sau propuneri contrare legii sau bunelor moravuri, mai ales, dar fără ca lista să fie exhaustivă:

afirmații care să incite la ură rasială, afirmații rasiste, antisemite, xenofobe, homofobe, etc… ;
afirmații cu caracter violent, pornografic, pedofil, etc… ;
afirmații injurioase, denigrante, defăimătorii sau care să aducă atingere drepturilor personalității terților;
afirmații care să nege crimele contra umanității și genocidele recunoscute și apologia crimelor;
afirmații care să incite la comiterea unor acte reprimate de lege cum ar fi incitarea la comiterea unor acte violente, teroriste, la vânzarea unor produse stupefiante, etc.;
afirmații care să aducă atingere vieții private sau drepturilor de proprietate intelectuală ale terților, afirmații care să aducă atingere prezumției de nevinovăție sau confidențialității investigațiilor etc.;
afirmații care să aducă atingere demnității umane;
afirmații care să poată fi considerate relevante pentru un abuz al libertății de exprimare.

8.3 Relația cu Make.org
Utilizatorul se angajează să furnizeze către Make.org toate informațiile necesare bunei execuții a Serviciilor. Mai general. Utilizatorul se angajează să coopereze activ cu Make.org în vederea bunei execuții a prezentelor condiții.

Utilizatorul se angajează ca propunerile sale să fie reproduse în conformitate cu regulile de indexare, de punere în formă și de punere în valoare ale Make.org, în calitatea sa de editor al Serviciului.

9.0 GARANȚIILE UTILIZATORULUI

9.1 Conținuturi

Utilizatorul este singurul responsabil de conținuturile de orice natură (redacționale, grafice, audiovizuale sau altele, inclusiv denumirea și/sau imaginea eventual aleasă de către Utilizator pentru a-l identifica pe site) pe care le difuzează în cadrul Serviciilor (numite în continuare: „Conținuturile”).

El garantează Make.org că dispune de toate drepturile și autorizațiile necesare difuzării acestor Conținuturi.

El se angajează că numitele Conținuturi sunt licite, nu aduc atingere ordinii publice, bunelor moravuri sau drepturilor unor terți, nu încalcă nicio dispoziție legislativă sau regulamentară și, mai general, nu sunt în niciun caz susceptibile de a pune în joc responsabilitatea civilă sau penală a Make.org.

Utilizatorului i se interzice să difuzeze mai ales și fără ca lista aceasta să fie exhaustivă:

Conținuturi pornografice, obscene, indecente, șocante sau inadaptate unui public familial, defăimătorii, injurioase, violente, rasiste, xenofobe sau revizioniste,
Conținuturi contrafăcute,
Conținuturi care atentează la imaginea unui terț,
Conținuturi mincinoase, înșelătoare sau care propun sau promovează activități ilicite, frauduloase sau înșelătoare,
Conținuturi care afectează sistemele informatice ale terților (cum ar fi viruși, viermi, troieni, etc.),
și, mai general, Conținuturi susceptibile de a aduce atingere unor terți, indiferent de manieră și formă.

9.2 Limitele utilizării Serviciilor

Utilizatorul recunoaște că Serviciile îi oferă o soluție suplimentară, dar nu alternativă la mijloacele pe care le utilizează deja în altă parte pentru a atinge același obiectiv și că această soluție nu s-ar putea substitui acestor alte mijloace.

Utilizatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru a salva prin propriile mijloace informațiile din Spațiul său Personal pe care le consideră necesare.

Utilizatorul este informat și acceptă că implementarea Serviciilor necesită ca el să fie conectat la internet și calitatea Serviciilor depinde direct de această conexiune, de care este singurului responsabil.

9.3 Reclamații și despăgubiri

Utilizatorul garantează Make.org împotriva oricăror plângeri, reclamații, acțiuni și revendicări pe care Make.org le-ar putea primi ca urmare a încălcării de către Utilizator a vreuneia dintre obligațiile sau garanțiile sale privind termenii prezentelor condiții generale.

El se angajează să despăgubească Make.org de orice prejudiciu pe care l-ar suferi și să îi plătească toate cheltuielile, plățile și/sau condamnările pe care aceasta le-ar putea suporta din această cauză.

10.0 COMPORTEMENTE INTERZISE

Este strict interzis să se utilizeze Serviciile în următoarele scopuri

exercitarea unor activități ilegale, frauduloase sau care să aducă atingere drepturilor sau securității unor terți, atingere ordinii publice sau încălcarea  legilor și a reglementărilor în vigoare,
intruziunea în sistemul informatic al unui terț sau orice activitate de natură să dăuneze, controleze, interfereze sau să intercepteze integral sau parțial sistemul informatic al unui terț, încălcând integritatea sau securitatea, trimiterea de e-mailuri nesolicitate și/sau prospectarea sau solicitarea comercială,
manipulările destinate îmbunătățirii referințelor unui site terț, ajutorul sau incitarea, indiferent de formă și de manieră, la unul sau la mai multe acte și activități descrise mai sus și, mai general, orice practică ce deturnează Serviciile în alte scopuri decât cele pentru care au fost concepute.
Utilizatorilor le este strict interzis să copieze și/sau să deturneze în scopurile lor sau ale unor terți conceptul, tehnologiile sau orice alt element al site-ului Make.org.

Sunt de asemenea interzise: (i) toate comportamentele de natură să întrerupă, suspende, încetinească sau să împiedice continuitatea Serviciilor, (ii) toate intruziunile sau tentativele de intruziune în sistemele Make.org, (iii) toate deturnările de resurse sistem ale site-ului (iv) toate acțiunile de natură să impună încărcarea disproporționată a infrastructurilor acestuia din urmă, (v) toate încălcările măsurilor de securitate și de autentificare (vi) toate actele de natură să aducă atingere drepturilor și intereselor financiare, comerciale sau morale ale Make.org sau utilizatorilor site-ului său și, mai general (vii) orice nerespectare a prezentelor condiții generale.

Este strict interzisă obținerea unui profit, vânzarea sau acordarea integrală sau parțială a accesului la Servicii sau la site, precum și la informații care sunt găzduite aici și/sau partajate.

11.0 LIMITĂRI DE GARANȚIE ALE MAKE.ORG

11.1 Calitatea serviciului

Make.org nu poate garanta că Serviciul nu va suferi nicio întrerupere. Make.org se angajează să furnizeze Serviciul cu diligență și în conformitate cu regulile domeniului, reamintindu-se că nu este vorba decât despre o obligație de diligență, ceea ce Utilizatorii recunosc și acceptă în mod expres.

Make.org se angajează să procedeze cu regularitate la controale pentru a verifica funcționarea și accesibilitatea site-ului. În acest scop, Make.org își rezervă dreptul de a întrerupe temporar accesul la site din motive de mentenanță. În mod similar, Make.org nu va putea fi făcută responsabilă pentru dificultățile sau imposibilitățile momentane de accesare a site-ului care ar avea ca origine circumstanțe care îi sunt exterioare, forța majoră sau chiar s-ar datora unor perturbări a rețelelor de telecomunicații.

Make.org nu le garantează Utilizatorilor (i) că Serviciile, supuse unei încercări permanente de a ameliora notabil performanța și progresul, vor fi total lipsite de erori, vicii sau defecțiuni, (ii) că Serviciile, fiind standard și nefiind propuse unicei intenții a unui Utilizator dat în funcție de propriile constrângeri personale, vor răspunde în mod specific nevoilor și așteptărilor sale.

11.2 Conținuturi

Deși Serviciile fac obiectul unei moderări, Make.org nu poate fi făcut responsabil pentru Conținuturi ale căror autori sunt terți, orice reclamație eventuală trebuind să fie direcționată în primul rând spre autorul Conținuturilor în cauză.

Conținuturile dăunătoare unui terț pot face obiectul unei notificări către Make.org potrivit modalităților prevăzute prin articolul 6 I 5 din legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 pentru încrederea în economia digitală, Make.org rezervându-și dreptul de a lua măsurile descrise în articolul 12.

11.3 Pierderea de informații

Cum serviciul este oferit gratuit, Make.org își declină orice responsabilitate în cazul unei pierderi eventuale de informații accesibile în Spațiul Personal al Utilizatorului, acesta trebuind să salveze o copie și neputând să pretindă nicio despăgubire în acest scop.

11.4 Daune

În orice caz, responsabilitatea susceptibilă a fi reveni societății Make.org în temeiul prezentelor condiții este limitată în mod expres la singurele daune directe dovedite suferite de Utilizator

12.0 PROPRIETATE INTELECTUALĂ

12.1 Proprietatea Make.org
Make.org nu revendică nicio proprietate asupra Datelor și Conținuturilor furnizate de Utilizatori.

Sistemele, software-ul, structurile, infrastructurile, bazele de date și conținuturile de orice natură (texte, imagini, teme figurative, muzici, logo-uri, mărci, baze de date etc.) exploatate de Make.org în cadrul site-ului sunt protejate prin toate drepturile de proprietate intelectuală sau drepturile producătorilor de baze de date în vigoare.

Orice reproducere, reprezentare, publicare, transmitere sau mai general orice exploatare neautorizată integrală sau parțială a Serviciului și a informațiilor conținute aici, fără autorizarea expresă a Make.org, va antrena responsabilitatea Utilizatorului.

Toate dezasamblările, decompilările, decriptările, extragerile, reutilizările, copierile și, mai general, toate actele de reproducere, reprezentare, difuzare și utilizare a unuia dintre aceste elemente, integral sau parțial, fără autorizarea Make.org sunt strict interzise și vor putea face obiectul procedurilor judiciare.

12.2 Proprietatea Propunerilor cetățenești

Propunerile cetățenești sunt proprietatea autorilor lor care acordă Make.org o licență de exploatare neexclusivă, transferabilă și gratuită pentru Franța și pentru întreaga lume, pentru orice utilizare online și pentru orice mod de difuzare, pe durata prezentelor CGUS și pentru toate utilizările vizate de acestea.

13.0 LINKURI ȘI SITE-URI TERȚE

Make.org nu va putea, în niciun caz, să fie făcută responsabilă de disponibilitatea tehnică a site-urilor internet sau a aplicațiilor mobile exploatate de terți (inclusiv eventualii săi parteneri) la care Utilizatorul ar avea acces prin intermediul site-ului.

Make.org nu își asumă nicio responsabilitate în privința conținuturilor, publicității, produselor și/sau a serviciilor disponibile pe asemenea site-uri și aplicații mobile terțe despre care se reamintește că sunt reglementate de propriile lor condiții de utilizare.

Make.org nu este responsabilă nici de tranzacțiile intervenite între Utilizator și persoana care publică reclama, profesionistă sau comerciant (inclusiv partenerii săi eventuali) spre care Utilizatorul ar fi orientat prin intermediul site-ului și nu va putea în niciun caz fi parte în niciun litigiu eventual cu acești terți privind mai ales livrarea de produse și/sau de servicii, garanții, declarații și alte obligații oarecare la care sunt obligați acești terți.

14.0 SANCȚIUNI ȘI REZILIERE

În cazul nerespectării uneia dintre dispozițiile prezentelor condiții generale sau, mai general, în cazul unei infracțiuni raportate la legile și reglementările în vigoare comise de către un Utilizator, Make.org își rezervă dreptul de a lua orice măsură corespunzătoare și mai ales de a:

suspenda sau rezilia accesul la Servicii al Utilizatorului, autor al încălcării sau al infracțiunii, sau care a participat la aceasta, de a șterge întregul conținut publicat online pe site, de a publica pe site orice mesaj de informare pe care îl va considera util Make.org,
de a avertiza orice autoritate implicată,
de a angaja orice acțiune judiciară.
La modul general, în cazul încălcării de către Utilizator a obligațiilor sale prevăzute în prezentele condiții și/sau în cazul violării oricărei legi sau regulament aplicabil, Make.org va putea rezilia de drept și fără preaviz sau formalitate prealabilă împotriva sa prezentele Condiții Generale de Utilizare.

Rezilierea prezentelor Condiții Generale de Utilizare va antrena terminarea accesului la Servicii pentru Utilizatorul respectiv, precum și ștergerea datelor și a conținuturilor sale. Utilizatorul va fi informat cu privire la respectiva reziliere prin e-mail, la adresa pe care a introdus-o la înscriere. Rezilierea va interveni fără a afecta daunele-interesele pe care le-ar putea reclama Make.org ca reparație a prejudiciilor eventual suferite din cauza nerespectărilor reproșate Utilizatorului. Make.org va putea refuza în continuare Utilizatorului crearea unui cont nou pe Serviciu.

Având în vedere gratuitatea Serviciilor, Make.org va putea șterge în orice moment și fără preaviz, din orice motiv, temporar sau definitiv, publicarea unei Propuneri cetățenești.

De asemenea, având în vedere gratuitatea serviciilor, Make.org va putea, în orice moment și fără preaviz, din orice motiv, temporar sau definitiv, să procedeze la modificarea sau la ștergerea parțială sau totală a Serviciilor.

Nicio reziliere, întrerupere, modificare sau ștergere a Serviciilor nu va fi susceptibilă de a deschide un drept la despăgubire pentru Utilizator.

15.0 DURATA SERVICIILOR, DEZABONAREA

Abonarea la Servicii se face pe o durată nedeterminată.

Utilizatorul înscris se poate dezabona de la Servicii în orice moment, trimițând un mesaj de solicitare în acest sens la Make.org prin e-mail la contact@make.org

Dezabonarea este efectivă imediat. Ea antrenează ștergerea automată a Contului Utilizatorului înscris, precum și a Propunerilor sale.

16.0 MODIFICĂRI

Make.org își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezentele condiții generale.

Utilizatorul va fi informat de aceste modificări prin orice mijloc util.

Utilizatorul care nu acceptă condițiile generale modificate trebuie să se dezaboneze de la Servicii potrivit modalităților prevăzute în prezentele CGUS.

Orice Utilizator care a recurs la Servicii după intrarea în vigoare a condițiilor generale modificate se consideră că a acceptat aceste modificări.

17.0 INTEGRITATE

Dacă una sau mai multe stipulări ale prezentelor condiții este considerată nulă de lege sau de un regulament sau este declarată astfel printr-o decizie definitivă a unei jurisdicții competente, se va considera ca nu sunt scrise. Celelalte stipulări ale prezentelor condiții rămân în vigoare păstrând întreagă forța și domeniul de aplicare pe cât posibil, Părțile angajându-se, atunci când este necesar, să discute pentru a înlocui clauza nulă cu o clauză validă, cât mai apropiată posibil, în spiritul său, de cea care trebuie înlocuită.

18.0 NERECONCILIEREA

Faptul, pentru una din Părți, de a nu se prevala la un moment dat de una dintre stipulările prezentelor condiții nu va putea fi nici interpretat, nici considerat ca o renunțare la drepturile sale în virtutea prezentelor condiții, nu va afecta în niciun fel valabilitatea integrală sau parțială a prezentelor condiții și nu va afecta drepturile Părții implicate de a acționa în consecință.

Nicio Parte nu se va considera că a renunțat la un drept obținut în termenii contractului, cu excepția renunțării scrise și semnate.

19.0 FORȚA MAJORĂ

Orice eveniment imprevizibil, irezistibil și exterior Părților cum ar fi (și de manieră nelimitativă) acte de război sau de terorism, acte criminale, revolte, catastrofe naturale sau industriale, explozii, rechiziții și alte dispoziții de ordin legislativ sau reglementar are aduce restricții exercitării activității Make.org, perturbările rețelelor de comunicații electronice independent de voința Make.org, etc., trebuie considerate caz de forță majoră. În caz de forță majoră, Make.org poate fi nevoită să suspende Serviciul. Efectele contractului sunt atunci suspendate și vor putea fi reluate după stingerea cazului de forță majoră pentru restul duratei din contract. Ele vor putea rămâne, de asemenea, stinse.

20.0 LIMBA

În ipoteza unei traduceri a prezentelor condiții generale într-una sau mai multe limbi, limba de interpretare va fi limba franceză în caz de contradicție sau de contestare a semnificației unui termen sau a unei dispoziții.

21.0 LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Prezentele condiții generale sunt guvernate de legislația franceză.

În cazul contestării validității, interpretării și/sau a execuției prezentelor condiții generale, părțile convin că tribunalele din Paris vor fi exclusiv competente să judece, cu excepția regulilor de procedură imperativ contrare.

22.0 INTRAREA ÎN VIGOARE

Prezentele condiții generale au intrat în vigoare la data de 31/10/2017.