Pogoji uporabe platforme MAKE.ORG

- z dne 30. oktobra 2017 -

Make.org je neodvisna organizacija vsake stranke, ki objavlja spletno mesto in storitve, odprte za javnost.


To omogoča uporabnikom, da pripravijo predloge na spletnem mestu. Drugi uporabniki, ki to želijo, lahko potem predložijo svoje pripombe ali glasujejo za te predloge, da bi jih podprli, cilj pa je, da bi v družbi razkrili razmišljanja o vprašanjih splošnega interesa, zlasti v gospodarskih, socialnih, civilnih in državljanskih zadevah. Ta razmišljanja lahko nato prevzamejo partnerji Make.org, ki jim bodo pomagali jih izvajati in uresničiti.

1. NAMEN STORITVE

Namen teh splošnih pogojev je opredeliti pogoje uporabe izvedbe storitev, ki jih ponuja Make.org (v nadaljevanju : les « storitve »), ter opredeliti pravice in obveznosti strank v tem okviru.


Zlasti so dostopne in natisljivee kadar koli z neposredno povezavo na dnu domače strani spletnega mesta.


Kjer je primerno, se lahko dopolnijo s pogoji uporabe, ki so značilni za določene storitve, ali s pogoji uporabe, značilnimi za določene uporabnike. V primeru protislovja imajo posebni pogoji prednost pred temi splošnimi pogoji.

2. UPORABA SPLETNE STRANI IN STORITEV

Spletnim mestom in storitvami (ali skupno « storitvami ») upravlja družba Make.org, poenostavljena delniška družba s kapitalom v višini 1000 EUR, s sedežem na naslovu 4 rue René Villermé, 75011, PARIS, registrirana pri RCS de PARIS pod številko 820 016 095 (v nadaljevanju "Make.org").

3. DOSTOP DO SPLETNE STRANI IN STORITEV

Dostop do spletne strani in storitev je brezplačen.


Spletna stran je odprta, ob upoštevanju omejitev na spletni strani :


vsaki fizični osebi s polno pravno sposobnostjo, da sodeluje pod temi splošnimi pogoji. Fizična oseba, ki nima polne poslovne sposobnosti, lahko dostopa do spletne strani in storitev samo s soglasjem svojega zakonitega zastopnika,

do vsakega mladoletnika, ki ima dovoljenje svojih zakonitih zastopnikov in je pod njihovim nadzorom,

vsaka pravna oseba, ki deluje prek fizične osebe s pravno sposobnostjo za sklepanje pogodb v imenu in za račun pravne osebe.


4. SPREJEM SPLOŠNIH POGOJEV

Namen teh Splošnih pogojev uporabe (v nadaljevanju " SPU ") je določiti pogoje, pod katerimi lahko uporabnik dostopa do storitev in jih uporablja. Gre za pogodbo med Make.org in uporabniki storitve. Ta pogodba odpoveduje in nadomešča vse prejšnje določbe ter predstavlja polne pravice in obveznosti strank. SPU se sporoči vsakemu uporabniku, ki ga prebere.


Uporaba storitve pomeni popolno in brez pridržkov pogojev SPU. Neupoštevanje pomeni, da se je ne sme uporabljati. Uporaba storitve pomeni tudi popolno in brezrezervno sprejetje politike o uporabi podatkov Make.org, ki je sestavni del teh SPU in je na voljo tukaj.


Sedanje SPU je mogoče spremeniti kadarkoli in brez obvestila s strani podjetja Make.org. Vsaka sprememba bo začela veljati takoj po objavi nove različice SPU na spletnem mestu. Uporabnik je zato pozvan, da se redno posvetuje z najnovejšo različico SPU na spletnem mestu. V nasprotnem primeru se šteje, da brezpogojno sprejema novo različico Splošnih pogojev uporabe.

5.0 UPORABA SPLETNE STRANI

5.1 Dostop do spletne strani

Spletna stran je odprta za javnost in vsi uporabniki jo lahko obiščejo in glasujejo o predlogih.


5.2 Registrirani uporabniki

Vsi uporabniki lahko glasujejo na spletni strani, vendar lahko samo registrirani uporabniki oblikujejo predloge državljanov. V ta namen se lahko tisti, ki si želijo, registrirajo na spletni strani tako, da za ta namen izpolnijo priloženi obrazec. Nato morajo zagotoviti vse informacije, označene kot obvezne. Nepopolna registracija ne bo potrjena.


Uporabniki, registrirani na spletni strani, so posebej opredeljeni kot "registrirani uporabniki".


Registrirani uporabniki jamčijo, da so vsi podatki v obrazcu za registracijo točni, posodobljeni in resnični ter da niso zavajajoči.


Zavezujejo se, da bodo te informacije posodobili v svojem osebnem prostoru, tako da se obrnejo na Make.org po e-pošti na naslov contact@Make.org.


Registrirani uporabnik je obveščen in soglaša, da so podatki, ki so bili vneseni za namen izdelave ali posodabljanja računa, dokaz njegove identitete. Informacije, ki jih vnese uporabnik, so zavezane takoj, ko so potrjene.

5.3 Račun in osebni prostor

Registracija računa in osebnega prostora samodejno odpre račun (v nadaljevanju : le " račun "), ki omogoča dostop do osebnega prostora (v nadaljevanju : " osebni prostor "), ki Vam omogoča upravljanje računa, uporabo storitev v obliki in v skladu s tehničnimi sredstvi, ki jih Make.org ocenjuje kot najbolj primerne in ki se lahko sčasoma razvijajo.


Registrirani uporabniki lahko dostopajo do svojega osebnega prostora kadar koli po identifikaciji s svojim uporabniškim imenom in geslom.


Registrirani uporabniki se zavezujejo, da bodo storitve uporabljali samo osebno in da ne bodo dovoljevali tretjim osebam, da jih uporabljajo na svojem mestu ali v njihovem imenu, razen da prevzamejo polno odgovornost za njih.


Registrirani uporabniki so tudi odgovorni za ohranjanje zaupnosti svojega uporabniškega imena in gesla. Če opazijo, da je bil njihov račun uporabljen brez njihovega znanja, se morajo takoj obrniti na družbo Make.org. Družbi Make.org priznavajo pravico, da v takih primerih sprejme vse ustrezne ukrepe.


5.4 Verodostojnost posredovanih informacij in lažno predstavljanje

Uporabniki potrjujejo resničnost in točnost informacij, ki so bile posredovane prek storitev, pri čemer takšne informacije nikakor niso zavajajoče, neresnične, napačne ali verjetno zavajajoče.


Make.org opozarja, da v skladu s členom 226-4-1 kazenskega zakonika: "Dejanje lažnega predstavljanja tretji osebi ali uporaba enega ali več podatkov vseh vrst, da se opredeli, da moti svoj mir ali poškodujejo njegovo čast ali za njeno obravnavo, se kaznuje z enoletno zaporno kazen in denarno kazen v višini 15.000 evrov.


To kaznivo dejanje se kaznuje z enakimi kaznimi, če je storjeno na javnem spletnem komunikacijskega omrežja."


Vsak uporabnik, ki je osumljen zlorabe ali poskusa ponarejanja, je lahko začasno ustavljen ali prepovedan dostopu do storitve, brez poseganja v kakršnokoli škodo ali morebitno izgubo, ki bi jo utrpela Make.org.

6.0 OPIS STORITEV

6.1 Predlogi državljanov

Platforma uporabnikom ponuja možnost glasovanja o predlogih državljanov, ki so jih predlagali drugi uporabniki.


Vsi predlogi državljanov na Make.org imajo enake možnosti, da se spremenijo v delovanje.


Uporabnik lahko s svojim glasovanjem dovoli, da predlog postane državljanska akcija, na kateri sodeluje Make.org.


Make.org potem se šteje za posrednika med predlogi državljanov in partnerji pri izvajanih dejavnostih. (Glejte 6.8 Dejavnosti partnerjev)


6.2 Oblikovanje predloga državljanov

Registrirani uporabniki lahko izdajajo svoje lastne predloge državljanov, ki so namenjeni objavljanju, komentiranju, analiziranju in razpravljanju ter o katerih bodo uporabniki glasovali.


6.3 Oblika in vsebina predlogov državljanov

Vsak predlog državljana se mora začeti z " je treba " in mora vsebovati največ 140 znakov. Predlog državljana mora biti čitljiv in sestavljen v slovenščini, v obliki ki jo lahko razumejo vsi, brez skrajšanih izrazov in brez zlorabe velikih tiskanih črk.


Predlog ne sme vsebovati elementov, ki bi bili v nasprotju z zakonom, moralo ali katerih pogoji bi bili v nasprotju z določbami teh Splošnih pogojev uporabe.

6.4 Moderiranje in objava predloga državljana

Objavo predloga državljana je treba moderirati pod pogoji, določenimi v teh SPU. Zahtevek za objavo predloga državljana bo čim prej obdelan ekipam Make.org, z namenom, da se odzovejo v 48 urah.


Storitev za moderiranje Make.org pregleda vsak predlog državljanih, ki ga je prejel, preden ga nalož na spletno stran. Zato mora uporabnik poskrbeti, da ne bo po nepotrebnem ponovil pošiljanja predloga državljana in da ne bo predložil istega predloga državljans. Prav tako ne bi smel uvrstiti v neželeno e-pošto storitev, tako da bi ponujal iste rešitve z različnimi e-poštnimi naslovi.


Po potrditvi predloga državljana uporabnika bo predlog objavljen v storitvi in bo avtorju poslano obvestilo o objavi.


V primeru zavrnitve predloga državljana uporabnika, bo Make.org poslal elektronsko sporočilo, ki ga bo obvestilo o zavrnitvi. Uporabnik lahko nato prosto predloži nov predlog državljana.


Po objavi v storitvi, predloga lahko objavite v storitvah, vendar Make.org ne zagotavlja njene pogostosti prikazovanja ali občinstva.


Make.org se zavezuje, da ne bo samovoljno spreminjal zakonite vsebine in da bo upošteval svoja pravila moderiranja, ki bi mu bila predlagana, razen morebitnih popravkov v zvezi s črkovanjem.


6.5 Zahtevek a izbris predloga državljana s srani registriranega uporabnika

V primeru, da želi registrirani uporabnik izbrisati svoj objavljeni predlog državljana, bo zahtevo poslal po e-pošti na naslov Make.org na spodnji naslov : contact@Make.org.


Zahtevek za izbris uporabnika bo obdelan v razumnem času s strani podjetja Make.org.


6.6 Glasovanje o predlogu državljana

Uporabniki lahko glasujejo o predlogih državljanov na spletnem mestu, ne da bi morali ustvariti račun, s klikom na gumbe " Se strinjam ", " Ne strinjam se ", ali " Prazen glas ".

6.7 Uporaba predlogov državljanov

Uporaba za statistične namene. Make.org lahko uporablja predlogi državljanov, združene ali ne, in jih redigira iz osebnih podatkov, vključno z zbirkami, povzetki za statistične namene, študijami ali za druge namene.


Uporaba za razprave. Predloge državljanov, objavljene v storitvi, lahko izbere Make.org za analizo, komentarje in/ali razprave med javnimi razpravami, ki jih organizira Make.org ali njegovi partnerji.


Uporaba za namene poročanja in študije. Predloge državljana, objavljene v službi, in s tem povezane glasove lahko izbere Make.org, da bi opravil analize, poročila in študije za statistične in raziskovalne namene ali da bi privedel do oblikovanja projektov reform.


Objava bele knjige. Make.org bo lahko objavil ali soobjavil nekomercialne bele knjige, ki delno ali v celoti vsebujejo predloge državljanov.


Uredniška uporaba. Predlogi državljanov in s tem povezani glasovi se lahko sprejmejo nazaj, komentirajo in analizirajo s strani Make.org in/ali partnerskih novinarjev, da bi zagotovili uredniško vsebino.


Uporaba v komunikacijske namene. Predloge državljanov lahko tudi uporablja Make.org na spletnem mestu in jih prikazuje na oglasnih površinah, s katerimi upravljajo partnerji Make.org. V tem primeru bo uporaba predloga državljana na omenjenem oglaševalskem prostoru povzročila anonimno objavo predloga, če je bil objavljen anonimno ali podnaslovljen z imenom, starostjo in oddelkom, če je uporabnik vnesel te podatke.


Uresničevanje predlogov državljanov. Končno, predlogi so lahko predmet konkretnega preoblikovalnega ukrepa, bodisi neposredno s strani uporabnikov ali prek akcijskih partnerjev Make.org, kaj uporabnik na začetku predloga kot tudi uporabniki, ki so glasovali, razumejo in s katerim se izrecno strinjajo.


6.8 Akcijski partnerji

Make.org bo mobiliziral akterje civilne družbe (podjetja, združbe, nevladne organizacije), da bodo na platformi izkoristili najbolj podprte predloge in jih uresničili.


Ti akcijski partnerji bodo lahko kadarkoli in brez sistematičnega pristopa do Make.org-a lahko sami neposredno izkoristili vsak predlog, ki je prisoten v "akcijskem prostoru", in ga nato izvajali.


Make.org potem se šteje za posrednika med predlogi državljanov in akcijskimi partnerji.


Make.org nato zagotavlja učinkovito izvajanje ukrepov državljanov in njihovo medijsko pokritost.

7.0 DOKAZI

Uporabnik priznava in se izrecno strinja, da :


podatki, zbrani na spletni strani in v IT opremi podjetja Make.org, dokazujejo resničnost operacij, ki se izvajajo v okviru teh akcij ;

da so ti podatki edini sprejemljivi način dokazovanja med strankami.


8.0 OBVEZNOSTI UPORABNIKA

Brez poseganja v druge obveznosti, navedene v tem dokumentu, se uporabnik zavezuje, da bo spoštoval naslednje obveznosti :


8.1 Skladnost z zakoni in s predpisi

Uporabnik se strinja, da pri uporabi storitev spoštuje veljavne zakone in predpise ter da ne krši pravic tretjih oseb ali javnega reda. Zlasti je sam odgovoren za pravilno izvajanje vseh formalnosti, vključno z upravnimi, davčnimi in/ali socialnimi in vsemi plačili članarin, davkov ali dajatev vseh vrst, ki so mu naloženi, če sploh obstajajo, v zvezi z njegovo uporabo storitev. Odgovornost podjetja Make.org v tem primeru ne bo vključena.

8.2 Uporaba spletne strani in storitev

Uporabnik priznava, da je na spletni strani prebral značilnosti in omejitve, vključno s tehničnimi, vseh storitev. Uporabnik je izključno odgovoren za uporabo storitev.


Uporabnik je obveščen in se strinja, da izvajanje storitev zahteva, da je povezan z internetom in da je kakovost storitev odvisna neposredno od te povezave, za katero je izključno odgovoren.


Uporabnik se zavezuje, da ne bo objavljal oglaševalskih predlogov ali promocijskih storitev. Uporabnik se strinja, da ne bo objavil predlogov, ki niso konkretni ali so nesmiselni. Uporabnik se strinja s strogo osebno uporabo storitev. Zato mu je prepovedano dodeliti, odobriti ali prenesti vse ali del svojih pravic ali obveznosti iz te pogodbe na katero koli tretjo stranko na kakršen koli način.


Uporabnik se strinja, da ne bo objavljal predlogov, ki bi spodbujali ali poniževali stranke, organizacije ali javne osebnosti.


Uporabnik je tudi sam odgovoren za odnose, ki jih lahko vzpostavi z drugimi uporabniki in za informacije, ki jim sporoči v zvezi s storitvami. Od njega je odvisno, ali bo v teh odnosih in komunikacijah ustrezno preudaren in razločljiv. Poleg tega se uporabnik v svojih izmenjavah z drugimi uporabniki strinja, da spoštuje običajna pravila vljudnosti in kurtoazije.


Uporabnik se strinja, da v svoji komunikaciji ne bo upoabljal besed ali oblikoval predloge v nasprotju z zakonodajo in moralnimi načela kar vključuje, vendar ni omejeno na :


izjave, ki spodbujajo rasno sovraštvo, rasistične izjave, antisemitske, ksenofobne, homofobne, itd… ;

izjave, ki vključujejo nasilno, pornografsko, pedofilsko vsebino itd… ;

izjave, ki so žaljive, poniževalne, obrekljive, ali kršijo osebnostne pravice tretje osebe ;

izjave, ki zanikajo zločine proti človečnosti, ugotovljeni genocid ter opravičevanje zločinov ;

izjave, ki spodbujajo k dejanjem, ki se kaznujejo z zakonom kot je spodbujanje k terorističnemu in nasilnemu dejanju, k prodaji mamil, itd. ;

izjave, ki vključujejo kršitve zasebnosti ali kršijo intelektualne lastnine tretjih oseb,

izjave, ki posegajo v domnevo nedolžnosti ali v tajnost sodnih preiskav, itd. ;

izjave, ki kršijo človeško dostojanstvo ;

izjave, ki se lahko štejejo za zlorabo svobode izražanja.

8.3 Odnos do družbe Make.org

Uporabnik se strinja, da bo družbi Make.org zagotovil vse informacije, potrebne za pravilno izvajanje storitev. Na splošno se uporabnik strinja, da bo tesno sodeloval z družbo Make.org za njihovo pravilno izvajanje.


Uporabnik se zavezuje, da bodo njegovi predlogi reproducirani v skladu s pravili indeksiranja, oblikovanja in izboljšanja družbe Make.org, kot izdajatelja storitve.

9.0 GARANCIJE UPORABNIKA

9.1 Vsebina

Uporabnik je izključno odgovoren za vsebino katerekoli vrste (uredniško, grafično, avdiovizualno ali drugo, vključno z imenom in/ali sliko, ki jo uporabnik morda izbere, da jo identificira na spletni strani), ki jo razširja v okviru storitev (v nadaljevanju : " vsebina "). Družbi Make.org zagotavlja, da ima vse pravice in pooblastila, potrebne za razširjanje teh vsebin.


Zavezuje se, da so navedene vsebine zakonite, da ne kršijo javnega reda, morale ali pravic tretjih oseb, ne kršijo nobenih zakonskih ali regulativnih določb in na splošno, nikakor ne morejo povzročiti civilno ali kazensko odgovornost Make.org.


Uporabniku je prepovedano oddajanje, kar vključuje, vendar ni omenjeno na :


pornografske vsebine, ki so obscene, nepodobne, šokantne ali neprimerne za občinstvo, obrekljive, žaljive, nasilne, rasistične, ksenofobične ali revizionistične,

vsebine, ki kršijo avtorske pravice,

vsebine, ki škodijo ugledu tretje osebe,

lažne ali zavajajoče vsebine, ali vsebine ki nudijo ali spodbujajo nedovoljene, goljufive ali zavajajoče dejavnosti,

vsebine škodljive za računalniške sisteme tretjih oseb (kot so virusi, računalni črvi, trojanci, itd.),

in na splošno vsebine, ki lahko kršijo pravice tretjih oseb ali škodujejo tretjim osebam na kakršenkoli način in v kakršnikoli obliki.

9.2 Omejitve uporabe storitev

Uporabnik priznava, da mu storitve ponujajo dodatno, vendar ne alternativno rešitev za sredstva, ki jih že uporablja drugje za doseganje istega cilja, in da to rešitev ne morejo nadomestiti ta druga sredstva.


Uporabnik mora sprejeti potrebne ukrepe za shranjevanje podatkov o svojem osebnem prostoru, za katere meni, da so potrebni.


Uporabnik je obveščen in se strinja, da izvajanje storitev zahteva, da je povezan z internetom in da je kakovost storitev odvisna neposredno od te povezave, za katero je izključno odgovoren.

9.3 Zahtevki in odškodnine

Uporabnik jamči družbi Make.org za vse pritožbe, zahtevke, dejanja in trditve, ki jih lahko povzroči družbi Make.org zaradi kršitve katere koli obveznosti ali jamstev v skladu s temi splošnimi pogoji.


Strinja se, da bo družbi Make.org nadomestil za kakršno koli izgubo, ki jo lahko trpi, in joj plačal vse stroške, dajatve in/ali obsodbe, ki jih bo morda imela kot posledico.

10.0 PREPOVEDANO RAVNANJE

Uporabniku je strogo prepovedano uporabljati storitve za naslednje namene :


nezakonito, goljufivo ali dejanje ki krši pravice ali varnost tretjih oseb,

kršitev javnega reda ali zakonov in veljavnih predpisov,

vdor v računalniški sistem tretje osebe ali katerikola dejavnost, ki je lahko škodljiva, nadzire, moti ali prestreza, v celoti ali delno, računalniškega sistema tretje osebe in na ta način ograža njegovo neoporečnost in varnost,

pošiljanje nezaželene elektronske pošte in/ali e-pošte namenjene za pospeševanje prodaje,

postopki, potrebni za izboljšanje referenciranja na spletno stran tretje osebe,

pomoč, ali spodbujanje, v kakršnikoli obliki in na katerikoli način, na eno ali več dejanj in dejavnosti, ki so opisane zgoraj, in na splošno katerikolo prakso preusmeritve storitev za namene, za katere so namenjene.

Uporabnikom je strogo prepovedano kopiranje in/ali usmerjanje koncepta, tehnologij ali katerega koli drugega elementa spletne strani Make.org za lastne ali za potrebe tretjih oseb.


Prav tako je strogo prepovedano: (i) kakršno koli vedenje, ki lahko prekine, začasno ustavi, upočasni ali prepreči kontinuiteto storitev, (ii) vsak vdor ali poskus vdora v sisteme družbe Make.org, (iii) vsaka zloraba sredstev (iv) kakršni koli ukrepi, ki lahko povzročijo nesorazmerno breme za infrastrukturo slednjega, (v) kakršne koli kršitve ukrepov za varnost in avtentifikacijo, (vi) vsa dejanja, ki lahko kršijo pravice in interese finančnih, komercialnih ali moralnih interesov družbe Make.org ali uporabnikov njegove spletne strani in na koncu bolj splošno, (vii) vsakršne kršitve teh splošnih pogojev.


Strogo je prepovedano ovrednotiti, prodati ali priznati celoten ali del dostopa do storitev ali spletne strani, pa tudi do informacij, ki se nahajajo na spletnem strežniku in/ali se delijo.


11.0 OMEJITVE GARANCIJE MAKE.ORG

11.1 Kakovost storitvee

Make.org ne zagotavlja, da storitev ne bo prekinjena. Make.org se zavezuje, da bo storitev izvela s skrbnostjo in v skladu z uveljavljeno tehnološko prakso, in zlasti opozarja, da je to le obveznost sredstev, ki jih uporabniki prepoznajo in izrecno sprejmejo.


Make.org se obvezuje, da bo redno preverjal delovanje in dostopnost spletne strani. Zaradi tega si Make.org pridržuje pravico, da začasno prekine dostop do spletne strani zaradi vzdrževanja. Podobno družba Make.org ne more biti odgovorna za začasne težave ali nezmožnost dostopa do spletne strani zaradi zunanjih okoliščin, višje sile ali motenj v telekomunikacijskih omrežjih.


Make.org ne jamči uporabnikom (i), da bodo storitve, ki so predmet nenehnih raziskav za izboljšanje učinkovitosti in napredka, popolnoma brez napak ali pomanjkljivosti, (ii) da so storitve, standardne in predlagane izključno za določenega uporabnika v skladu z njegovimi osebnimi omejitvami, ter da bo posebej ustrezale njegovim potrebam in pričakovanjem.

11.2 Vsebina

Čeprav so storitve predmet uravnavanja, družba Make.org ne odgovarja za vsebino, katere avtorji so tretje osebe in za morebitne zahtevke, ki bi bili usmerjeni predvsem na avtorja te vsebine.


Vsebina, ki je škodljiva za tretjo osebo, je lahko predmet obvestila družbe Make.org na način, določen v členu 6 in 5 zakona št. 2004-575 z dne 21. junija 2004 o zaupanju v digitalno gospodarstvo, pri čemer Make.org si pridržuje pravico do sprejetja ukrepov iz člena 12.


11.3 Izguba informacij

Ker je storitev brezplačna, družba, Make.org ne prevzema nobene odgovornosti v primeru izgube informacij, dostopnih v uporabnikovem osebnem prostoru, pri čemer mora slednji shraniti kopijo in ne more v zvezi s tem uveljavljati nobenega denarnega nadomestila.

11.4 Odškodnine

V vsakem primeru je odgovornost, ki jo opravi družba Make.org pod pogoji iz tega sporazuma, izrecno omejena na dokazano neposredno škodo, ki jo je utrpel uporabnik.


12.0 INTELEKTUALNA LASTNINA

12.1 Lastnost družbe Make.org

Make.org ne zahteva lastništva podatkov in vsebine, ki jo zagotavljajo uporabniki.


Sistemi, programska oprema, strukture, infrastrukture, podatkovne baze in vsebine vseh vrst (besedila, slike, vizualna sredstva, glasba, logotipi, blagovne znamke, baze podatkov, itd. …), ki jih upravlja spletna stran Make.org, so zaštičeni z vsemi pravicami intelektualne lastnine ali pravicami proizvajalcev baze podatkov.


Vsaka reprodukcija, predstavitev, objava, prenos ali, bolj splošno, kakršnokoli nepooblaščeno izkoriščanje celotnega ali dela storitve in informacij, ki jih storitev vsebuje, brez izrecnega pooblastila družbe Make.org, bo povzročilo odgovornost uporabnika.


Vse demontaže, dekompilacije, dešifriranja, ekstrakcije, ponovne uporabe, kopije in bolj splošno, vsa dejanja reproduciranja, predstavljanja, distribucije in uporabe katerega koli od teh elementov, v celoti ali delno, brez dovoljenja družbe Make.org, so strogo prepovedane in se lahko preganjajo s kazenskopravnimi sredstvi.


12.2 Lastništvo predlogov državljanov

Sami predlogi državljanov so lastništvo njihovih avtorjev, ki družbi Make.org omogočajo neizključno, prenosljivo in brezplačno licenco za uporabo na področju Slovenije in celega sveta, za vsako uporabo na spletu in vsako metodo razširjanja med veljavnostjo teh SPU in za vse uporabe, ki jih zajemajo.

13.0 POVEZAVE IN SPLETNE STRANI TRETJIH OSEB

Make.org v nobenem primeru ne bo odgovoren za tehnično razpoložljivost spletnih strani ali mobilnih aplikacij, ki jih upravljajo tretje osebep (vključno s potencialnimi partnerji), do katerih bo uporabnik dostopal prek spletne strani.


Make.org ne podpira nobene odgovornosti za vsebino, oglaševanje, izdelke in/ali storitve, ki so na voljo na takšnih spletnih straneh tretjih oseb in mobilnih aplikacijah, na katere opozarja, da jih urejajo njihovi lastni pogoji uporabe.


Prav tako družba ni odgovorna za transakcije med uporabnikom in katerim koli oglaševalcem, strokovnjakom ali trgovcem (vključno z morebitnimi partnerji), do katerih bi bil uporabnik usmerjen prek spletne strani ter nikakor ne more biti stranka v morebitnih sporih s temi tretjimi osebami, zlasti v zvezi z dobavo izdelkov in/ali storitev, garancijami, izjavami in drugimi obveznostmi, ki veljajo za te tretje osebe.


14.0 SANKCIJE IN PRENEHANJE

V primeru kršitve katere koli določbe teh pogojev ali splošneje kršitve zakonov in predpisov, ki jih uporablja uporabnik, si Make.org pridržuje pravico, da sprejme vse ustrezne ukrepe in zlasti da :


začasno ali trajno zavrne dostop do storitev uporabnika, avtorja kršitve ali kršitve v kateri je sodeloval,

odstrani vse vsebine, objavljene na spletni strani,

na spletni strani objavi vsako informativno sporočilo, za katero bo družba Make.org menila, da je koristno,

obvestiti vse pristojne organe,

sprožiti sodne postopke.

Na splošno, v primeru kršitve sedanjih obveznosti uporabnika sedanji in/ali v primeru kršitve veljavne zakonodaje ali predpisov, lahko družba Make.org prekine te Splošne pogoje uporabe, in brez predhodnega obvestila ali formalnosti.


Prenehanje teh Splošnih pogojev uporabe bo imelo za posledico prekinitev dostopa do storitev za zadevnega uporabnika, pa tudi izbris njegovih podatkov iz vsebine. Uporabnik bo o odpovedi obveščen po elektronski pošti na naslov, ki ga je vpisal pri registraciji. Odpoved bo potekala brez poseganja v kakršne koli odškodninske tožbe, ki bi lahko zahtevala družba Make.org pri popravilu škode, ki bi lahko nastala zaradi pomanjkljivosti s strani uporabnika. Make.org lahko uporabniku naknadno zavrne ustvarjanje novega računa v storitvi.


Zaradi brezplačnih storitev bo Make.org kadarkoli in brez predhodnega obvestila, iz kakršnega koli razloga, začasno ali trajno, lahko odstranil objavo predloga državljanih.


Podobno lahko zaradi brezplačnih storitev Make.org kadarkoli in brez predhodnega obvestila, iz kakršnega koli razloga, začasno ali trajno nadaljuje s spremembo ali delnim ali popolnim preklicem storitev.


Nobena odpoved, prekinitev, spreminjanje ali brisanje storitev ne bo uporabniku odprla možnost do odškodnine.

15.0 TRAJANJE STORITEV, ČRTANJE S SEZNAMA

Storitve se vpisujejo za nedoločen čas.


Registrirani uporabnik se lahko kadar koli odjavi od storitev, tako da pošlje zahtevo družbi Make.org na naslov@make.org


Odjava je veljavna takoj. Samodejno izbriše registrirani uporabniški račun in uporabnikove predloge.

16.0 SPREMEMBE

Make.org si pridržuje pravico, da kardakoli spremeni te splošne pogoje.


Uporabnik bo o teh spremembah obveščen z vsemi koristnimi sredstvi.


Uporabniki, ki ne sprejemajo spremenjenih splošnih pogojev, se morajo odjaviti od storitev v skladu s pogoji, določenimi v SPU.


Šteje se, da je vsak uporabnik, ki uporablja storitve po začetku veljavnosti spremenjenih splošnih pogojev, sprejel te spremembe.

17.0 INTEGRITETA

Če je ena ali več tistih določil nična z zakonom ali predpisom ali kot taka razglašena s pravnomočno odločbo pristojnega sodišča, se štejejo za nenapisane. Druge določbe tega sporazuma ostanejo v veljavi, pri čemer se ohrani vsa njihova pravomočnost in obseg, kolikor je to mogoče, če se pogodbenici po potrebi dogovorita, da nadomestita ničelno določbo z veljavno določbo, ki je po svojem duhu čim bližje tisti, kar naj bi jo nadomestila.

18.0 ODPOVED

Dejstvo, da ena od pogodbenic ne izkoristi nobene določbe te pogodbe, se ne sme razlagati ali obravnavati kot odpoved pravicam iz te pogodbe in v nobenem primeru ne vpliva na veljavnost vseh ali dela teh pravic ter ne vpliva na pravice zadevne pogodbenice, da ustrezno ukrepa.


Za nobeno pogodbenico se ne šteje, da bi se odpovedala kakršnim koli pravicam, pridobljenim na podlagi pogodbe, razen če bi jih se odpovedala v pisni obliki in podpisala.

19.0 VIŠJA SILA

Vsak nepredvidljiv dogodek, ki je neustavljiv in zunaj pogodbenic, kot so (in niso omejeni na) vojna ali teroristična dejanja, kazniva dejanja, nemiri, naravne ali industrijske nesreče, eksplozije, zakonske prepovedi in druge zakonodajne ali regulativne določbe, ki omejujejo izvajanje dejavnosti družbe Make.org, motnje elektronskih komunikacijskih omrežij, ki so zunaj nadzora družbe Make.org itd., se šteje za višjo silo. V primeru višje sile bo Make.org morda moral prekiniti storitev. Učinki pogodbe se nato prekinejo in se lahko nadaljujejo po prenehanju višje sile za preostanek pogodbenega obdobja. Lahko tudi ostanejo izklopljene.

20.0 JEZIK

V primeru prevoda teh splošnih pogojev v enega ali več jezikov bo v primeru protislovja ali spora glede pomena nekaterega izraza ali določbe besedni jezik francoski jezik.

21.0 VELJAVNO PRAVO IN PRISTOJNOST

Ta splošna pravila ureja francosko pravo.


V primeru kakršnega koli spora glede veljavnosti, razlage in/ali izvajanja teh pogojev se stranke strinjajo, da imajo sodišča v Parizu izključno pristojnost za njihovo sojenje, razen v primeru nasprotnih obveznih postopkovnih pravil.

22.0 ZAČETEK VELJAVNOSTI

Ti splošni pogoji so začeli veljati 31.10.2017.