Kdo jsme?

Make.org je neutrální a nezávislá evropská organizace, jejímž posláním je zapojit co nejvíce občanů do procesů participativní demokracie. 

 Jsme přesvědčeni, že pozitivní změny ve společnosti lze stavět pouze na všeobecném konsenzu veřejnosti. Proto jsme vyvinuli unikátní metodu hromadné konzultace, která je schopná oslovit a zapojit až miliony lidí. 

 Procesy, které jsme vyvinuly, nám umožňují identifikovat nápady, které se mohou opřít o  podporu veřejnosti. Náš přístup se vyznačuje zapojením občanů rozmanitým a vyváženým způsobem. Zejména tím, že brání tzv. trollování a nadměrnému zastoupení jednotlivých zájmových skupin. Tyto výsledky následně umožňují vytvořit kolektivní akci legitimizovanou souhlasem největšího počtu občanů. 

 Abychom mohli plynule přejít od konzultace k akci, vyvinuli jsme jednoduchý konzultační mechanismus, který většinou probíhá online, ale také i tváří v tvář. Jeho cílem je přimět zúčastněné strany ke spolupráci a k navržení projektů s pozitivním dopadem, které přispějí svým dílem při jednání v obecném zájmu.

 V Make.org věříme, že k oživení našich demokracií musíme naslouchat občanům v celé jejich  míře a to tak, že jim poskytneme ty správné nástroje, které jim umožní veřejně se vyjádřit a být tak vyslyšeni.

Naše mise

V srdci působení Make.org se nachází dvě různé mise založené na našem konsensuálním přístupu:

Rozsáhlé debaty

Pro oživení demokracie

Doprovázíme veřejné a místní orgány v jejich iniciativách participativní demokracie a občanské participace a organizujeme konzultace před významnými demokratickými, místními, národními a evropskými událostmi

Na začátku roku 2019 spustila Make.org největší konzultaci, která kdy byla v Evropské unii organizována, WeEuropeans, která proběhla ve 27 zemích a přinesla 10 návrhů podpořených občany napříč celou Evropou. Cílem bylo zaujmout strany kandidující do evropských voleb do takové míry, aby k těmto návrhům zaujaly stanovisko, a občany, aby si na základě těchto stanovisek vybrali svého kandidáta. Tohoto projektu se zúčastnilo více než 200 000 Němců, na naší platformě bylo shromážděno více než 2 000 návrhů a celkem se vyslovilo 1,5 milionu hlasů (nejvyšší míra účasti v Evropě).

Na podporu iniciativ občanských úmluv (Bürgerräte) jsme vyvinuli rozšířené konzultace s cílem zvýšení zapojení občanů do společné tvorby těchto úmluv. Díky naší online platformě můžeme iniciovat debaty a umožnit dialog s vylosovanými občany. Dáváme tak tisícům dalších občanů možnost diskuse sledovat, reagovat a navrhovat vlastní nápady na zlepšení a zajistit, aby návrhy, které z výměn vzejdou, odpovídaly očekáváním co největšího počtu občanů.

Transformační konzultace

Pro podporu participativních přístupů ze strany firem a organizací

Naši metodu a technologii dáváme k dispozici společnostem a organizacím, které chtějí revidovat svou strategii nebo se vnitřně transformovat, aby přispěly k pozitivnímu vývoji společnosti.  

Několik příkladů:

  • Jak společně jednat pro zodpovědnější módu? 
  • Co lze již nyní udělat pro splnění očekávání zemědělců, spotřebitelů a společnosti? (Terrena)
  • Jaké ponaučení vyplývá z krize COVID 19 pro naše kolektivní fungování? (Ministerstvo pro ekologickou transformaci)
  • Veřejní činitelé, jak odstranit vaše každodenní blokády? (Meziresortní ředitelství pro veřejnou transformaci)

Při konfrontaci se specifickými požadavky jsme schopni nabídnout řešení na klíč a rychle je realizovat. Náš tým se sídlem v Berlíně je vám k dispozici během celého procesu, a to již od počátečních úvah, aby vás podpořil a přizpůsobil celkový postup vašim cílům. 

MAKE.ORG Foundation - Fonds de dotation

Dopad naší činnosti

Zvýraznění klíčových ukazatelů pomocí piktogramů (6 milionů účastníků; 181 530 předložených návrhů; 827 zapojených sdružení a společností)Make.org Foundation, náš nadační fond, se podílí na konkrétní realizaci více než 50 akcí, které jsou plody našich konzultací, a to podporou financování a následné řízení těchto projektůV září 2019 jsme obdrželi cenu „Talent For Democracy“ jako uznání za pozitivní roli, kterou jsme sehráli během evropských voleb skrze naši kampaň „WeEuropeans“. Vzhledem k tomu, že občanské technologie dnes představují samostatný sektor, jsme spoluzakladateli ACTE – Association Civic Tech Europe – která si klade za cíl stát se exkluzivním partnerem veřejných orgánů a hráčů v tomto sektoru na evropské úrovni. Tímto způsobem zajišťujeme pozitivní rozvoj tohoto odvětví a vedeme dialog s evropskými institucemi v rámci jejich postupů participativní demokracie.
Naše hodnoty
Aktivity Make.org a Make.org Foundation splňují požadavky na pluralitu, nezávislost a transparentnost, vyjádřené v Etické chartě a podléhají ověření nezávislou Etickou radou. Tuto radu tvoří vylosovaní odborníci a občané. Make.org se také zavázala k respektování osobních údajů účastníků organizovaných konzultací a k jednání zlepšující přístupnost k postupům účasti občanů. Všechny naše týmy a servery sídlí v Evropě a respektujeme platné evropské právo.
Stáhněte si naši Etickou chartu na
PODPORA DEMOKRACIE
Make.org a Make.org Foundation pevně věří v demokracii jako politický systém a jednají tak, aby ji posilovaly.
VE SLUŽBÁCH EVROPSKÝM OBČANŮM
Make.org a Make.org Foundation vedou iniciativy ve prospěch občanů.
NEUTRÁLNÍ PŮSOBNOST
Kromě demokracie Make.org a Make.org Foundation nepodporují žádný konkrétní politický nebo ekonomický projekt.
NEZÁVISLOST
Make.org a Make.org Foundation jsou nezávislé na jakékoli politické, ekonomické či vládní organizaci.
TRANSPARENTNÍ FUNGOVÁNÍ
Make.org a Make.org Foundation zajišťují transparentnost svého fungování.
RESPEKTOVÁNÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Make.org zajišťuje ochranu osobních údajů svých uživatelů v souladu s evropským právem.