Česko-bavorská spolupráce: jak společně vybudovat silnou a udržitelnou Evropu?

Iniciováno

Ve spolupráci s

Objev výsledky

TATO KONZULTACE JE NYNÍ UZAVŘENA.

Tato konzultace je nyní uzavřena.Téměř 15 000 občanů z Bavorska a České republiky se podělilo o své nápady a návrhy pro silnou a udržitelnou Evropu. Děkujeme všem!

Na základě výsledků konzultace (které si můžete znovu přečíst zde) proběhl v říjnu loňského roku bavorsko-český dialog s cílem prodiskutovat výsledky, vypracovat doporučení a také vypracovat nápady na opatření k realizaci priorit konzultace.

Jsme rádi, že Vám můžeme výsledky tohoto bavorsko-českého dialogu představit ve formě manifestu za silnou Evropu a také Vám představit dva projekty, které jsou v současné době realizovány.

Prohlédněte si výsledky

Proč tento projekt?

Konference o budoucnosti Evropy, která skončila v květnu 2022, byla ojedinělým příkladem ukázky jako probíhá participativní demokracie v rámci celé Evropy. Jednou z priorit, kterou občané různých členských zemí EU během konání konference velmi často zmiňovali, je posílení EU a jejích hodnot.

Rozhodující a ústřední roli přitom hrají právě evropské příhraniční regiony. Spojují občany v jejich bezprostředním okolí a pomáhají podporovat společnou identitu bez filtru nacionalismu nebo příslušnosti k nějakému státu.

Na konci roku 2022, který byl vyhlášen Evropským rokem mládeže, a zároveň v rámci českého předsednictví v Radě EU bychom chtěli za pomoci online konzultace trvale posílit participaci mladých lidí v česko-německých příhraničních regionech. Cílem tohoto inovativního participativního projektu je podpora  mládeže na přeshraniční spolupráci a identifikování priorit pro posílení Evropy, jejích hodnot a kulturních vazeb mezi jejími občany.

Od 14. prosince 2022 do 19. února 2023 byli proto mladí občané (ve věku 15 až 27 let) z příhraničních regionů České republiky (Karlovy Vary, Plzeň, Jižní Čechy) a Německa (Bavorsko) vyzváni, aby vyjádřili své priority pro silnější a udržitelnější Evropu a také jejich představy o úloze, kterou mohou hrát přeshraniční projekty při posilování Evropy.

Konzultace měla dvě fáze. Nejprve byly odděleně zaznamenány priority mladých lidí v České republice a Německu a to analýzou návrhů a hlasováním v každé zemi. Ve druhé fázi dostali účastníci příležitost reagovat na nápady účastníků z druhé země. My jsme tak mohli analyzovat výsledky a zjistit, které návrhy byly na obou stranách hranice upřednostňovány a jaké body byly projednávány.

V současné době jsou analyzovány výsledky a návrhy první fáze konzultací k přípravě druhé fáze. 50 nejoblíbenějších návrhů v příslušné zemi bude zveřejněno 4. března 2023 na české a německé platformě pro posouzení a hlasování za účelem vytvoření společného konsenzu.

Projekt iniciují organizace Initiative Offene Gesellschaft (Iniciativa Otevřená společnost), eKairos a Make.org a je financován Bavorským státním ministerstvem pro rodinu, práci a sociální věci prostřednictvím organizace Bayrischer Jugendring (Bavorský kruh mládeže). Je součástí bavorského akčního plánu pro mládež.

Probíhá rovněž za podpory a ve spolupráci s českým předsednictvím v Radě EU, Velvyslanectvím ČR v Berlíně a organizací Tandem (Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže).

DŮLEŽITÉ události
14. PROSINCE 2022
Spuštění online konzultace
12. března 2023
Ukončení online konzultace
3. května
Představení společných priorit mládeže v česko-německém příhraničním regionu
PODZIM 2023
Zorganizovat meziregionální dialog s mládeží za účelem rozvoje konkrétních iniciativ.