Česko-bavorská spolupráce: jak společně vybudovat silnou a udržitelnou Evropu?

Iniciováno

Ve spolupráci s

zúčastnit se konzultace

TATO KONZULTACE JE NYNÍ UZAVŘENA.

Tato konzultace je nyní uzavřena.Téměř 15 000 občanů z Bavorska a České republiky se podělilo o své nápady a návrhy pro silnou a udržitelnou Evropu. Děkujeme všem!

Výsledky budou vyhlášeny, prohloubeny a prodiskutovány společně s občany a zástupci institucí na veřejné akci 3. května v Mnichově.Zaregistrujte se na akci: Potřebujeme vaše nápady a těšíme se na vaši účast!

Postačí jednoduchý e-mail na adresu contact-de@make.org. Včas se vám ozveme zpět.

Brzy se uvidíme!

Proč tento projekt?

Konference o budoucnosti Evropy, která skončila v květnu 2022, byla ojedinělým příkladem ukázky jako probíhá participativní demokracie v rámci celé Evropy. Jednou z priorit, kterou občané různých členských zemí EU během konání konference velmi často zmiňovali, je posílení EU a jejích hodnot.

Rozhodující a ústřední roli přitom hrají právě evropské příhraniční regiony. Spojují občany v jejich bezprostředním okolí a pomáhají podporovat společnou identitu bez filtru nacionalismu nebo příslušnosti k nějakému státu.

Na konci roku 2022, který byl vyhlášen Evropským rokem mládeže, a zároveň v rámci českého předsednictví v Radě EU bychom chtěli za pomoci online konzultace trvale posílit participaci mladých lidí v česko-německých příhraničních regionech. Cílem tohoto inovativního participativního projektu je podpora  mládeže na přeshraniční spolupráci a identifikování priorit pro posílení Evropy, jejích hodnot a kulturních vazeb mezi jejími občany.

Proto vyzýváme  mladé občany (ve věku 15 až 27 let) z příhraničních regionů České republiky (Karlovarský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj) a Německa (Bavorsko), aby v období od 14. prosince 2022 do 19. února 2023 představili své priority pro silnější a udržitelnější Evropu a vyjádřili své představy o úloze, kterou mohou hrát přeshraniční projekty při posilování Evropy.

Konsenzus a priority, které vyplynou z online konzultace, se mají v roce 2023 stát předmětem dialogů mládeže mezi českými a německými účastníky s cílem, na základě těchto priorit, vypracovat konkrétní doporučení pro aktivity a iniciativy v příhraničních regionech.

Konzultace má dvě dvě fáze. Nejprve jsou odděleně shromážděny priority mladých lidí v České republice a Německu pomocí analýzy návrhů a hlasování v každé zemi. Ve druhé fázi dostanou účastníci příležitost reagovat na nápady účastníků z druhé země. Mohou tak zjistit, co je prioritou na obou stranách hranice, a říci, zda s tímto návrhem souhlasí nebo ne!

V současné době jsou analyzovány výsledky a návrhy první fáze konzultací k přípravě druhé fáze. 50 nejoblíbenějších návrhů v příslušné zemi bude zveřejněno 4. března 2023 na české a německé platformě pro posouzení a hlasování za účelem vytvoření společného konsenzu.

Projekt iniciují organizace Initiative Offene Gesellschaft (Iniciativa Otevřená společnost), eKairos a Make.org a je financován Bavorským státním ministerstvem pro rodinu, práci a sociální věci prostřednictvím organizace Bayrischer Jugendring (Bavorský kruh mládeže). Je součástí bavorského akčního plánu pro mládež.

Probíhá rovněž za podpory a ve spolupráci s českým předsednictvím v Radě EU, Velvyslanectvím ČR v Berlíně a organizací Tandem (Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže).

DŮLEŽITÉ události
14. PROSINCE 2022
Spuštění online konzultace
12. března 2023
Ukončení online konzultace
3. května
Představení společných priorit mládeže v česko-německém příhraničním regionu
Od června 2023
Možnost organizování dialogů mládeže z různých regionů za účelem rozvoje konkrétních iniciativ